Szkolenie planowanie i harmonogramowanie produkcji w branży motoryzacyjnej

11 kwietnia 2024

W ostatnich latach coraz mocniej rysuje się potrzeba wysokiej sprawności działania firm produkcyjnych, działających na rzecz Motoryzacji. Globalizacja przysparza kolejnych wyzwań w postaci stosowanych standardów branżowych. Kamieniem milowym każdej firmy w tym aspekcie jest właściwe wdrożenie systemu klasy ERP – o tym co powinieneś wiedzieć przed wdrożeniem ERP pisaliśmy w artykule pt.: Planowanie produkcji – czym jest i dlaczego jest takie ważne?

System ERP, dzięki swojej kompleksowości, jest nieocenionym wsparciem codziennego funkcjonowania każdej firmy. Kolejnym systemem, który jest kluczowym w funkcjonowaniu firmy produkcyjnej jest system klasy APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) służący do harmonogramowania produkcji. Potrzeba implementacji takiego systemu może wynikać z różnych powodów. Jednym z nich jest oczekiwanie OEM-ów w zakresie pełnego uwzględniania zapotrzebowania na komponenty oraz elastycznego i szybkiego dostosowania do przekazywanych partnerom biznesowym zmian harmonogramu dostaw dla podzespołów montażowych.

Więcej informacji na temat szkolenia – planowanie i harmonogramowanie produkcji dostosowane do branży motoryzacyjnej:

szkolenia@dsr.com.pl

tel.: 538 112 639

Najbliższy termin szkolenia 15 maja 2024

Model działania dostawcy wg standardu Global MMOG/LE

Standard globalny MMOG/LE przedstawia model procesu – mapę przepływu informacji i towarów oraz wskazówki realizacyjne dla procesów realizowanych u dostawców Tier-1, Tier-2 sektora motoryzacyjnego.

Jednym z kluczowych wymagań MMOG/LE i oczekiwań montażystów samochodów (OEM-ów) jest automatyczne spięcie informacyjne przesyłanych prognoz i harmonogramów dostaw (z pomocą takich narzędzi jak EDI, WebEDI), skonfrontowanie z zasobami produkcyjnymi i następnie przetworzenie wymogów dostaw na plan produkcji, zapotrzebowania dla poddostawców oraz finalnie na harmonogram produkcji.

Wytworzone części, podzespoły i komponenty muszą trafić do klienta w założonych terminach, ilościach i wymaganej jakości. Dostawca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania OEM-a o wszelkich problemach i odstępstwach od przekazanych oczekiwań dostaw. Jak również powiadamiać, przesyłając awiza wysyłki ASN (znowu z wykorzystaniem EDI) o nadanych do klienta komponentach, w ramach uzgodnionego zapotrzebowania.

Automatyczne, szybkie i bezusterkowe przetworzenie harmonogramów klientów na harmonogramy produkcji własnej oraz zapotrzebowania dla poddostawców staje się „być albo nie być” dostawcy. Szereg informacji o wyrobach, strukturach, operacjach i możliwościach obciążeń na poszczególnych gniazdach produkcyjnych i maszynach jest przechowywanych w systemie ERP. Do podstawowych zaliczamy m.in.:

 • Technologie/marszruty produkcyjne;
 • Struktury materiałowe/receptury;
 • Stany magazynowe, poziom zapasów;
 • Zlecenia zakupu surowców;
 • Zlecenia sprzedaży;
 • Ograniczenia procesów produkcyjnych;
 • Kalendarze pracy maszyn, pracowników, dostępności narzędzi.

Szybkie przetworzenie tych informacji na obowiązujący i bieżący harmonogram produkcji wiąże się z wykorzystaniem bardziej wyspecjalizowanych narzędzi do efektywnego planowania. Moduły te zalicza się do kategorii APS (Advanced Planning and Scheduling) i pozwalają na optymalizację procesów produkcyjnych według wybranej metody planowania i kryteriów. Ich walory funkcjonalne oraz szybkość działania algorytmów optymalizacyjnych przekonuje wielu sceptyków narzędzi AI – sztucznej inteligencji zaangażowanej w działalność firmy produkcyjnej.

DSR na bazie swojej wiedzy eksperckiej z obszaru planowania i harmonogramowania, zdobytej w wielu projektach wdrożeniowych w przemyśle, rozwija wykorzystanie sztucznej inteligencji AI również w algorytmach tworzenia harmonogramów.

Dowiedz się więcej o Global MMOG/LE

Przeczytaj również: Planowanie a harmonogramowanie produkcji – na czym polega różnica?

