Szkolenie dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE wersji 6 i 5 13-14.12.2023

14 listopada 2023

Standardy w Motoryzacji – przygotuj swoje procesy do skoku w kierunku pojazdów elektrycznych i nowych technologii

MMOG szkolenie

Dzisiejszy przemysł motoryzacyjny jest w trakcie gwałtownych i głębokich zmian technologicznych. Po sukcesach rewolucyjnych technologii coraz więcej klientów poszukuje elektrycznych i częściowo autonomicznych pojazdów. Dodatkowo zmienia się też sposób postrzegania samochodu jako dobra konsumpcyjnego. Przy rosnących kosztach posiadania samochodu na popularności zyskuje carsharing. Równocześnie wszyscy producenci i dostawcy Automotive muszą dotrzymać kroku czwartej rewolucji przemysłowej. Osłabienie łańcucha dostaw spowodowane kolejnymi nieciągłościami produkcji podzespołów potwierdziło konieczność wspierania się standardami i praktykami biznesowymi ograniczającymi ich skutki.

Dyskusję rynku Automotive przedstawia najnowszy artykuł:  Jakie są wyzwania firmy produkcyjnej – dostawcy Tier-1 branży motoryzacyjnej, w roku 2023?

Spełnienie wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku wiąże się dla OEM z koniecznością rozszerzenia i globalizacji łańcucha dostaw.Jednak jak sprawić by wielopoziomowa, wielozakładowa i rozproszona geograficznie struktura produkcji i dostaw działała skutecznie?
Ford, GM, JLR, Renault, Stellantis, Volvo i inni motoryzacyjni giganci coraz mocniej naciskają na to by ich dostawcy spełniali globalne standardy zarządzania łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management – SCM), które mają być gwarantem wysokiej skuteczności dostaw. Spełnienie tych standardów może okazać się trudne nawet dla dużych i doświadczonych firm z sektora Tier 1, zwłaszcza jeżeli te nie zorientują się odpowiednio wcześnie w bieżącej sytuacji i będą zwlekać z podjęciem koniecznych działań.

Więcej informacji na temat szkolenia:

szkolenia@dsr.com.pl

tel.: 538 112 639

Jakim standardem SCM powinno kierować się przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej?

Global Materials Management Operational Guidelines/Logistics Evaluation czyli w skrócie Global MMOG/LE to zaawansowany standard samooceny dostawców wymagany przez dominująca liczbę producentów OEM (w tym przez wszystkich wcześniej wymienionych) oraz wiele przedsiębiorstw Tier 1 (m.in. Autoliv, Bosch, Faurecia, Lear, Magna, Valeo czy Grupa ZF).
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że standard ten coraz częściej znajduje swoje miejsce w procesie wyboru nowych dostawców. Przykładowo, w przypadku niektórych OEM-ów, uzyskanie przez zakład produkcyjny komponentów oceny niższej niż „A” (w trójstopniowej skali ocen A, B, C) skreśla jego szanse na otrzymanie nowych zamówień.
Rozwijany przez stowarzyszenia AIAG i Odette globalny standard MMOG/LE to również proces doskonalenia całego łańcucha dostaw powiązanego z konkretnym zakładem produkcyjnym.

-> ZGŁOŚ POTRZEBY SWOJEJ FIRMY

 

Co nowego w Global MMOG/LE v6?

Dla niektórych organizacji Global MMOG/LE wciąż jest nowością, ale i te przedsiębiorstwa, dla których standard jest znany od wielu lat muszą przygotować się na zmiany. Global MMOG/LE ewoluuje wraz ze zmianami technologicznymi produktów i rynku, a jego twórcy dyktują procesom rozwoju łańcucha dostaw w branży, coraz szybsze tempo. W lipcu 2019 roku wydano piątą wersję standardu, a już kwietniu 2023 opublikowana została wersja 6.

W wersji piątej standardu nowymi elementami były:
• Dopasowanie wymagań do treści standardu IATF 16949 w obszarach takich jak tworzenie planów naprawczych, ocena efektywności dostawców czy zaangażowanie poddostawców w proces ciągłego doskonalenia SC.
• Zwiększenie nacisku na potrzebę skutecznego zarządzania ryzykiem.
• Wskazanie potrzeby wprowadzenia komunikacji EDI ze wszystkimi partnerami biznesowymi.
• Wprowadzenie kryteriów dotyczących cyberbezpieczeństwa.
• Promocja implementacji zaawansowanych narzędzi technologicznych według koncepcji Przemysłu 4.0.

