Skontaktuj się z nami:
e-mail: dsr@dsr.com.pl    |    Tel: 71 889 05 60

Zarządzanie procesem utrzymania ruchu (EAM)

EAM 4FACTORY: EFEKTYWNE WSPARCIE IT W UTRZYMANIU RUCHU

System EAM 4FACTORY jest oprogramowaniem służącym do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa dedykowanym dla Służb Utrzymania Ruchu i umożliwia sprawne zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa oraz wspiera procesy związane z utrzymaniem ruchu (CMMS). EAM 4FACTORY jest rozszerzeniem podstawowej funkcjonalności SFC 4FACTORY w zakresie obszaru Utrzymania Ruchu. Może również działać jako osobna aplikacja mobilna.

System zapewnia obsługę:

 • zdarzeń dotyczących maszyn i urządzeń zgłaszanych przez dział produkcji,
 • zleceń naprawy wraz z rejestracją czasu pracy mechaników oraz rezerwacją i wydaniami części i materiałów eksploatacyjnych z magazynu.

OPIS ROZWIĄZANIA:

EAM 4FACTORY usprawnia optymalizację procesu produkcji dzięki prewencyjnym i predykcyjnym działaniom, ułatwiającym zmniejszenie czasu trwania wszelkich przerw produkcyjnych, wynikających z nieplanowanej niedostępności maszyn.

Ze względu na złożoność, system EAM 4FACTORY został podzielony na moduły, które grupują funkcjonalności, m.in.: Zasoby, Zgłoszenia/ Zlecenia, Przeglądy, Części/ Materiały Eksploatacyjne, Raporty i inne.

 • MODUŁ ZASOBY:

Moduł zasobów umożliwia zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa. Obiekty są pogrupowane za pomocą dynamicznie tworzonych grup i typów.

 • MODUŁ ZGŁOSZENIA/ZLECENIA:

Moduł ten umożliwia dodawanie do systemu zgłoszeń dotyczących zasobów, a także generowania na ich podstawie zleceń. W ramach zlecenia istnieje możliwość raportowania robocizny oraz zużycia materiałów. Możliwe jest definiowanie typów zgłoszeń oraz definiowania dla nich niestandardowych/dodatkowych pól.

Po wejściu w ekran edycji użytkownik ma możliwość zarejestrowania robocizny – wskazując datę, czas pracy, pracownika oraz opcjonalnie komentarz. Istnieje także możliwość zarejestrowania zużycia materiałów, poprzez wybór konkretnej części/materiału eksploatacyjnego (wybór z magazynu, według nr serii i/lub nr partii) oraz wskazaniu ilości. Tak, jak na innych kartotekach, jest możliwość także zapisania załączników plikowych pod dane zlecenie.

 • MODUŁ PRZEGLĄDY:

Moduł Przeglądów umożliwia utworzenie w systemie definicji przeglądu. Wykaz definicji przeglądów zawiera listę zdefiniowanych przeglądów. Użytkownik ma możliwość podglądu, edycji, usunięcia i utworzenia nowej definicji.

Dodatkowo dla definicji przeglądu mamy możliwość wskazania listy części/materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania przeglądu wraz z wymaganą ilością. Istnieje także pole tekstowe Narzędzia, gdzie możemy opisać dodatkowe narzędzia, nieuwzględnione w kartotece zasobów. Również z poziomu ekranu szczegółów definicji, użytkownik wskazuje jakich zasobów dany przegląd dotyczy oraz od kiedy obowiązuje. Tutaj również ma możliwość zdefiniowania dodatkowych pól oraz załączników plikowych.

 • MODUŁ CZĘŚCI/ ME:

Moduł służy do zarządzania częściami i materiałami eksploatacyjnymi wykorzystywanymi podczas przeglądów i innych prac serwisowych. Poza wykazem części istnieje tutaj także funkcjonalność przyjęć pozaplanowych oraz wykaz lokalizacji (magazynów).

Po wejściu w szczegóły mamy dostęp do pełnego zestawu atrybutów związanych z częściami.  Poza tymi, które występują na wykazie, dostępne są tutaj także: Kontrola serii/partii, Status, Numer katalogowy, EAN, Numer zewnętrzny, Czas dostawy, Klasa, Zapas bezpieczeństwa, Cena PLN.

W systemie istnieje możliwość opcja zdefiniowania lokalizacji. Magazyn określony jest poprzez nazwę, opcjonalny opis oraz wartość logiczną określającą czy jest aktywny.

W obszarze przyjęć pozaplanowych istnieje możliwość powiększania stanów magazynowych w ramach przyjęć pozaplanowych.  Aby zrealizować przyjęcie należy wybrać konkretną część/materiał, wskazać magazyn na który zostanie zrealizowane przyjęcie, jeśli wymagane podać nr serii/partii, podać ilość oraz cenę. Podczas jednego przyjęcia można wskazać wiele części oraz można dokonać przyjęć na wiele magazynów.

 • MODUŁ RAPORTY:

Moduł Raportów umożliwia podgląd raportów, które zostały zdefiniowane w module Administracyjnym. Raporty pobierane są z serwera SQL Server Reporting Services. Tworzone są za pomocą zewnętrznego narzędzia – Report Builder. Jeżeli użytkownik ma nadane uprawnienie do podglądu danego raportu – pojawi się on w drzewku menu, a po wejściu zostanie załadowany.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU EAM 4FACTORY?

System EAM 4FACTORY pozwala osiągnąć pełną identyfikowalność w zakresie wykonywanych napraw i przeglądów prewencyjnych. Pozwala na zwiększenie produktywności maszyn i urządzeń, uzupełniając brakujące funkcjonalności w większości systemów ERP.

EAM 4FACTORY cechuje łatwa dostępność z każdego miejsca w firmie i poza nią przez pracowników Działu Utrzymania Ruchu. Możliwa jest praca na komputerach stacjonarnych, laptopach oraz tabletach lub innych urządzeniach przenośnych z użyciem przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej. Jednocześnie dzieje się to przy zapewnieniu na wysokim poziomie poufności i bezpieczeństwa danych.

NAJCZĘSTSZE KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW:

 • uporządkowana ewidencja maszyn, części, narzędzi i innych zasobów produkcyjnych;
 • pełna identyfikacja prac działu utrzymania ruchu;
 • łatwiejsza kontrola i obsługa prac prewencyjnych;
 • lepsza wydajność i skuteczność zarządzania zasobami produkcyjnymi;
 • zwiększenie produktywności maszyn i urządzeń;
 • obniżenie kosztów kapitałowych i operacyjnych;
 • łatwe i szybkie wdrożenie;
 • możliwość pracy z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej;
 • łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą IT;
 • obsługa zgłaszania awarii;
 • łatwe planowanie przeglądów i konserwacji;
 • dostęp do odpowiednich dodatkowych usług;
 • eksperckie wsparcie przy wdrożeniu i eksploatacji systemu;
 • obsługa stanów magazynowych;
 • intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs użytkownika;
 • wbudowane raporty do analizy danych;
 • cykliczna aktualizacja oprogramowania.

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA EAM 4FACTORY W FIRMIE JAMAR:

Pobierz PDF  * Pola obowiązkowe

  Zaufali nam

  Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.