Praktyczne aspekty w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji

Planowanie i harmonogramowanie w działaniach dostawcy motoryzacji są kluczowe dla zapewnienia efektywnego i skutecznego procesu produkcji oraz dostarczenia części i komponentów do klientów w branży motoryzacyjnej. Upraszczając schemat działania dostawcy, trzeba zwrócić uwagę na następujące jego aspekty:

1. Zrozumienie wymagań klienta: pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie wymagań i oczekiwań klientów. Dostawca musi wiedzieć, jakie części są potrzebne, kiedy są potrzebne (czyli oczekiwane ilości i terminy dostaw do klienta) oraz standardy jakości jakie należy spełnić.

2. Planowanie produkcji: na podstawie wymagań klienta dostawca musi stworzyć plan produkcji. Obejmuje to określenie, ile części lub komponentów musi być wyprodukowanych w określonym czasie.

3. Zarządzanie zapasami: dostawca musi dokładnie monitorować swoje zapasy, aby uniknąć niedoborów lub nadmiernych zapasów. To oznacza ścisłe zarządzanie dostawami, magazynowaniem, planowaniem zapasów i logistyką.

4. Harmonogramowanie dostaw: dostawca musi stworzyć harmonogram dostaw, który uwzględnia terminy dostaw do klientów. Harmonogramowanie dostaw jest kluczowe, aby uniknąć opóźnień i zapewnić ciągłość produkcji klienta.

5. Zarządzanie jakością: w branży motoryzacyjnej jakość jest kluczowa. Dostawca musi zapewnić, że wszystkie dostarczane części spełniają określone standardy jakości i przepisy bezpieczeństwa.

6. Zarządzanie ryzykiem: dostawca musi identyfikować i zarządzać możliwym ryzykiem dostaw, wynikającym z  opóźnienia w produkcji, problemów z jakością czy trudnościami logistycznymi. Wymaga to również tworzenia planów awaryjnych do szybkiego wyprowadzenia z pojawiających się odstępstw procesie i niestandardowych sytuacji.

7. Udoskonalanie procesów wykonawczych: ciągłe doskonalenie organizacji produkcji, procesów produkcyjnych i dostawczych jest niezbędne. Dostawca powinien monitorować wydajność, identyfikować obszary do poprawy i wprowadzać zmiany.

8. Współpraca z klientem: komunikacja z klientem jest kluczowa. Dostawca powinien regularnie informować klienta o postępie produkcji i dostawach oraz reagować na wszelkie zmiany w wymaganiach.

9. Technologia i automatyzacja: wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak systemy zarządzania produkcją (ERP) i rozwiązania do monitorowania łańcucha dostaw, może znacząco poprawić efektywność i dokładność planowania.

10. Zrównoważony rozwój: w dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój. Dostawca motoryzacyjny powinien uwzględniać kwestie ekologiczne i społeczne w swoich działaniach, takie jak redukcja emisji i odpowiedzialność społeczna.

Podsumowując, planowanie i harmonogramowanie w branży motoryzacyjnej wymagają precyzji, elastyczności i stałego doskonalenia. Dostawcy muszą być gotowi dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów i szybko reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym.

Warsztaty i szkolenia planowanie produkcji dla praktyków dostawców motoryzacji

Mając na uwadze rosnące potrzeby firm z branży motoryzacyjnej w zakresie doskonalenia procesów logistycznych i planistycznych, firma DSR przygotowała warsztaty szkoleniowe: „Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie a MMOG/LE – praktyki i narzędzia w motoryzacji.”

Zapraszamy na jednodniowe spotkanie poświęcone usprawnianiu procesu planowania w firmach sektora motoryzacyjnego. Do dyspozycji uczestników dostępny będzie zespół złożony z doświadczonych ekspertów, mających na swoim koncie ponad 40 udanych projektów wdrożeń rozwiązań zaawansowanego planowania i harmonogramowania, a także wiele audytów i szkoleń ze standardu Global MMOG/LE, wspierającego procesy logistyczne i produkcyjne dostawcy sektora.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • Standard MMOG/LE; branżowa mapa procesów; wymagania dotyczące planowania i harmonogramowania; problemy w ich spełnieniu; Doświadczenia DSR z 40 projektów wdrażania APS
 • Wprowadzenie do funkcjonalności APS, dyskusja sposobu pracy działu planowania firmy
 • Wskaźniki efektywności w zakresie planowania produkcji: KPI a miara udanego wdrożenia, raportowanie i monitorowanie realizacji. Korzyści dla firmy motoryzacyjnej
 • Jak przygotować się do projektu wdrożenia APS – cele, ryzyka biznesowe, sprawdzone sposoby działania w projektach wdrożeniowych
 • Dyskusja najciekawszego zbioru danych do stworzenia i optymalizacji harmonogramu produkcji
 • Demonstracja działania systemu APS na bazie wybranych przypadków z życia firmy produkcyjnej

