Jaki jest stan transformacji cyfrowej w przemyśle wytwórczym?

28 marca 2022

Mówi się, że zmiany są jedyną niezmienną rzeczą w biznesie, a sytuacja w branży produkcyjnej jest na to dowodem. W organizacjach produkcyjnych nieustannie zachodzą zmiany, co sprawia, że producenci są w ciągłym stanie adaptacji. Obecnie stoją oni w obliczu największej od dziesięcioleci zmiany w tej branży, którą wielu nazywa czwartą rewolucją przemysłową. Przemysł 4.0, bo tak nazywa się ta innowacja, przebijał się do producentów przez ostatnie kilka lat, ale wielu z nich już się do tych przemian technologicznych przekonało. Teraz, kiedy staje się standardem, wiele firm produkcyjnych szuka nowych sposobów na utrzymanie lub zdobycie przewagi konkurencyjnej, a w centrum tych poszukiwań znajduje się transformacja cyfrowa.

Czym jest transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa (ang. Digital Transformation) w przemyśle wytwórczym oznacza włączenie technologii cyfrowych do wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, co głęboko zmienia sposób w jaki przedsiębiorstwo może działać i pozytywnie wpływa na jego możliwości. Transformacja cyfrowa jest główną siłą napędową Przemysłu 4.0, najnowszego trendu w ewolucji przemysłu wytwórczego. Łączy ona tradycyjne procesy produkcyjne z nowymi, zaawansowanymi technologiami w celu znacznego zmniejszenia nieefektywności. Podstawą optymalizacji wydajności w produkcji jest poprawa współpracy między ludźmi i technologiami. Wdrożenie narzędzi cyfrowych powoduje, że ludzie komunikują się lepiej, technologie są skuteczniej ze sobą połączone, a relacje między producentami, dostawcami i klientami ulegają poprawie.

Przeczytaj także: Rola oprogramowania ERP w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Jakie są skutki transformacji cyfrowej w przemyśle wytwórczym?

Nowe technologie cyfrowe, jeśli zostaną dobrze zastosowane, mają ogromną wartość i to nie tylko marketingową. Mogą one zasadniczo przekształcić działalność w sposób, który zapewni lepsze funkcjonowanie każdego modelu biznesowego przedsiębiorstwa . Przyjrzyjmy się obszarom, na które cyfryzacja może mieć wpływ i wyzwaniom stojącym przed przemysłem wytwórczym.

Zazwyczaj spotykamy się z czterema głównymi problemami:

  • działaniami konkurencji,
  • niespodziewanymi zdarzeniami zakłócającymi działania własne,
  • koniecznością obniżenia kosztów,
  • koniecznością zwiększenia zysków.

Z tych i wielu innych powodów producenci nigdy nie mogą więc popadać w samozadowolenie. Muszą być zawsze gotowi do wdrażania nowych i innowacyjnych sposobów wyprzedzania konkurencji oraz zaspokajania potrzeb klientów, przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków. Wykorzystanie zasobów, w tym ludzi, musi być efektywne. Maszyny muszą być wydajne. Konserwacja urządzeń powinna mieć charakter prewencyjny. Należy gromadzić właściwe dane, na podstawie których można podejmować lepsze decyzje. A wszystko to musi być odpowiednio połączone, aby kierownictwo firm mogło widzieć zarówno ogólny obraz, jak i specyfikę każdej operacji. Tak powstaje inteligentna produkcja.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Co to jest inteligentna produkcja?

Termin „inteligentna produkcja” odnosi się do wykorzystania różnych technologii cyfrowych do wykonywania pracy w sposób bardziej sprawny i mobilny. Podstawowe technologie inteligentnej produkcji obejmują możliwości przetwarzania dużych ilości danych (ang. Big Data), urządzenia i usługi łączności przemysłowej oraz zaawansowaną robotykę i automatykę. Celem inteligentnej produkcji jest stworzenie inteligentnych fabryk, które wykorzystują automatyzację, uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję, maszyny połączone w sieć, systemy cyber-fizyczne, internet rzeczy i wiele innych technologii w celu optymalizacji zdolności adaptacyjnych, wydajności, ergonomii oraz integracji klientów i partnerów biznesowych.

Jakie są korzyści z inteligentnej produkcji?

Choć koszt i wysiłek związany z przekształceniem tradycyjnej fabryki w inteligentną i wydajną może być dla niektórych barierą wejścia na rynek, korzyści z tego wynikające znacznie przewyższają początkowe nakłady.