Wersja 6 wprowadza wiele ulepszeń do narzędzia samooceny, a głównymi osiami dalszego rozwoju standardu są:
• Zwiększenie odporności i elastyczności operacyjnej w łańcuchu dostaw.
• Planowanie zdolności prodykcyjnej oraz zarządzanie zasobami pracowniczymi.
• Odpowiedzialność społeczna – ESG (Environmental, Social oraz corporate Governance).
• Doskonalenie umiejętności zarządzanie kryzysowego oraz zarządzanie ryzykiem.
• Odpowiedzialność za rozwój poddostawców oraz kaskada oceny SCM do poddostawców i nowych uczestników SC.

Ogólna liczba pytań w wersji szóstej spadła z 197 do 187 jednak ze względu na nowe wymagania oraz zmieniony system punktacji uzyskanie najwyższej oceny przez dostawcę będzie znacznie trudniejsze.
Wprowadzona z wersją 5 platforma MMOG.np istotnie wspiera proces samooceny. Zastępuje ona całkowicie używane wcześniej arkusze Excela.

Co oznacza rosnąca popularność Global MMOG/LE dla dostawców branży motoryzacyjnej?

Za cel należy obrać uzyskanie i utrzymanie oceny „A” według standardu Global MMOG/LE. W najbliższych latach, będzie to czynnik decydujący o pozycji rynkowej, a niekiedy wręcz być albo nie być, zakładów Tier 1 wchodzących w skład sektora, jak również Tier 2 i Tier3. Chociaż cel jest wspólny, to drogę do jego osiągnięcia każde z przedsiębiorstw zaczyna z innego miejsca.
Mając na uwadze rosnące potrzeby firm z branży motoryzacyjnej w zakresie doskonalenia procesów logistycznych, firma DSR organizuje szkolenie: „Optymalizacja zarządzania materiałami i logistyką z wykorzystaniem standardu Global MMOG/LE.
Szkolenie Global MMOG/LE prowadzone przez doświadczonych specjalistów z branży motoryzacyjnej, rekomendowanych przez AIAG/Odette, pozwala nabyć praktyczne umiejętności, przydatne do prowadzenia samooceny na potrzeby współpracy z firmami stosującymi ten standard w łańcuchu dostaw. Nasze szkolenie podzielone jest na pierwszą część teoretyczną – omówienie kryteriów oceny oraz procesu i drugą, ćwiczeniową, prowadzoną w środowisku dokonywania samooceny – portalu MMOG.np. Uczestnicy nabierają sprawności zastosowania nabytej wiedzy w docelowym środowisku oceny.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

• Wprowadzenie: geneza i koncepcja Global MMOG/LE (dzień 1)
• Zawartość kryteriów samooceny Global MMOG/LE w wersji 6 (dzień 1)
• Przejście przez proces samooceny Global MMOG/LE w wersji 6 (dzień 1)
• Praktyczne wskazówki do wdrożenia i utrzymania standardu oraz sposobu realizacji audytu procesów (dzień 1)
• Ćwiczenia praktyczne w środowisku oceny MMOG.np oraz jego obsługa (dzień 2)

Więcej informacji na temat szkolenia po kontakcie na adres:

szkolenia@dsr.com.pl

tel.: 538 112 639
Więcej o rozwiązaniach do efektywnego zarządzania produkcją możesz przeczytać na stronie DSR 4FACTORY.

Autor: Jarosław Jaśkiewicz
W DSR pracuje jako manager projektów audytów i wdrożeń system QAD Adaptive ERP oraz innych modułów oferowanych w ramach DSR 4FACTORY. Od 2006 zaangażowany w treningi, edukację i promocję standardu MMOG/LE w Polsce. W 2008/9 prowadził działania u dostawców Ford, w 2012 u dostawców GM/Opel (począwszy od wersji 2 standardu). W stałym kontakcie z Odette, AIAG, QAD Inc. i innymi uczestnikami zespołu rozwijającego standard oceny MMOG/LE. Jarek doświadczenie zdobywał w firmach w USA i Polsce (wsparcie procesów biznesowych rozwiązaniami IT).