Skontaktuj się z nami:

Zintegrowany system zarządzania produkcją

Efektywne zarządzanie produkcją dzięki DSR 4FACTORY

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa, które nie starają się optymalnie wykorzystywać nowoczesnych zdobyczy technologicznych, nie tylko zajmują gorszą pozycję w rywalizacji z konkurencyjnymi firmami, ale również ograniczają swoje możliwości rozwoju. Zaawansowany system do zarządzania produkcją, który optymalizuje i integruje wewnętrzne procesy w przedsiębiorstwie, sprawia, że wzrasta wydajność i efektywność pracy całej produkcji oraz zwiększają się szanse na dynamiczny rozwój firmy.

Oferujemy zintegrowany system zarządzania produkcją DSR 4FACTORY stanowiący rzetelne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcji oraz zwiększeniu efektywności procesów produkcyjnych. Nasze rozwiązania pomagają w efektywny sposób wykorzystać zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy specjalistów. Ponadto oprogramowanie dla produkcji DSR 4FACTORY wpływa na usprawnienie zarządzania procesami, dając faktyczny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji. Nasze oprogramowanie dla firm produkcyjnych umożliwia szybką analizę dostępności zasobów, lepszą organizację pracy oraz sprawne planowanie i harmonogramowanie produkcji.

Proponujemy rozwiązania informatyczne pomagające w usprawnieniu konkretnych obszarów w ramach całego procesu produkcji. Programy do zarządzania produkcją stworzone zostały w najbardziej nowoczesnych technologiach, a zarazem zaprojektowane w sposób umożliwiający prostą obsługę. Opracowane zostały z myślą o dostarczeniu narzędzi wspierających działania przedsiębiorstw produkcyjnych bez względu na branżę oraz wielkość. Dzięki starannie dopracowanym funkcjonalnościom mogą być dostosowane do potrzeb oraz profilu działalności firmy zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami.

Zapytaj o rozwiązanie DSR 4FACTORY dla Twojej firmy

Rozwiązania wspierające zarządzanie produkcją: DSR 4FACTORY

Programy do zarządzania produkcją z oferty DSR 4FACTORY zaprojektowane i wdrażane przez DSR to doskonałe rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego. Od ponad 15 lat z naszych produktów, usług i wsparcia IT skorzystało kilkaset firm polskich i międzynarodowych. Popularność oferowanych przez nas nowoczesnych rozwiązań wynika nie tylko z faktu, że zarządzanie produkcją staje się w ten sposób bardziej wygodne i wzrasta efektywność oraz wydajność całego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Istotne jest również to, że – mimo zaawansowania – nasze oprogramowanie dla firm produkcyjnych jest przyjazne dla użytkownika i pracownicy szybko uczą się ich obsługi.

Planowanie produkcji: APS 4FACTORY

Zapewniamy skuteczne wsparcie w zaawansowanym planowaniu i harmonogramowaniu produkcji. Proponujemy rozwiązania IT, które zapewniają wiele możliwości konfiguracji. Elastyczność systemu Siemens Opcenter APS (d. Preactor APS) pozwala na jego dopasowanie do każdego rodzaju produkcji. Produkt cechuje również łatwość w integracji z innymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem dzięki rozwiązaniom autorskim firmy DSR. Największym wyzwaniem dla branży produkcyjnej jest obecnie szybkie reagowanie na zmieniający się popyt na rynku. Krótsze czasy dostaw przy utrzymywaniu niskich stanów magazynowych w celu ograniczenia kosztów wymagają efektywnego planowania. Optymalizację planowania i harmonogramowania produkcji umożliwiają aplikacje z rodziny Opcenter APS: Opcenter Planning i Opcenter Scheduling. Używając nowoczesnych algorytmów pozwalają na analizę i kalkulację szczegółowych harmonogramów produkcyjnych oraz ich szybkie dopasowywanie do zmieniającej się sytuacji, biorąc pod uwagę rzeczywiste możliwości i ograniczenia produkcyjne.

Rejestracja produkcji: SFC 4FACTORY

Proponujemy prosty sposób monitorowania i analizy produkcji. Oprogramowanie SFC 4 FACTORY służy weryfikacji wydajności pracowników i maszyn, uczestniczących w procesie produkcji. System pozwala na śledzenie zleceń produkcyjnych, raportowanie produkcji, sprawdzanie jej kluczowych parametrów, pomoc w kontroli jakości wyrobów, analizę danych i – co szczególnie wygodne – automatyczne zbieranie danych z maszyn za pomocą modułu IOT 4FACTORY. Szybka i ciągła kontrola danych z procesu produkcji pozwala na właściwe zarządzanie procesem produkcyjnym. Konieczne jest więc analizowanie danych znajdujących się poza standardowymi systemami ERP. System SFC 4FACTORY dostarcza właściwą informację we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Pozwala to na zwiększenie efektywności produkcji oraz poprawę produktywności znacznie łatwiej i skuteczniej niż używając jedynie tradycyjnego systemu ERP. To wydajne narzędzie zbierania w czasie rzeczywistym danych pochodzących bezpośrednio z produkcji. Natychmiastowy dostęp do instrukcji produkcyjnych, wygodna obsługa, czytniki kodów kreskowych i panele dotykowe pozwalają łatwo rejestrować i monitorować elementy procesu produkcji ze szczegółami potrzebnymi do bardzo dokładnej analizy i szybkich decyzji usprawniających produkcję.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu: EAM 4FACTORY

System EAM 4FACTORY jest oprogramowaniem klasy CMMS służącym do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa dedykowanym dla Działu Utrzymania Ruchu i umożliwia sprawne zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa. Oprogramowanie EAM 4FACTORY jest rozszerzeniem funkcjonalność SFC 4FACTORY w zakresie obszaru utrzymania ruchu. Może również działać jako aplikacja mobilna oraz korzystać z automatycznego zbierania danych z maszyn IOT 4FACTORY. W procesie realizacji operacji technologicznych niezbędne jest utrzymanie właściwego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń. Bardzo istotnym elementem jest odpowiednie zarządzanie planowanymi przeglądami oraz sprawna obsługa awarii. System EAM 4FACTORY pozwala osiągnąć pełną identyfikowalność w zakresie wykonywanych napraw i przeglądów prewencyjnych. Pozwala na zwiększenie produktywności maszyn i urządzeń, uzupełniając brakujące funkcjonalności w tym zakresie w większości systemów ERP.

Wsparcie zarządzania produkcją: ERP 4FACTORY

Oferujemy nowoczesny system do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym wzbogacony autorskimi rozwiązaniami DSR odpowiadającymi zmieniającym się potrzebom polskiego rynku. QAD Adaptive ERP to zestaw narzędzi, które stanowią wsparcie w zarządzaniu firmą produkcyjną z każdej branży. Oprogramowanie zawiera moduły ułatwiające pracę wszystkich działów, a zwłaszcza: finansów, sprzedaży, produkcji czy logistyki i magazynów. QAD Adaptive ERP to zintegrowany pakiet aplikacji, stworzonych na podstawie potrzeb firm produkcyjnych. System ten wspiera zarządzanie zarówno organizacją jednozakładową, jak i firmą o wielozakładowej strukturze. Jest nową generacją systemu ERP dla produkcji, opartą na funkcjonalnej strukturze modułowej, zbudowany na sprawdzonej, skalowalnej platformie technologicznej. Funkcjonalności poszczególnych modułów wspierają różne działy w przedsiębiorstwie, zapewniając płynny obieg informacji w firmie. Jednocześnie modułowa budowa systemu pozwala na dopasowanie do konkretnych potrzeb produkcyjnych w wielu różnych branżach. QAD Adaptive ERP wspiera działalność operacyjną zakładów produkcyjnych, obsługę łańcucha dostaw, kontrolę zarządczą oraz wymianę danych w wielu krajach świata. Z aplikacji QAD korzysta ponad 6 000 zakładów ulokowanych w ponad 100 państwach. Oprogramowanie do zarządzania QAD zostało zaprojektowane tak, aby spełniać oczekiwania zarówno lokalnych firm, jak i międzynarodowych korporacji. Przy tworzeniu oprogramowania wzięto pod uwagę specyfikę krajów i regionów, obowiązujące waluty, a także różnice legislacyjne oraz specyficzne wymagania stawiane biznesowi w poszczególnych krajach. QAD Enterprise Applications jest oprogramowaniem umożliwiającym użytkownikom dostęp do 26 języków przy obsłudze tej samej bazy danych. Umożliwia rozwój i ekspansję polskich firm produkcyjnych na rynkach międzynarodowych.

Zarządzanie produktem: PLM 4FACTORY

Proponujemy rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktów. System PLM zapewnia firmom nadzorowanie tego procesu pod kątem wydajności i aspektów ekonomicznych. Program pomaga w optymalizacji procesów i maksymalizacji wartości cyklu życia asortymentu produktów od koncepcji przez projektowanie, produkcję, aż po obsługę serwisową oraz utylizację. PLM umożliwia efektywną współpracę systemów projektowania, wytwarzania i inżynierii wspomaganych komputerowo oraz aplikacji wspomagającej produkcję. Oferowany przez DSR system ARAS Innovator to skalowalne rozwiązanie, pozwalające skutecznie prowadzić kontrolę i przebudowę procesów w tym obszarze.

Usprawnienie procesów decyzyjnych: BI 4FACTORY

Pomagamy budować przewagę konkurencyjną dzięki nowoczesnej platformie Business Intelligence. Aplikacje Qlik i Microsoft Power BI pozwalają na prowadzenie zaawansowanej analizy biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki procesów produkcyjnych. Oferujemy narzędzie do wygodnej wizualizacji i odkrywania najbardziej istotnych danych, które ułatwia analizę i przyspiesza podejmowanie decyzji biznesowych. Dodatkowo proponujemy połączenie BI 4FACTORY jako narzędzia do wsparcia systemów zarządzania produkcją i procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w produkcji AI 4FACTORY to specjalistyczne analizy wskazujące obszary działania fabryk, w których wdrożenie oprogramowania wykorzystującego inteligentne algorytmy, uczenie maszynowe czy analizę predykcyjną przyniesie największe korzyści.

Zapytaj o rozwiązanie DSR 4FACTORY dla Twojej firmy

Nasze case study:

Millano podbija nowe rynki

APS 4FACTORY w Valmont Polska

Rozwój w pełni zaplanowany – Sonoco

Merx optymalizuje proces produkcji

Planowanie produkcji pod herbem Królowej – Twinings