Zarządzanie produktem (PLM)

Product Lifecycle Management

Product Lifecycle Management – Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów wspierają przedsiębiorstwa w procesie tworzenia i rozwoju produktów od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Oprogramowanie PLM umożliwia firmom wydajne i ekonomiczne zarządzanie całym cyklem życia produktów — od koncepcji przez projektowanie i produkcję aż po obsługę serwisową oraz utylizację. Dzięki temu następuje konwergencja systemów projektowania wspomaganego komputerowo (ang. Computer-Aided design, CAD), wytwarzania wspomaganego komputerowo (ang. Computer-Aided manufacturing, CAM), inżynierii wspomaganej komputerowo (ang. Computer-Aided engineering, CAE), zarządzania danymi produktów (ang. Product Data Management, PDM) oraz produkcji cyfrowej. PLM odróżnia się jednak od innych rozwiązań dla przedsiębiorstw, ponieważ koncentruje się na pozyskiwaniu maksymalnych przychodów z powtarzających się procesów. Dzięki odpowiednio zaawansowanym funkcjom oprogramowania PLM opracowywane produkty otwierają drogę do innowacji, dominacji w branży i błyskawicznego rozwoju.

Zapytaj o rozwiązanie PLM 4FACTORY dla Twojej firmy

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu PLM w firmie produkcyjnej:

  • utrzymywanie spójnej bazy informacji na temat produktów,
  • zarządzanie aspektami projektowania produktów i produkcji, w tym zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną,
  • optymalizacja procesów, pozwalająca na ograniczenie kosztów projektowania produktów i wprowadzenia na rynek przy jednoczesnym zwiększeniu jakości produktu,
  • poprawa strategii biznesowych i marketingowych dzięki ścisłej współpracy podczas projektowania produktów.
  • optymalizowanie kontaktów utrzymywanych przez cały cykl życia pomiędzy różnymi organizacjami;
  • maksymalne zwiększenie wartości cyklu życia asortymentu produktów firmy;
  • utworzenie pojedynczego systemu gromadzenia informacji, który będzie zaspokajać zróżnicowane potrzeby dotyczące danych.
  • maksymalizacja zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia nowych produktów i usług,
  • wspieranie powstawania nowych pomysłów oraz śledzenia potrzeb rynkowych,
  • zapewnienie zgodności z wymogami formalnoprawnymi oraz wymogami bezpieczeństwa.

Zapytaj o rozwiązanie PLM 4FACTORY dla Twojej firmy

Zobacz także:

Przeczytaj również artykuły na naszym blogu dla firm produkcyjnych:

Jak optymalizować fabrykę dzięki predictive maintenance?

Odrobinę lżej o optymalizacji procesów produkcyjnych

Przenikanie się sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego: współczesne wykorzystanie i perspektywy

Pięć głównych sposobów na optymalizację procesów produkcyjnych

Krajowy System e-Faktur KSeF – jak działa i co zmieni elektroniczna faktura ustrukturyzowana?