Strategia biznesowa wejścia na rynki międzynarodowe

Opracowanie długoterminowej strategii biznesowej firmy DSR SA obejmującej wyjście z ofertą na rynki międzynarodowe

Cel projektu: Celem głównym projektu jest przygotowanie dokumentu będącego strategią biznesową nakreśloną na co najmniej 3 letni horyzont czasowy, określająca sposoby wejścia spółki DSR SA na rynki zagraniczne

Przedmiot projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest stworzenie długoterminowej strategii biznesowej stanowiącej plan wejścia na rynki zagraniczne w horyzoncie 3-5 lat. W chwili obecnej zarząd bierze pod uwagę dwa wiodące kierunki – rynek niemiecki (ukształtowany i wysoko rozwinięty, na którym można konkurować lepszą ceną usług) oraz ukraiński (słabo rozwinięty ale z bardzo dużymi perspektywami rozwoju).

Wartość projektu: 49.200,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 34.000,00 zł