Case Study Millano

Millano podbija nowe rynki

Millano jest jednym z największych producentów wyrobów czekoladowych w Polsce. Wiodącą marką spółki jest marka Baron Excellent. Od początku istnienia zakładu znaczącą rolę odgrywał eksport, szczególnie na rynek wschodni. Aktualnie, odbiorcami produktów oferowanych przez Millano są kontrahenci z całego świata. Rozwój na nowych rynkach nie byłby możliwy bez skutecznego wsparcia procesów logistycznych.

Millano tworzą dwa zakłady, produkcyjny i spedycyjny, działające jako dwie oddzielne jednostki. W ramach jednego magazynu, firma utrzymuje zapasy z dwóch zakładów. Wdrożenie systemu pozwoliło w jednym fizycznym magazynie trzymać zapasy należące do różnych jednostek organizacyjnych.

Płynne procesy magazynowe

Proces obsługi magazynu koncentruje się na realizacji zamówień od klientów. Celem projektu było stworzenie systemu ukierunkowanego na sprawne zarządzaniem realizacją zamówień. Osiągnięcie założeń było możliwe, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu przestrzenią magazynową, pracą magazynierów oraz organizacji procesu rezerwacji zapasów pod zlecenia, zintegrowanej z systemem WMS.

Fundamentalne rozwiązanie organizacyjne polegało na podziale magazynu na obszary funkcjonalne – strefę pełnych palet, kompletacji oraz strefy wysyłek i dostaw zapasów. System WMS pozwala na sprawną organizację pracy każdego z wymienionych obszarów. Magazyn został wyposażony w sieć radiową i terminale mobilne zintegrowane z wprowadzonym systemem.

W projekcie zastosowano mechanizm tzw. wave planning, który umożliwia grupowanie zleceń magazynowych, w celu lepszej wizualizacji i kontroli podczas wykonywania zleceń. Zostają utworzone tzw. paczki pracy dla magazynu, które są stopniowo uwalniane. W momencie nadejścia zamówienia od klientów, pracownicy działu logistyki planują proces wysyłki do klienta, sprawdzając dostępność i zapas na magazynie. Jeśli jest on wystarczający, tworzona jest paczka pracy (wave planning), czyli konkretne zlecenie zakupu. Trafia ono do realizacji na magazynie, gdzie jest przydzielany do wykonania. Jeżeli towar ma być wysłany na paletach, zamówienie jest kierowane ze strefy pełnych palet do strefy wysyłki. W przypadku, gdy klient oczekuje dostawy w kartonach, system kieruje pracownika do strefy kompletacji. Po przygotowaniu zamówienia, kartony są kierowane do strefy wysyłki, gdzie przygotowywane są dokumenty wydania towaru oraz dokumenty transportowe.

W zgodzie z potrzebami biznesu…

Dzięki wprowadzeniu systemu nastąpiła pełna automatyzacja pracy magazynu. Kierownictwo zyskuje przejrzystą informację o lokalizacji towaru i konkretnej partii. Magazyn jest zorganizowany według modelu First In First Out (FIFO), czyli, jako pierwsze wydawane są towary zgodnie z terminem przydatności do spożycia. W przypadku, gdy klient życzy sobie produkt świeższy niż określona przez system data, wówczas przydzielany jest towar spełniający jego warunki.

– Kierownictwo firmy może śledzić stan realizacji wysyłki do klienta, sprawdzając w jakiej strefie znajduje się towar i kiedy zostanie wysłany samochód z zamówieniem. W przypadku równoległego prowadzenia kilkunastu zleceń naraz, kierownictwo firmy na jednym ekranie może monitorować pracę pracowników i kontrolować cały proces. – dodaje Arkadiusz Dankowski, konsultant firmy DSR odpowiedzialnej za projekt wdrożenia systemu QAD Warehousing.

… i normami branżowymi

System współpracuje ściśle z działem jakości. W przypadku zablokowania określonej partii, automatycznie eliminuje możliwość wysyłki towaru. W ten sposób producent ma pewność, że na rynek nigdy nie trafi wadliwa partia towaru.

– Dzięki systemowi QAD Warehousing, Millano zyskało dużo większą kontrolę i przejrzystość magazynu. Kierownictwo firmy podjęło decyzję o wydelegowaniu obsługi magazynu do firmy Solid-Logistics. Wprowadzenie systemu WMS pozwoliło na realizację tego zamierzenia. Bez systemu działanie firmy w modelu outsourcingu nie byłoby możliwe – dodaje Paweł Bacik.

System zapewnia zarządowi firmy pełny wgląd w działalność partnera zewnętrznego, dzięki zastosowaniu różnorodnych metryk systemowych. Dysponując informacją o ilości transferów magazynowych, firma ma dokładną informację o skali rozliczeń. Kierownictwo firm korzysta również z możliwości QAD Reporting Framework, wygodnego systemu raportowania pozwalającego na tworzenie wizualnych analiz.

Plany spółki przewidują rozszerzenie systemu o obsługę wewnętrznych procesów logistycznych, czyli automatyzację procesu przesunięcia zapasów wewnątrz firmy. Obejmie on obszar zamówień materiałów na produkcji.

– Millano to dynamicznie rozwijająca się firma, która od lat wymaga najwyższych standardów w zakresie stosowanych rozwiązań informatycznych. W ostatnim projekcie implementacji systemu do zarządzania magazynem wysokiego składowania wspólnym wyzwaniem było połączenie wymagań branży spożywczej, specyfiki procesów biznesowych Millano z efektywnym rozwiązaniem klasy WMS. Zrealizowany projekt został pozytywnie oceniony przez Klienta. Obecnie rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu optymalizacji obszaru produkcji wraz z wdrożeniem zaawansowanego systemu harmonogramowania APS Preactor – mówi Kinga Frączyk, Account Manager w firmie DSR odpowiedzialny za sektor spożywczy.

Lista uzyskanych korzyści przez firmę Millano:

  • Obsługa magazynu w modelu outsourcingu. Pełna kontrola pracy firmy zewnętrznej.
  • Pełna kontrola i przejrzystość procesów magazynowych.
  • Przyspieszenie operacji magazynowych, dzięki automatyzacji pracy magazynu.
  • Zwiększenie efektywności pracy magazynierów, dzięki organizacji pracy na magazynie.
  • Eliminacja błędów na magazynie.
  • Zapewnienie płynnej współpracy z działem jakości.
  • Możliwość śledzenia stanu realizacji zleceń.
  • Wygodne i przejrzyste raportowanie.
  • Obsługa w jednym magazynie fizycznym dwóch jednostek organizacyjnych.

Pozostałe nasze case study:

Merx optymalizuje proces produkcji

Planowanie produkcji pod herbem Królowej – Twinings

Rozwój w pełni zaplanowany – Sonoco

APS 4FACTORY w Valmont Polska