Usprawnienie procesów decyzyjnych (BI)

BI 4FACTORY: budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze produkcji wynika z umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji. O jakości strategicznych wyborów przesądzają czytelne i rzetelne informacje. Dotychczas firmy miały problem z wyszukiwaniem, prezentacją i oceną danych. Precyzyjna analiza procesów wytwórczych rozwiązuje ten problem, tworząc podstawę do łatwego podejmowania właściwych decyzji.

Czym jest platforma Qlik?

QlikView i Qlik Sense to sprawdzone aplikacje klasy Business Intelligence, pozwalające na zbudowanie całościowego systemu BI w przedsiębiorstwie. Stanowią one zaawansowane narzędzia do analizy biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych. Dzięki Qlik użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do wszystkich danych związanych z procesem produkcji w przedsiębiorstwie. Co istotne aplikacja zapewnia łatwą i precyzyjną analizę współczynnika OEE mierzącego całkowitą efektywność wykorzystania środków produkcji.

„Głównym atutem aplikacji jest łatwość zbierania i prezentacji danych pochodzących z różnorodnych systemów bazodanowych a także plików (np. z Excela). Samo projektowanie raportów jest łatwe i może być wykonywane przez odpowiednio wyszkolonych specjalistów dziedzinowych (np. technologów). Dzięki oprogramowaniu uzyskujemy automatycznie odświeżane raporty z linii produkcyjnej na temat zużycia surowców i mediów.”

Dariusz Wierzbicki, Dyrektor IT w Farm Frites Poland

Rozwiązania Qlik pozwalają na m.in.:

 • Obliczenie współczynnika OEE.
 • Czytelną, wizualną prezentację danych dotyczących produkcji.
 • Pozyskanie danych z różnych źródeł w ramach jednej aplikacji.
 • Odkrywanie powiązań pomiędzy danymi.
 • Prowadzenie bezpiecznej współpracy pomiędzy działami spółki w czasie rzeczywistym.
 • Efektywną i zrozumiałą analizę pozyskanych danych.
 • Wyszukiwanie w obrębie wszystkich danych – bezpośrednio i pośrednio.
 • Dostęp, analizę i pobieranie danych z urządzeń przenośnych.

DSR QlikOEE w liczbach:

 • Uruchomienie w 24 godziny.
 • Rezultaty już w 24 dni.
 • Zwrot z inwestycji (ROI) w 24 tygodnie.

Co istotne, Qlik może być wykorzystywany do tworzenia aplikacji analitycznych uzupełniających luki funkcjonalne w użytkowanym systemie ERP.

Dlaczego Qlik?

Typowe rozwiązania klasy BI potrafią odpowiadać na pytania, które zostały wcześniej przemyślane i posiadają odpowiedni model danych. Co z pytaniami, które nasuwają się podczas analizy danych i przeglądania wizualizacji, a nie zostały wcześniej przygotowane? W takim przypadku z pomocą przychodzi Qlik. Dzięki asocjacyjnemu silnikowi przetwarzania danych, osoba analizująca je może znaleźć odpowiedzi na pytanie po pytaniu, poruszając się po unikalnej ścieżce własnych odkryć. Qlik umożliwia osobom nie posiadającym umiejętności technicznych swobodną eksplorację danych, zadając kolejne pytania w miarę pojawiania się nowych informacji.

Zapytaj o rozwiązanie BI 4FACTORY dla Twojej firmy

Qlik w przedsiębiorstwie

W wielu przedsiębiorstwach jednocześnie funkcjonuje dużo aplikacji w różnych obszarach jej działalności np. sprzedażowe, logistyczne, finansowo – księgowe czy kadrowo płacowe. Za pomocą Qlik można te dane przeglądać w wygodny sposób np. jeżeli jesteśmy zainteresowani analizą kosztów wynagrodzeń na poszczególne zlecenia produkcyjne nie musimy już zlecać tego naszym informatykom lub firmom, które opiekują się systemami. Co najważniejsze, taka analiza nie jest tylko raportem, który możemy eksplorować jednokierunkowo, czyli od ogółu do szczegółu, gdzie na najniższym poziomie kończą nam się możliwości weryfikowania danych. Qlik może pokazać nam te dane w sposób przedstawiony wcześniej, jak również pozwala szybko zadać kolejne pytania. Przy pomocy zaledwie jednego kliknięcia możemy tą samą analizę przeglądać z innego punktu widzenia, np. produktów, poszczególnych pracowników czy działów. Ograniczeniem jest tylko nasza kreatywność.

Dlaczego Qlik od DSR?

Doświadczenie w produkcji

Aplikacje do analizy danych są najchętniej stosowane w obszarach finansowym i sprzedażowym. DSR specjalizując się w rozwiązaniach dla produkcji, oferuje nowe korzyści poprzez swoją ofertę w obszarach: analiz z zakresu zarządzania produkcją, zarządzania zasobami ludzkimi w firmach produkcyjnych, czy też analiz danych pobieranych bezpośrednio z maszyn.

Jak Qlik umożliwia takie działanie?

Opatentowany rdzeń technologiczny

Sercem Qlik jest unikalny, opatentowany silnik, który generuje widoki informacji w momencie dokonania wyboru. W tej sytuacji nieprzewidziane zapytanie użytkownika nie wymaga wcześniejszego przygotowania danych w formie np. kostki OLAP. Wystarczy, że wszystkie dane niezbędne do odpowiedzi użytkownikowi na zadane przez niego pytanie znajdują się w pamięci komputera czy serwera Qlik. Silnik asocjacyjny wskaże je jako istotne i zaprezentuje użytkownikowi na ekranie. Qlik przelicza dane w momencie dokonania wyboru, co gwarantuje aktualność odpowiedzi.

Asocjacyjny interfejs użytkownika

Inaczej niż w przypadku tradycyjnych systemów Business Intelligence, Qlik umożliwia rozpoczęcie analizy w dowolnym miejscu danych i przejście dalej do dowolnego innego zakresu danych. Silnik Qlik automatycznie zarządza relacjami w danych i prezentuje informacje dla użytkownika używając trzech kolorów: zielony/biały/szary. Wybór użytkownika podświetlony jest na zielono, dane istotne (powiązane) pojawiają się na białym tle a dane nieistotne (niepowiązane) pojawiają się na szarym tle. Ta natychmiastowa informacja zwrotna dopinguje użytkowników do zadawania kolejnych pytań oraz kontynuowania ścieżki eksploracji i odkrywania. Kolory podpowiadają właściwą ścieżkę, ale nie zawężają możliwości analizy tylko do niej.

Współpraca i mobilność

Qlik umożliwia dodatkowo podejmowanie decyzji przez wiele osób, nawet jeśli znajdują się w wielu różnych miejscach. Użytkownicy mogą komunikować się między sobą w temacie analizowanych danych. Mają oni możliwości dodawania notatek w danych, uczestnictwa w interaktywnych sesjach współdzielenia kokpitów menedżerskich, zakładania i przesyłania zakładek do treści znajdujących się w kokpitach, nawet jeśli treści te pojawiają się dopiero po wybraniu kilkunastu parametrów. Dzięki Qlik użytkownicy mogą zadawać kolejne pytania i uzyskiwać odpowiedzi samodzielnie, lub współpracując ze sobą w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego gdzie się znajdują i na jakich urządzeniach pracują.

Zapytaj o rozwiązanie BI 4FACTORY dla Twojej firmy

Zobacz także: