Praktyczne, certyfikowane szkolenie dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE wersji 6 oraz 5

9 czerwca 2024

Potwierdzenie kwalifikacji: Certyfikat Odette/AIAG

Czas trwania: 2 dni / do 15-16 godzin roboczych

Najbliższy termin: 19-20 czerwca 2024

Miejsce: Wrocław lub inne wybrane miasto (dla szkoleń dedykowanych)

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie MMOG/LE?

 • Zarząd firmy
 • Menedżerowie, przedstawiciele działów: Supply Chain, Zakupów, Magazynów, Produkcji, Planowania, Obsługi klienta, Logistyki, Realizacji dostaw, Wysyłek, Jakości, IT, Kierownicy projektów
 • oraz wszyscy pracownicy zaangażowani w proces oceny MMOG/LE

Dlaczego warto zrealizować szkolenie MMOG/LE z DSR?:

 • trening prowadzony w środowisku ocen MMOG.np – portalu pod opieką rozwojową Odette
 • inicjacja środowiska wersji 6 dla firmy uczestniczącej
 • praktyczne wyjaśnienie wymagań formułowanych przez OEM wobec swoich dostawców
 • konsultacja zapisów ocen własnych zrealizowanych przez firmę poprzez doświadczonych trenerów
 • dyskusja rozwiązań IT spełniających wymagania standardu MMOG/LE

Program szkolenia MMOG/LE:

 • Wprowadzenie: geneza i koncepcja Global MMOG/LE (dzień 1)
 • Zawartość kryteriów samooceny Global MMOG/LE w wersji 6 (dzień 1)
 • Przejście przez proces samooceny Global MMOG/LE w wersji 6 (dzień 1)
 • Praktyczne wskazówki do wdrożenia i utrzymania standardu (dzień 1)
 • Zalecony sposób realizacji audytu procesów (dzień 1)
 • Ćwiczenia praktyczne w środowisku oceny MMOG.np oraz jego obsługa (dzień 2)
->Więcej informacji na temat szkolenia z planowania produkcji dostosowanego do branży

Kto poprowadzi szkolenie?

Janusz Sobecki

W DSR pracuje od 2018 roku jako konsultant wdrożeniowy system QAD Adaptive ERP oraz SFC 4FACTORY. Reprezentant firm szkoleniowych MMOG/LE z Europy Centralnej i Wschodniej w projektach tworzenia zakresu i tematyki najnowszych szkoleń MMOG/LE w wersji 5 i 6 prowadzonych przez Odette.


Jarosław Jaśkiewicz

W DSR pracuje jako manager projektów audytów i wdrożeń systemu QAD Adaptive ERP oraz innych modułów oferowanych w ramach DSR 4FACTORY. Od 2006 zaangażowany w treningi, edukację i promocję standardu MMOG/LE w Polsce i CEE. W 2008-2009 prowadził działania u dostawców Ford, w 2012 u dostawców GM/Opel.

Jakim standardem SCM powinno kierować się przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej?

Global Materials Management Operational Guidelines / Logistics Evaluation czyli w skrócie Global MMOG/LE to zaawansowany standard samooceny dostawców wymagany przez dominująca liczbę producentów OEM (w tym przez wszystkich wcześniej wymienionych) oraz wiele przedsiębiorstw Tier-1 (m.in. Autoliv, Bosch, Faurecia, Lear, Magna, Valeo czy Grupa ZF).
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że standard ten coraz częściej znajduje swoje miejsce w procesie wyboru nowych dostawców. Przykładowo, w przypadku niektórych OEM-ów, uzyskanie przez zakład produkcyjny komponentów oceny niższej niż „A” (w trójstopniowej skali ocen A, B, C) skreśla jego szanse na otrzymanie nowych zamówień.
Rozwijany przez stowarzyszenia AIAG i Odette globalny standard MMOG/LE to również proces doskonalenia całego łańcucha dostaw powiązanego z konkretnym zakładem produkcyjnym.

-> ZGŁOŚ POTRZEBY SWOJEJ FIRMY

Co nowego w Global MMOG/LE v6?

Dla niektórych organizacji Global MMOG/LE wciąż jest nowością, ale i te przedsiębiorstwa, dla których standard jest znany od wielu lat muszą przygotować się na zmiany. Global MMOG/LE ewoluuje wraz ze zmianami technologicznymi produktów i rynku, a jego twórcy dyktują procesom rozwoju łańcucha dostaw w branży, coraz szybsze tempo. W lipcu 2019 roku wydano piątą wersję standardu, a już kwietniu 2023 opublikowana została wersja 6.

W wersji piątej standardu nowymi elementami były:

 • Dopasowanie wymagań do treści standardu IATF 16949 w obszarach takich jak tworzenie planów naprawczych, ocena efektywności dostawców czy zaangażowanie poddostawców w proces ciągłego doskonalenia SC.
 • Zwiększenie nacisku na potrzebę skutecznego zarządzania ryzykiem.
 • Wskazanie potrzeby wprowadzenia komunikacji EDI ze wszystkimi partnerami biznesowymi.
 • Wprowadzenie kryteriów dotyczących cyberbezpieczeństwa.
 • Promocja implementacji zaawansowanych narzędzi technologicznych według koncepcji Przemysłu 4.0.

Wersja 6 wprowadza wiele ulepszeń do narzędzia samooceny, a głównymi osiami dalszego rozwoju standardu są:

 • Zwiększenie odporności i elastyczności operacyjnej w łańcuchu dostaw.
 • Planowanie zdolności produkcyjnej oraz zarządzanie zasobami pracowniczymi.
 • Odpowiedzialność społeczna – ESG (Environmental, Social oraz corporate Governance).
 • Doskonalenie umiejętności zarządzanie kryzysowego oraz zarządzanie ryzykiem.
 • Odpowiedzialność za rozwój poddostawców oraz kaskada oceny SCM do poddostawców i nowych uczestników SC.

Ogólna liczba pytań w wersji szóstej spadła z 197 do 187 jednak ze względu na nowe wymagania oraz zmieniony system punktacji uzyskanie najwyższej oceny przez dostawcę będzie znacznie trudniejsze.
Wprowadzona z wersją 5 platforma MMOG.np istotnie wspiera proces samooceny. Zastępuje ona całkowicie używane wcześniej arkusze Excela.

Co oznacza rosnąca popularność Global MMOG/LE dla dostawców branży motoryzacyjnej?

Za cel należy obrać uzyskanie i utrzymanie oceny „A” według standardu Global MMOG/LE. W najbliższych latach, będzie to czynnik decydujący o pozycji rynkowej, a niekiedy wręcz być albo nie być, zakładów Tier-1 wchodzących w skład sektora, jak również Tier-2 czy Tier-3. Chociaż cel jest wspólny, to drogę do jego osiągnięcia każde z przedsiębiorstw zaczyna z innego miejsca.
Mając na uwadze rosnące potrzeby firm z branży motoryzacyjnej w zakresie doskonalenia procesów logistycznych, firma DSR organizuje szkolenie: „Optymalizacja zarządzania materiałami i logistyką z wykorzystaniem standardu Global MMOG/LE”.
Szkolenie Global MMOG/LE prowadzone przez doświadczonych specjalistów z branży motoryzacyjnej, rekomendowanych przez AIAG/Odette, pozwala nabyć praktyczne umiejętności, przydatne do prowadzenia samooceny na potrzeby współpracy z firmami stosującymi ten standard w łańcuchu dostaw. Nasze szkolenie podzielone jest na pierwszą część teoretyczną – omówienie kryteriów oceny oraz procesu i drugą, ćwiczeniową, prowadzoną w środowisku dokonywania samooceny – portalu MMOG.np. Uczestnicy nabierają sprawności zastosowania nabytej wiedzy w docelowym środowisku oceny.

Więcej informacji na temat szkolenia po kontakcie na adres:

szkolenia@dsr.com.pl

tel.: 538 112 639
Więcej o rozwiązaniach do efektywnego zarządzania produkcją możesz przeczytać na stronie DSR 4FACTORY.

Autor: Jarosław Jaśkiewicz
W DSR pracuje jako manager projektów audytów i wdrożeń system QAD Adaptive ERP oraz innych modułów oferowanych w ramach DSR 4FACTORY. Od 2006 zaangażowany w treningi, edukację i promocję standardu MMOG/LE w Polsce. W 2008/9 prowadził działania u dostawców Ford, w 2012 u dostawców GM/Opel. W stałym kontakcie z Odette, AIAG, QAD Inc. i innymi uczestnikami zespołu rozwijającego standard oceny MMOG/LE. Jarek doświadczenie zdobywał w firmach w USA i Polsce realizując implementację rozwiązań IT w procesach biznesowych firm produkcyjnych.