Skontaktuj się z nami:
e-mail: dsr@dsr.com.pl    |    Tel: 71 889 05 60

Production Unit Performance Management Tool

Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle.

Cel projektu: opracowanie, wykonanie prototypu i przetestowanie w warunkach rzeczywistych narzędzia monitorująco diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle.

Planowane efekty: Stworzenie narzędzia pozwalającego na modelowanie określonych typów jednostek produkcyjnych w celu określenia istotnych czynników wpływających na wartość wskaźników efektywności. Wiedza uzyskiwana w trakcie wykorzystywania nowatorskiego narzędzia będzie służyła optymalizacji pracy jednostek produkcyjnych oraz podejmowaniu kluczowych decyzji prowadzących do osiągnięcia konkretnych rezultatów związanych ze strategicznymi celami przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Wartość projektu: 1 480 560,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 098 273,88 zł

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.