Audyt ERP

Opinie zebrane wśród Klientów, z którymi mieliśmy okazje pracować przez kilka ostatnich lat, wskazują na duże zainteresowanie usługami w zakresie usprawnień wdrożeń systemów ERP producentów takich jak QAD (MFG/PRO) , Oracle (JDE), SAP itp.

Działania analityczne podejmowane w audycie ERP:

  • działania sprawdzające zgodność wdrożonych procesów z procesami realnie i obecnie zachodzącymi w przedsiębiorstwie,
  • weryfikacja założeń co do celów oczekiwanych przed wdrożeniem systemu informatycznego z osiągniętymi,
  • porównanie wartości procesów, objętych wdrożeniem dla przedsiębiorstwa z wartością procesów nie objętych wdrożeniem
  • mierzenie efektywności uzyskiwania danych z systemu informatycznego (np. w porównaniu do pracochłonności wprowadzania danych źródłowych).

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Wynikiem powyższych działań są sugestie zmian. Możemy podjąć się wsparcia Państwa w ich wprowadzaniu, świadcząc dla Państwa następujące usługi:

  • prowadzenie prac związanych z uruchomieniem nowych funkcjonalności w systemie informatycznym,
  • zmiana sposobu działania w systemie informatycznym,
  • analiza nowych modułów oferowanych przez dostawców i ich wartości dla firmy,
  • analiza dodatkowych aplikacji wykorzystywanych dla zwiększenia efektywności systemu ERP.

Nasze pozostałe usługi wdrożeniowe: