Internacjonalizacja innowacyjnej polskiej marki produktowej DSR 4FACTORY

Internacjonalizacja innowacyjnej polskiej marki produktowej DSR 4FACTORY.

Projekt przewiduje umiędzynarodowienie nowatorskiej polskiej marki produktowej DSR 4FACTORY, czyli pakietu nowoczesnych narzędzi IT i usług informatycznych, umożliwiających firmom produkcyjnym obniżenie kosztów oraz zwiększenie produktywności za pomocą analizy i poprawy kluczowych wskaźników efektywności produkcji, np. OEE.

Cel projektu: wzrost konkurencyjności firmy DSR S.A. poprzez rozszerzenie działalności eksportowej Wnioskodawcy. Działania te zapewnią wzrost przychodów DSR S.A. poprzez zwiększenie skali i zasięgu innowacyjnych usług firmy na rynkach zagranicznych oraz ich promocję.

Planowane efekty:

  • rozwój eksportu firmy DSR S.A.;
  • zwiększenie udziału przychodów z polskiej marki DSR 4FACTORY w całkowitym eksporcie DSR;
  • rozwój aktywności B+R poprzez współpracę z nowymi partnerami zagranicznymi, m.in. w zakresie komercjalizacji i wdrażania projektów B+R;
  • poszerzenie wiedzy i zdobycie doświadczenia na temat nowych rynków i trendów w branży IT;
  • rozwój nowych relacji handlowych, w tym B2B;
  • wzrost aktywności marketingowej i sprzedażowej innowacyjnych usług informatycznych DSR S.A.;
  • wzrost poziomu internacjonalizacji działalności DSR S.A.

Wartość projektu: 284 800,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 213 600,00 zł