System CMMS/EAM czyli nowoczesne utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych

30 stycznia 2024

W ostatnich latach proces informatyzacji Działów Utrzymania Ruchu produkcji (DUR) rozwija się bardzo dynamicznie. Wzrost efektywności i optymalizacja działań pracowników Działów Utrzymania Ruchu stały się niemal wymogiem w większości przedsiębiorstw produkcyjnych. Coraz częściej więc skłania to Kierownictwo Utrzymania Ruchu do implementacji rozwiązań klasy EAM czy też CMMS, bez których nie byłoby to możliwe. EAM to skrót od angielskiego „Enterprise Asset Management” oznaczającego zarządzanie majątkiem firmy. Dość często zdarza się, że rozwiązania klasy EAM są utożsamiane z systemami CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems) stosowanymi dość powszechnie w Działach Utrzymania Ruchu, ale ich funkcjonalność zdecydowanie wykracza poza obszar CMMS. Systemy EAM 4FACTORY umożliwiają zarządzanie nie tylko zasobami bezpośrednio produkcyjnymi (park maszyn i urządzeń), ale całym fizycznym majątkiem przedsiębiorstwa, takimi jak: budynki, sieci,  sprzęt i wyposażenie informatyczne, flota samochodowa, wyposażenie biurowe oraz wszystkie inne składniki majątku firmy.

Dla kogo przeznaczony jest system zarządzania w dziale utrzymania ruchu? Jakie są korzyści z tego narzędzia?

W EAM 4FACTORY gromadzone są wszelkie dane zbierane z otoczenia w zakresie pracy maszyn i urządzeń oraz innych zasobów przedsiębiorstwa, jak również zaangażowania pracowników DUR w prace naprawcze i prewencyjne oraz inne koszty z tym związane w tym te dotyczące gospodarki magazynowej w zakresie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Warto również zauważyć, iż w dobie smartfonów i tabletów możliwość obsługi systemów za pomocą tych urządzeń jest jednym z ważniejszych wymagań stawianych przez pracowników realizujących zadania działu utrzymania ruchu. Zakłady produkcyjne, które decydują się na automatyzację utrzymania ruchu maszyn produkcyjnych, rozliczanie pracy swojego personelu DUR oraz zarządzanie częściami zamiennymi w magazynach dostrzegają wiele korzyści  z wdrożenia systemu EAM 4FACTORY o czym w kilku słowach poniżej.

Przeczytaj również: Prewencyjne utrzymanie ruchu

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Jakie funkcjonalności powinny posiadać dobrze dobrane i wdrożone innowacyjne rozwiązania CMMS/EAM?

Z całą pewnością właściwie dopasowane rozwiązanie będzie nam służyło w firmie przez wiele długich lat. Należy jednak pamiętać, że każde przedsiębiorstwo ma różne potrzeby i oczekiwania. W związku z tym zakres wymaganych funkcjonalności może się różnić w zależności od branży czy też procedur organizacyjnych zakładu. Zadaniem dobrego dostawcy, czyli najlepiej takiego z dużym doświadczeniem wdrożeniowym i znajomością  procesów biznesowych, jest umiejętne dopasowanie się do wymagań i taka konfiguracja własnego rozwiązania, aby zaspokajało w pełni potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Bezwzględnie każdy taki system powinien nam udzielić odpowiedzi na poniższe pytania.

Kto powinien wykonywać prace?

Pierwszym z nich i zapewne jednym z ważniejszych jest wskazanie odpowiedniego adresata mogącego podjąć prace związane z pojawiającymi się bieżącymi zdarzeniami na hali produkcyjnej lub na terenie zakładu. Dotyczy to zarówno zdarzeń związanych z awariami jak i tych, które jesteśmy w stanie przewidzieć przy użyciu narzędzi prewencyjnych lub metod predykcji. Mówimy tutaj głównie o zasobach ludzkich, czyli naszych technikach oraz o firmach zewnętrznych, którym odpowiednie czynności należy zlecić. System EAM 4FACTORY powinien w pełni wspierać w tym zakresie swoich użytkowników i informować o zdarzeniach w czasie rzeczywistym, jak również informować z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wykonania przeglądów okresowych bądź tych wynikających z przebiegu. To co najważniejsze w tym aspekcie to powiadomienie odpowiedniej grupy pracowników odpowiedzialnych za dane zasoby, a także tych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do podjęcia danej pracy.

Dowiedz się więcej: Nowoczesny dział utrzymania ruchu: jak systemy CMMS wspierają utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym?

Co powinniśmy wykonać?

Kolejnym pytaniem stawianym przed systemem informatycznym jest łatwy dostęp do informacji dotyczącej tego, co powinniśmy wykonać. Mowa tutaj o zleceniach dla techników utrzymania ruchu, w których będą mieli zapewniony łatwy dostęp do informacji z list kontrolnych, czyli do czynności wymaganych do wykonania zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz dokumentacji w postaci zdjęć lub innych możliwych materiałów. W przypadku zdarzeń nagłych istotnym elementem jest ewentualna informacja o przyczynie wystąpienia, typie oraz priorytecie przekazywana przez operatora produkcyjnego wraz ze zgłoszeniem do DUR.

Gdzie mamy realizować prace?

Kolejne pytanie dotyczy miejsca wykonywania prac. Mowa tutaj o tym jakich zasobów dotyczą czynności, które mają zostać podjęte przez technika z działu utrzymania ruchu. Z pomocą w tym zakresie przychodzi możliwość lokalizacji w oparciu o zbudowane drzewo zasobów w postaci całej infrastruktury zakładu produkcyjnego począwszy od budynków, hal produkcyjnych, wydziałów, obszarów, gniazd, a kończąc na konkretnych maszynach i urządzeniach. Dobrze opisana struktura i jej wizualizacja pozwala mechanikom lub innym specjalistom na sprawne ustalenie miejsca wykonywania pracy.

Dowiedz się więcej: Utrzymanie i konserwacja zasobów produkcyjnych za pomocą cyfrowego bliźniaka

Czego potrzebujemy do wykonania pracy?

Kolejne pytanie odnosi się do narzędzi wymaganych do wykonywania zleconych prac. Ustalenie informacji o częściach, materiałach eksploatacyjnych oraz właśnie narzędziach niezbędnych do realizowania zleconych zadań pozwala na lepsze przygotowanie się do pracy, a co za tym idzie skrócenie czasu pracy nad danym zleceniem. W przypadku zleceń planowanych oraz zleceń prewencyjnych użytkownicy EAM 4FACTORY mają dostęp do wymaganych części zamiennych, których stan mogą zweryfikować z aktualnymi zapasami magazynowymi i w przypadku ich niedoboru wygenerować zapotrzebowanie lub bezpośrednio zlecenie zakupu.

Przeczytaj również: Predykcyjne utrzymanie ruchu

Kiedy prace powinny być wykonywane?

W zakresie powyższego pytania wspomniany już wcześniej priorytet i typ zdarzenia, które pozwalają pracownikom obsługującym zlecenia naprawy na ustawienie kolejki wykonywania zadań w przypadku ilości zgłoszeń przewyższającej możliwości ich równoległej realizacji są podstawową wytyczną do prawidłowego ich zarządzania. W przypadku obsługi profilaktycznej mowa tutaj o harmonogramie prac wynikającym z przypadających terminów wykonywania przeglądów zgodnie z zadanymi interwałami wynikającymi z wymogów technicznych. Z pomocą przychodzą funkcjonalności oprogramowania EAM 4FACTORY pozwalające na automatyczne generowanie zaleceń przeglądowych wraz z odpowiednimi powiadomieniami wysyłanymi do użytkowników przypisanych do danych szablonów powiadomień.

Powyższe pytania dotyczą tylko podstawowych funkcjonalności, które system w dziale utrzymania ruchu powinien zapewnić i w pełni obsługiwać.

Przeczytaj: Co to jest predykcyjne utrzymanie ruchu (ang. Predictive Maintenance – PdM)?

