Główne wartości

Główne wartości DSR:

  • wzajemny szacunek
  • praca zespołowa (wsparcie)
  • dzielenie się wiedzą
  • zaangażowanie, inicjatywa i odpowiedzialność (w tym za osiągniecie celów firmy)
  • empatia wynikająca ze świadomości różnic charakterów

Dlaczego DSR?

DSR nawiązuje w swojej działalności do filozofii Lean Manufacturing, która wskazuje, że sukces przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na wytwarzaniu właściwego produktu. Równie ważne jest dostarczenie go klientowi we właściwym czasie, miejscu i ilości oraz umiejętne minimalizowanie nakładów poniesionych na zaspokojenie potrzeb klienta. Dzięki równowadze tych elementów oraz szybkiej reakcji na zmiany rynkowe firma jest w stanie znacząco poprawić swoją efektywność, a jej produkty mogą w krótszym czasie trafić do klienta. Wychodząc od koncepcji Lean, DSR działa wg trzech kluczowych wartości:

  • Dynamizm: każde przedsiębiorstwo traktujemy indywidualnie. Dostarczamy wyselekcjonowane narzędzia pomagające Klientom szybko i właściwie reagować na nowe wymagania rynku.
  • Synergia: integrujemy wcześniej wdrożone systemy (m.in. ERP, MESAPS) z wprowadzonymi przez nas nowymi rozwiązaniami, aby dzięki ich współdziałaniu klient osiągał maksymalne korzyści.
  • Rezultaty: identyfikujemy obszary, w których inwestycja w IT da najlepsze efekty i największy zwrot. Chcemy, aby dzięki wsparciu IT każdy klient uzyskał realne korzyści w postaci bardziej wydajnej produkcji, lepszej obsługi klienta i redukcji strat.