Najpopularniejsze standardy branży motoryzacyjnej IATF 16949 i Global MMOG/LE

6 lutego 2023

W tym artykule omówione zostaną cechy wspólne i główne różnice pomiędzy dwoma najpopularniejszymi standardami branży motoryzacyjnej. Z artykułu dowiesz się, jakie korzyści płyną z ich równoległego stosowania.

Certyfikacja IATF 16949 – system zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej

Historia tego najpopularniejszego w przemyśle motoryzacyjnym standardu sięga 1999 roku, kiedy to mając na celu globalną harmonizację systemów wymagań i certyfikacji używanych w branży motoryzacyjnej, grupa organizacji zrzeszona pod nazwą International Automotive Task Force (IATF) ustanowiła pierwszą wersję ISO/ TS 16949. Podstawę rozwoju IATF 16949 stanowią normy ISO:9000 i ISO:9001. Definiują one elementy systemu zarządzania jakością i określają podstawy jego działania w firmach produkcyjnych, usługowych, a także w instytucjach publicznych. W swojej treści IATF 16949 wielokrotnie opiera się na ISO:9001, równocześnie uzupełniając tą normę o elementy specyficzne dla branży motoryzacyjnej. Tutaj warte podkreślenia są wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu. Znajdują one bezpośrednie odzwierciedlenie w poprawie naszego wspólnego bezpieczeństwa na drogach. Wymagania te, to między innymi:

  • kontrolowany proces dopuszczenia projektu do produkcji (Product FMEA);
  • kontrolowany proces wprowadzania zmian inżynieryjnych;
  • ściśle określony sposób komunikacji dostawcy z klientem w przypadku wystąpienia nieprawidłowości;
  • szkolenia personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo produktu;
  • traceability.

W IATF 16949 znajdziemy też wymagania dotyczące procesów planowania i realizacji produkcji w motoryzacji jak na przykład:

W suplemencie standardu – „Aneks B” wyszczególniono najlepsze praktyki, mające stanowić dodatkową pomoc w doskonaleniu procesów produkcyjnych i biznesowych branży motoryzacyjnej. Wśród nich znalazła się też tytułowa norma samooceny zarządzania łańcuchem dostaw – Global MMOG/LE.

Czy jeśli przedsiębiorstwo posiada już certyfikację na zgodność z normą IATF 16949, powinno przyjrzeć się też Global MMOG/LE?

Global MMOG/LE to międzynarodowy standard samooceny dostawców stosowany przez wielu dostawców OEM (m.in. Ford, Volvo, Renault, JLR i Stellantis) i Tier 1 (m.in. Autoliv, Bosch, Faurecia, Lear, Magna, Valeo, ZF). Często to właśnie klienci wymogą stosowanie samooceny według Global MMOG/LE niezależnie od posiadanego przez organizację certyfikatu IATF 16949. Przeprowadzanie tego wewnętrznego audytu ma na celu sprawdzenie spójność naszego systemu zarządzania łańcuchem dostaw z najlepszymi światowymi praktykami, a także pomóc nam w eliminacji ewentualnych rozbieżności.

IATF 16949 = Jakość
Global MMOG/LE = Terminowość i zawartość dostaw
 

Główną różnicą pomiędzy obiema normami jest więc zakres, którego dotyczą. W ramach Global MMOG/LE nie istnieje też proces porównywalny z niezależną certyfikacją IATF 16949. W ramach samooceny sami decydujemy o naszym wyniku końcowym, a klient, na podstawie dostarczonych przez nas dowodów, przyjmuje go lub odrzuca. Kryteria Global MMOG/LE są też co do zasady ściślej sprecyzowane. Określają wymagane cechy procesów, ale równocześnie dość jednoznacznie wskazują narzędzia, które powinniśmy stosować w przy ich realizacji. Przykładowe wymagania to:

  • elektroniczna komunikacja z klientami i z dostawcami poprzez EDI, WebEDI lub WebPortal;
  • identyfikacja przestrzeni magazynowych spójna z podstawami działania WMS;
  • automatyzacja procesu harmonogramowania produkcji przy wykorzystaniu programów klasy APS 4FACTORY.

Łatwo zauważyć, że równoległe stosowanie obu norm ma celu zapewnienie klientom terminowych i zgodnych ilościowo dostaw spełniających specyfikację komponentów.

 

      

 

Dowiedz się więcej o szkoleniu MMOG

Czy znajomość standardu IATF 16949 pomoże w procesie samooceny spółki branży motoryzacyjnej według Global MMOG/LE?

Zdecydowanie tak! Wprowadzenie aktualnie obowiązującej, piątej wersji Global MMOG/LE miało na celu harmonizację z IATF 16949. Obie normy kładą nacisk na zaangażowanie najwyższego kierownictwa, podejście procesowe i ciągłe doskonalenie organizacji. Pytania dotyczące analizy ryzyka, planów awaryjnych, komunikacji z klientem czy cyberbezpieczeństwa brzmią w obu normach niemal identycznie. Warto wziąć jednak pod uwagę kontekst tych pytań, który w przypadku Global MMOG/LE powinien być rozszerzony o obszary związane z przepływem materiału i równoległym do niego przepływem informacji. Dlatego też inżynierowie jakości posiadając specjalistyczną wiedzę dotyczącą zgodności z wymaganiami normy IATF 16949 powinni wspierać dział logistyki, na którym spoczywa odpowiedzialność za proces samooceny łańcucha dostaw organizacji.

 

Autor:

Janusz Sobecki

Konsultant Wdrożeniowy, Trener Global MMOG/LE DSR S.A.

 

Przeczytaj także:

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne?

ERP i CRM. Co to jest? Jakie są kluczowe różnice i korzyści?

Business Intelligence w przemyśle produkcyjnym

Wyzwania 2024 dla firmy produkcyjnej, dostawcy Tier-1 Automotive OEM