Opinie i rekomendacje

“Polska Izba Motoryzacji rekomenduje firmę DSR S.A. dostawcę usług doradczych i rozwiązań informatycznych zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma DSR S.A. świadczy również usługi konsultingowe i szkoleniowe niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych oraz oferuje kompleksowe wsparcie i opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Doświadczenie Zarządu Firmy oraz jej pracowników przekłada się na jakość i rzetelność świadczonych usług.

Firma DSR S.A. jest firmą członkowską Polskiej Izby Motoryzacji.

Roman Kantorski, Prezes Izby

“Chciałbym skorzystać z okazji, aby wyrazić wdzięczność trenerowi DSR, zarówno za jego doskonałe szkolenie Global MMOG/ LE dla Nexperii w Budapeszcie, jak i za jego późniejszą opiekę. Trener DSR jest otwarty i chętny do pomocy w rozwiązywaniu wątpliwości związanych z wersją 5 MMOG / LE, dokładając wszelkich starań, aby były klient i nadal potencjalny przyszły klient był zadowolony. Jest to z pewnością lepsze niż to, co zwykle zapewniają inne firmy szkoleniowe, dlatego wyznacza punkt odniesienia. Kontynuujcie dobrą pracę i podejście!”

Zalan Kemeny, Senior Customer Programs Manager, Nexperia

“Dzięki wdrożeniu systemu MES nasi menedżerowie mają pełny przegląd sytuacji na produkcji. Jedno spojrzenie wystarczy aby dowiedzieć się, która maszyna uległa awarii, ile jest w stanie postoju nieplanowanego a i ile urządzeń jest przezbrajanych, jakie zlecenia są uruchomione na poszczególnych maszynach i kto obecnie jest operatorem.”

Radosław Kołacki, Merx

“Valmont wyróżnia na rynku bardzo elastyczne reagowanie na potrzeby i konkretne zamówienia klientów. Śledzenie konsekwencji zmian w planie, dzięki symulacjom wyglądu zamówień, stanowi dla nas kluczową wartość systemu Siemens Opcenter APS (d. Preactor) APS. Już po 2 miesiącach od wprowadzenia rozwiązania uzyskaliśmy przejrzysty obraz zmian i osiągnęliśmy zakładane cele w tym obszarze.”

Sebastian Borowik, Dyrektor Zakładu, Valmont

“Dzięki systemowi QAD Warehousing, Millano zyskało dużo większą kontrolę i przejrzystość magazynu. Kierownictwo firmy podjęło decyzję o wydelegowaniu obsługi magazynu do firmy Solid-Logistics. Wprowadzenie systemu WMS pozwoliło na realizację tego zamierzenia. Bez systemu działanie firmy w modelu outsourcingu nie byłoby możliwe.”

Paweł Bacik, szef informatyki, Millano

“Efektywność oraz doświadczenie pracowników Solid Logistics podczas wdrożenia systemu WMS pozwoliły na skuteczną racjonalizację gospodarki magazynowej, co w konsekwencji przełożyło się na obniżenie kosztów, eliminację błędów i przyspieszenie procesu obsługi przez magazynierów. Branżowe doświadczenie konsultantów DSR okazało się w przypadku tego projektu nieocenione.”

Jarosław Dłużak, Dyrektor ds. Logistyki w Solid-Logistics, która odpowiada za obsługę magazynów Millano

System Siemens Opcenter APS (d. Preactor) integruje komunikację pomiędzy wszystkimi działami w spółce. W efekcie uzyskujemy bezbłędne i terminowe plany produkcyjne.”

Lassaad Tounsi, IT & Business System Manager, Sonoco Poland

“Sam proces planowania jest realizowany w systemie globalnego planowania w Anglii. Dane są wprowadzane do naszego systemu ERP i stamtąd eksportowane. Siemens Opcenter APS (d. Preactor) APS układa zlecenia w najbardziej optymalny sposób biorąc pod uwagę ich czasochłonność, wolumen, technologie, itd. Wówczas powstaje propozycja planu, który w dziale planowania jest dopracowywany w szczegółach. W momencie, gdy planiści uznają, że propozycja jest właściwa, jest on z powrotem przenoszony do bazy wg. harmonogramu Siemens Opcenter APS (d. Preactor)a.”

Bartlomiej Stryczek, szef informatyki, Twinings AB Food