Efektywne rozwiązanie klasy CMMS: EAM 4FACTORY

Na rynku funkcjonuje wiele mniejszych produktów aspirujących do klasy produktowej CMMS/EAM. W ofercie kilku dużych dostawców oprogramowania również można znaleźć rozwiązania oferujące pełną funkcjonalność obejmującą procesy DUR – jednym z nich jest EAM 4FACTORY – produkt z rodziny aplikacji DSR 4FACTORY, które obsługują, poza utrzymaniem ruchu, również takie obszary jak monitorowanie zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym (SFC 4FACTORY), konfigurację produktów (CFG 4FACTORY), tworzenie głównego planu produkcji (MPS 4FACTORY), zaawansowane harmonogramowanie zleceń produkcyjnych (APS 4FACTORY), czy też monitorowanie oraz diagnostykę maszyn i urządzeń (IOT 4FACTORY).

EAM 4FACTORY to najlepsze w tej klasie oprogramowanie autorskie firmy DSR do zarządzania funkcjonowaniem Działu Utrzymania Ruchu, zaprojektowane w oparciu o doświadczenie zespołu konsultantów posiadających praktyczną wiedzę biznesową, a także wieloletnie doświadczenia wdrożeniowe w firmach produkcyjnych. Aplikacja jest w pełni skalowalna i gotowa do przekształceń wraz z rozwojem i wzrostem przedsiębiorstwa.

System EAM 4FACTORY jest oprogramowaniem dedykowanym dla Działu Utrzymania Ruchu wspierającym zarządzanie i nadzór nad majątkiem przedsiębiorstwa. EAM 4FACTORY optymalizuje proces produkcyjny, dzięki zapobieganiu awariom i planowaniu działań predykcyjnych (ang. Predictive Maintenance – PdM), umożliwiając skrócenie czasu wszelkich przerw produkcyjnych wynikających z nieplanowanej bądź planowanej niedostępności maszyny. Ze względu na złożoność prac zaliczanych do utrzymania ruchu system został podzielony na moduły, które grupują funkcjonalności m.in: Zasoby, Zgłoszenia, Zlecenia, Przeglądy, Części i Materiały Eksploatacyjne, Zaopatrzenie, Raporty.

Poniżej widok panelu operacyjnego EAM 4FACTORY.

EAM 4FACTORY-wygląd planszy aplikacji

 

W systemie EAM 4FACTORY użytkownicy mają dostęp do aplikacji wykorzystując dostęp przez przeglądarkę internetową do portalu operacyjno-administracyjnego, ale nasze rozwiązanie jest przede wszystkim przyjazne urządzeniom mobilnym korzystając z terminala produkcyjnego lub wykorzystując aplikację mobilną na IOS i Androida za pośrednictwem smartfonów pracowników.

Aplikacja mobilna EAM 4FACTORY

EAM 4FACTORY - aplikacja na telefon

Terminal EAM 4FACTORY

EAM 4FACTORY

  

Więcej informacji o wzroście efektywności działu utrzymania ruchu dzięki EAM 4FACTORY: tutaj oraz w poniższym filmie (aby go obejrzeć należy kliknąć w obraz lub skopiować link do filmu i wkleić w przeglądarce: https://youtu.be/n2Dl5vQ-mYE )

Zapraszamy również do obejrzenia nagrania z webinaru omawiającego prewencyjne i predykcyjne zastosowanie automatyki firmy Beckhoff w aplikacji EAM 4FACTORY – Jak uniknąć niespodziewanych awarii maszyny? Condition Monitoring w praktyce – webinar

 

System EAM 4FACTORY dostępny jest również w sklepie Microsoft Azure Marketplace: tutaj

 

Przeczytaj także:

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne?

Dziesięć mitów o harmonogramowaniu przy ograniczonych zasobach

Autor: Marek Lebiocki
W firmie DSR od 10-ciu lat, obecnie na stanowisku Starszego Konsultanta EAM/QMS/QAD/APS. Marek posiada 14-letnie doświadczenie jako konsultant wdrożeniowy, 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu zakładem produkcyjnym, 6-letnie doświadczenie jako pracownik bezpośrednio-produkcyjny. Praktyczna znajomość procesów produkcyjnych w obszarach TPP, produkcji, zaopatrzenia i gospodarki magazynowej pozwala Markowi na realizację zaawansowanych wdrożeń i projektów w DSR. Marek wykonuje pracę zarówno po stronie dostawcy, jak i klienta przy projektach wdrożenia systemów ERP, APS, EAM oraz QMS.