Na przykład wykorzystując dedykowany dla produkcji system ERP 4FACTORY, który digitalizuje i łączy operacje w całym przedsiębiorstwie, firma produkcyjna może oczekiwać, że zyska następujące korzyści:

  • Zwiększenie produktywności: inteligentne technologie mogą wymieniać informacje w górę i w dół łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym. Dzięki temu dane mogą być wykorzystywane do dostosowywania zamawianych ilości, tak aby docierały tylko te zapasy, które są potrzebne i to tuż przed potrzebą ich wykorzystanie. Dzięki temu systemowi zamawiania na czas JIT (ang. Just in Time) producenci rzadziej mają do czynienia z nieplanowanymi przestojami spowodowanymi brakiem materiałów do produkcji, co przekłada się na większą produktywność i rentowność.
  • Obniżenie kosztów ogólnych i operacyjnych: większa efektywność w zakresie zapasów i linii produkcyjnych obniża koszty operacyjne. Podobnie jest z lepszym wykorzystaniem zasobów, nawet jeśli chodzi o personel. Zamiast na przykład zatrudniać nowych specjalistów, maszyny i automatyzacja może zastąpić niektóre stanowiska i pozwolić na lepsze wykorzystanie pracowników na bardziej innowacyjnych i przynoszących dochód stanowiskach.
  • Lepsza jakość produktów: dzięki znacznemu ograniczeniu nieefektywności na liniach produkcyjnych, jakość produktów zwykle wzrasta, co prowadzi do zmniejszenia liczby produktów zwracanych jako wadliwe i w rezultacie zwiększyć zadowolenie klientów. Odpowiednie zarządzanie jakością może przyczynić się do zwiększenia oszczędności środków przedsiębiorstwa, które można ponownie wykorzystać w bardziej wartościowy sposób.
  • Predykcyjna konserwacja: przestoje maszyn prowadzą do zatrzymania działalności. Fabryki korzystające z inteligentnych technologii, takich jak systemy EAM 4FACTORY, mają lepszą kontrolę nad swoimi maszynami i mogą określić, kiedy należy przeprowadzić konserwację, zanim dojdzie do czasochłonnej i kosztownej awarii.

Przeczytaj także: 5 kluczowych korzyści z adaptacyjnego systemu ERP w chmurze

Jaka jest przyszłość transformacji cyfrowej w przemyśle wytwórczym?

W ciągu ostatnich lat zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw były dla wielu producentów przytłaczające i otwierające oczy. Jeśli przed rokiem 2020 nie zdawali sobie oni sprawy z konieczności wprowadzenia inteligentnej produkcji w celu usprawnienia operacji i ograniczenia problemów, to teraz już zdają sobie z tego sprawę. Branża produkcyjna nadal zmaga się z problemem odporności łańcucha dostaw na wszelkie zakłócenia, co jest kluczowym obecnie obszarem do poprawy.

Aby przygotować się na przyszłe zakłócenia, producenci są zachęcani do przejścia na produkcję cyfrową. Możliwość cyfrowego połączenia się z uprzednio zweryfikowaną siecią globalnych dostawców pozwala producentom ominąć zakłócenia i dostarczać potrzebne produkty wtedy, kiedy są potrzebne. W nadchodzących latach firmy będą w coraz większym stopniu poddawana cyfrowej transformacji, co zmusi wszystkich producentów do uświadomienia sobie, że „kiedyś”, czyli wtedy kiedy planowali usprawnić swoje działania, już minęło. Przedsiębiorstwa będą teraz wymagać architektury skoncentrowanej na danych. Wielu producentów posiada dane, tylko nie są one jeszcze odpowiednio połączone w informację. Dzięki inteligentnemu gromadzeniu danych producenci mogą uzyskać większą widoczność, którą można wykorzystać do podejmowania bardziej strategicznych decyzji biznesowych.

Zobacz również: https://www.dsr.com.pl/wdrozenie-erp/

Cyfrowa transformacja procesów produkcyjnych nie jest już dla firm „czymś, co może warto zrobić”. Wykorzystanie technologii cyfrowych jest obecnie niezbędne nie tylko dla rozwoju firmy, ale także dla przetrwania na dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku. Rozwiązania DSR 4FACTORY w tym także rozwiązanie ERP 4FACTORY oparte na systemie QAD Adaptive ERP, którego firma DSR S.A. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce, pomagają firmom pozostać zwinnymi i rozwijać się nawet w czasie nieoczekiwanych turbulencji.

 

Kristin Poulton

Marketing Communications Director w QAD Inc.

tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Przeczytaj także:

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne?

Firmy korzystające z systemów ERP: historie trzech sukcesów

Przemysł 5.0, czyli jak produkować efektywniej?

Czy potrzebujemy planowania przy produkcji na zamówienie?

W jaki sposób zwiększać elastyczność produkcji? – rola systemów IT