Granty na Eurogranty

Przygotowanie projektu DSR S.A. o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu Horyzont Europa – EIC Accelerator.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji w ramach programu Horyzont Europa – EIC Accelerator zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską. Tematyką planowanego wniosku o Eurogrant będzie innowacyjne narzędzie do automatycznego planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Cel projektu: jest pozyskanie wsparcia na rzecz przygotowania i złożenia do oceny projektu dotyczącego opracowania innowacyjnego narzędzia do automatycznego planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w ramach programu Horyzont Europa – EIC Accelerator.

Planowane efekty:

  1. przygotowanie wniosku o Eurogrant z wymaganymi załącznikami do konkursu EIC Accelerator (we współpracy z firmą doradczą), zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu (zarówno aplikacja krótka i pełna oraz przygotowania do panelu ekspertów) i wynagrodzenia osób z kadry DSR S.A., biorących udział w pracach nad aplikacją (rozmowy i konsultacje z firmą doradczą, przygotowanie Video pitch).
  2. opracowanie studium wykonalności (we współpracy z firmą doradczą) zawierającego m.in. informacje dotyczące analizy rynku, opracowanie planu komercjalizacji, ekspansji na rynki zagraniczne, strategię ochrony IP, analizę otoczenie prawnego/certyfikacji. Studium wykonalności wymagane jest do przygotowania wielu punktów wniosku EIC Accelerator i pozwala dopasować dokumentację do kryteriów i wymogów konkursu. Zakończenie prac nad studium wykonalności jest wymagane przed aplikacją do EIC Accelerator.

Wnioskodawca zamierza wykorzystać osiągnięte rezultaty w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie dalszego rozwoju działalności eksportowej i świadczenia innowacyjnych usług informatycznych na rynkach zagranicznych. Wiedza i doświadczenie zdobyte w ramach projektu umożliwią dopasowanie własnej strategii eksportowej i marketingowej do potrzeb i oczekiwań odbiorców przełomowej innowacyjności na poziomie globalnym.

Wartość projektu: 280 060,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 280 060,00 zł