Sztuczna inteligencja w produkcji - AI 4FACTORY

AI 4FACTORY to rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą efektywniej produkować. Oparte na doświadczeniu ekspertów, alternatywa dla wielkich inwestycji. Pozwalające uzyskać inteligentne rekomendacje zmian poprzez przetwarzanie gromadzonych danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, dostępnej teraz także dla firm produkcyjnych.

Czym jest sztuczna inteligencja w produkcji?

AI 4FACTORY to innowacyjny zestaw narzędzi dla firm z sektora produkcyjnego, które chcą produkować efektywniej. AI 4FACTORY to rozwiązanie oparte na inteligentnej rekomendacji zmian poprzez przetwarzanie gromadzonych danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

Rozwiązania informatyczne wbudowane w AI 4FACTORY, wykorzystują techniki kognitywne i w pełni wpisują się w koncepcję Przemysłu 5.0. Są wynikiem wielowymiarowej współpracy firmy DSR z ponad 170 przedsiębiorstwami produkcyjnymi, z wielu różnych branż, uwzględniającej liczne potrzeby w zakresie zwiększenia produktywności, a tym samym utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.

Wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji w poprawie wydajności produkcji

AI 4FACTORY to między innymi nowatorskie narzędzia, będące np. wsparciem dla operatorów maszyn w kwestii podejmowania decyzji odnośnie sposobu ich działania, pozwalając na ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego w zakresie, m.in.:

 • doboru wartości parametrów procesu produkcyjnego,
 • maksymalizacji wybranych wskaźników KPI zgodnych z normą ISO 22400,
 • prognozowania wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego,
 • wykrywania czasu i prawdopodobieństwa wystąpienia przestoju.

Użytkownicy AI 4FACTORY, którzy zdecydowali się na przemysłowe wdrożenie, odnotowali między innymi dwukrotny spadek liczby awarii maszyn oraz znaczny wzrost efektywności produkcji, co umożliwiło wprowadzenie działań prewencyjnych, zapobiegających niepożądanym postojom maszyn.

Zapytaj o rozwiązanie AI 4FACTORY dla Twojej firmy

Najczęstsze korzyści dla użytkowników AI 4FACTORY w sektorze produkcyjnym:

 • wspieranie procesu podejmowania decyzji na poszczególnych szczeblach procesu produkcyjnego (także kadry kierowniczej w obszarze adekwatności i skuteczności decyzji optymalizacyjnych);
 • zwiększenie efektywności w zakresie wykorzystania parku maszynowego i tempa produkcji;
 • przewidywanie wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego;
 • otrzymywanie rekomendacji w celu wyeliminowania przestojów;
 • wydłużenie cyklu życia maszyn i narzędzi, m.in. poprzez monitorowanie wybranych parametrów i odpowiedniej konserwacji;
 • wytwarzanie i zbieranie danych będących podstawą optymalizacji planowania realizacji zleceń produkcyjnych (IoT Data Lake);
 • budowanie organizacji sterowanej danymi (ang. Data-driven Organisation – Data Factory);
 • automatyzacja pozyskiwania wiedzy od operatorów maszyn oraz jej dystrybucję wewnątrz organizacji.

Inteligentne zarządzanie produkcją dzięki AI 4FACTORY

Korzystając z produktów z rodziny AI 4FACTORY, klient otrzymuje lata skonsolidowanych doświadczeń w zakresie procesów biznesowych, od wszystkich naszych konsultantów, jak i klientów. Ich najlepsze praktyki są zawarte w elastycznym oprogramowaniu, opartym na sztucznej inteligencji, które można skonfigurować i wyskalować do potrzeb każdej fabryki. Dzięki stałej współpracy z polskimi naukowcami i połączeniu ich wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym i biznesowym, w oprogramowaniu są zaimplementowane optymalne, najnowsze technologicznie osiągnięcia naukowe z obszaru sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i algorytmów ewolucyjnych AI/ML/EA. Algorytmy AI, dzięki analizie danych, gromadzą wiedzę niejawną, pochodzącą zarówno od operatorów poszczególnych maszyn, jak również bezpośrednio z maszyn, i na tej podstawie dostarczają dodatkowych wartości oraz jakość produkcji, które mają ogromy wpływ na budowę przewagi konkurencyjnej.

Działając na podstawie procesu nauczania maszynowego, czyli analizy przypadków, dzięki AI 4FACTORY osiąga się maksymalne wyniki wydajności produkcji, zdecydowanie ograniczając potrzeby analityczne. Algorytmy genetyczne, uczenie maszynowe, monitoring maszyn z użyciem sztucznej inteligencji – to wszystko może teraz realnie podpowiedzieć co zrobić by procesy produkcyjne były wydajniejsze, bardziej optymalne i ekonomiczne. Wykorzystanie AI 4FACTORY czyli sztucznej inteligencji w przemyśle pozwala zwiększyć efektywność produkcji i poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Zapytaj o rozwiązanie AI 4FACTORY dla Twojej firmy