Podczas warsztatów w środowisku treningowym APS 4FACTORY zaprezentujemy różne metody planowania i zajmujemy się obsługą takich przypadków do zaplanowania m.in.:

 • Sukcesywnie zwiększające się zapotrzebowania na daną rodzinę indeksów, które mogą zastąpić starą rodzinę indeksów lub być dodatkowymi zamówieniami do aktualnie zamawianych (Ramp up nowego projektu).
 • Wygaszanie produkcji np. starego wariantu produktu lub produktu w ogóle (Phase out indeksu lub rodziny indeksów.)
 • Istotne zmiany w prognozach otrzymanych od klientów wchodzące na okres zamrożenia planu (Zmiany DELFOR w krótkim horyzoncie czasu)
 • Start nowego projektu.
 • SoP Start of production / EoP End of production – fazy dla produktów.
 • Przesunięcie produkcji części zamówień z domyślnego zakładu na inny o wyższych kosztach
 • Przesunięcie na stałe produkcji między zakładami aby zrobić miejsce na nowe projekty
 • Produkcja mieszana: MTO (Make to Order) z zachowaniem zapasów bezpieczeństwa (Safety Stock).
 • Produkcja mieszana: MTO (Make to Order) z zachowaniem pokrycia zapasów (Stock Days of Coverage).

Pokażemy jak radzić sobie ze zmianami w harmonogramach produkcji w następujących przypadkach biznesowych:

 • Opóźniona dostawa
 • Zapytanie ofertowe klienta
 • Zmiana wielkości zamówienia klienta
 • Różnica w ilości zamówionego i dostarczonego surowca
 • Uwzględnienie harmonogramu przeglądów maszyn
 • Awaria maszyny krótkotrwała
 • Awaria maszyny – potrzebny serwis zewnętrzny
 • Mniejsza wydajność maszyny
 • Awaria narzędzia do produkcji
 • Niespodziewany niedobór operatorów
 • Uruchomienie zmian weekendowych
 • Realizacja operacji w kooperacji
 • Operacje z wieloma produktami
 • Przekroczone moce – dodanie nowego zasobu
 • Podział zlecenia na mniejsze, aby móc zrealizować je szybciej
 • Konieczność realizacji zlecenia konkretnym terminie (audyt klienta)
 • Układanie w harmonogramie procesu tworzenia technologii i struktur materiałowych
 • Zasoby pojemnościowe realizujące więcej niż jedną operację równocześnie

Warsztaty szkoleniowe uczą elastyczności w reagowaniu na zmiany – dostosowania harmonogramów do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia dostawcy motoryzacji. Pozwalają na praktyczne zastosowanie teorii ograniczeń oraz dogłębnie zrozumieć zasady planowania i harmonogramowania produkcji, dostosować działania do profilu produkcji, wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające wstępne przeszkolenie w środowisku APS 4FACTORY (Siemens Opcenter APS).

Doskonalenie procesów planowania w firmie produkcyjnej istotnie wpływa na efektywność produkcji i biznesu dostawcy motoryzacji oraz jego wiarygodność jako partnera w ocenie klientów. Proponujemy udział w warsztatach jako inspirację w modelowaniu procesów w firmie oraz platformę wymiany doświadczeń wśród dostawców motoryzacji. Wszystko w celu poznania nowoczesnych metod i reguł zarządzania procesami przechodzącymi przez wiele działów oraz podniesienia efektywności zarządzania nimi z wykorzystaniem najnowszych technologii logistycznych i planistycznych.

Więcej informacji na temat szkolenia z planowania produkcji dostosowanego do branży (m.in. terminy szkolenia, adresaci szkolenia, miejsce szkolenia, cena szkolenia):

szkolenia@dsr.com.pl

tel.: 538 112 639

Autor: Jarosław Jaśkiewicz
W DSR pracuje jako manager projektów audytów i wdrożeń system QAD Adaptive ERP oraz innych modułów oferowanych w ramach DSR 4FACTORY. Od 2006 zaangażowany w treningi, edukację i promocję standardu MMOG/LE w Polsce. W 2008/9 prowadził działania u dostawców Ford, w 2012 u dostawców GM/Opel. W stałym kontakcie z Odette, AIAG, QAD Inc. i innymi uczestnikami zespołu rozwijającego standard oceny MMOG/LE. Jarek doświadczenie zdobywał w firmach w USA i Polsce realizując implementację rozwiązań IT w procesach biznesowych firm produkcyjnych.