Sektor spożywczy

Rynek spożywczy charakteryzuje się wyjątkową zmiennością otoczenia, co wynika zarówno z czynników makroekonomicznych, jak i przyzwyczajeń odbiorców i zmian na globalnych rynkach zbytu. Oznacza to konieczność zapewnienia szybkiej reakcji na zmiany, mogących wpłynąć na pozycję konkurencyjną spółki. Praktycy rynku spożywczego twierdzą, że największy wpływ na poprawę rentowności i minimalizację kosztów ma zapewnienie szybkiej i precyzyjnej informacji o procesach zachodzących zarówno wewnątrz, jak i poza przedsiębiorstwem. W tej sytuacji nieocenione korzyści oferują kompleksowe rozwiązania informatyczne zapewniające przejrzysty obraz produkcji, kosztów i generowanych zysków, a w efekcie dalszą poprawę marż.

Na efektywną realizację procesów biznesowych wpływają rozwiązania wspierające takie obszary, jak kontrola marży, kontrola partii/serii, planowanie i harmonogramowanie produkcji, czy dokładne rejestrowanie procesu produkcyjnego w systemie (śledzenie zużycia surowców i kosztów). Do tego dochodzą programy i systemy IT odpowiedzialne za właściwe zarządzanie utrzymaniem parku maszynowego, czy zarządzanie procesami magazynowymi. Ich skuteczne wdrożenie owocuje nie tylko spełnieniem wymogów, ale również poprawą pozycji konkurencyjnej na wymagającym rynku dostawców wyrobów spożywczych.

DSR dostarcza kompleksowy zestaw oprogramowania wspierającego działalność biznesową firmy produkcyjnej. W celu zapewnienia dalszego rozwoju przedsiębiorstw z sektora spożywczego, łączymy doświadczenie biznesowe konsultantów z ofertą rozwiązań wpisujących się w oczekiwania branży. W rezultacie, prowadzi to do znaczącego podniesienia efektywności naszych Klientów.

Poznajcie przykłady projektów realizowanych w firmach z sektora spożywczego: