Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DSR-PROJEKT_UE_005

data opublikowania: 11 grudnia 2023

Zapytanie dotyczy dostawy sprzętu komputerowego dla programistów realizujących zadania programowania współbieżnego będącego krytycznym elementem realizacji projektu wraz z akcesoriami dodatkowymi w ramach projektu pt. „DPS-EA (Dynamic Production Scheduling based on Evolutionary Algorithm) – innowacyjne narzędzie planowania, harmonogramowania i optymalizacji pracy dynamicznych środowisk produkcyjnych, służące do rozwiązywania dynamicznych jednokryterialnych problemów NP- trudnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik dekompozycji struktury problemu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs: 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DSR-PROJEKT_UE_005

data opublikowania: 25 Lipca 2023

Zapraszamy Państwa do składania ofert na zakup usługi opracowania i publikacji materiału promocyjnego w ramach projektu pt. „DPS-EA (Dynamic Production Scheduling based on Evolutionary Algorithm) – innowacyjne narzędzie planowania, harmonogramowania i optymalizacji pracy dynamicznych środowisk produkcyjnych, służące do rozwiązywania dynamicznych jednokryterialnych problemów NP- trudnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik dekompozycji struktury problemu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs: 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DSR-PROJEKT_UE_004

data opublikowania: 10 czerwca 2021

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawa komponentów i układów sterowania automatyki przemysłowej na potrzeby realizacji projektu pt. „(PMSA) Production Management Smart Advisor – innowacyjne narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne wpisujące się̨ w koncepcję przemysłu 5.0” w kategoriach:

 • I. Komputery przemysłowe typu Embedded PC,
 • II. Moduły specjalistyczne pomiarowe,
 • III. Zasoby niezbędne do opomiarowania maszyn.
 • IV. Komputer przemysłowy typu Condition Monitoring (IEPE)

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty:

W kategorii I. Komputery przemysłowe typu Embedded PC

BECKHOFF Automation Sp. z o.o.
Ruczajowa 15
05-500 Żabieniec
Data wpłynięcia oferty: 11.06.2021

W kategorii II. Moduły specjalistyczne pomiarowe

Spe Global Solutions, Szymon Zdrojewski
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
Data wpłynięcia oferty: 18.06.2021

W kategorii III. Zasoby niezbędne do opomiarowania maszyn

Kaczmarek Electric S.A.
ul. Gajewskich 32
64-200 Wolsztyn
Data wpłynięcia oferty: 18.06.2021

W kategorii IV. Komputer przemysłowy typu Condition Monitoring (IEPE)

Helmerding hiw Maschinen GmbH
Sundern 93
32549 Bad Oeynhausen OT Wulferdingsen
Data wpłynięcia oferty: 18.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DSR-PROJEKT_UE_005

data opublikowania: 09 Grudnia 2020

Zapraszamy Państwa do składania ofert na zakup symulatora procesów produkcyjnych (dostosowany do procesów produkcyjnych zachodzących w branży przetwórstwa spożywczego) w ramach projektu pt. „Wdrożenie specjalistycznego programu szkoleniowo-dydaktycznego z zastosowania innowacyjnych narzędzi implementujących modele biznesowe przemysłu 4.0 dla pracowników i przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa spożywczego”

Zamawiający:

 • DSR S.A.
 • Legnicka 55F
 • 54-203 Wrocław
 • NIP 8992544249
 • REGON 020093552
 • e-mail: maciej.zareba@dsr.com.pl
 • telefon: 601 990 746
 • Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
 • CPV: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 • Termin składania ofert: 21.12.2020

Przedmiot zamówienia

Symulator procesów produkcyjnych (dostosowany do procesów produkcyjnych zachodzących w branży przetwórstwa spożywczego). W ramach zadania przewiduje się:

– przygotowanie symulatora produkcji, odzwierciedlającego 4 główne typy procesów produkcyjnych w obszarze produkcji artykułów spożywczych (linia produkcyjna, przepływ ciągły, produkcja na zamówienie, produkcja na miejscu). W ramach podzadania nastąpi przygotowanie, podłączenie i oprogramowanie układów sterowania innowacyjnego symulatora produkcji, który będzie wykorzystywany w trakcie zajęć dydaktyczno-szkoleniowych jako model Fabryki 4.0 dedykowany dla branży spożywczej. Model ten będzie wykorzystywany w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych dla pracowników firm produkcyjnych, podnoszących ich kompetencje w zakresie transformacji cyfrowej i wykorzystania informatycznych narzędzi wspierających dla wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0 w ich przedsiębiorstwie.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DSR-PROJEKT_UE_004

data opublikowania: 18 Października 2019

Zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu pt. „(PMSA) Production Management Smart Advisor – innowacyjne narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne wpisujące się w koncepcję przemysłu 5.0″

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty:

Alphamoon Sp. z o.o.
ul. Pawła Włodkowica 21/3
50-072 Wrocław
NIP: 8943079568
REGON: 364634116

Data wpłynięcia oferty: 25.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DSR-PROJEKT_UE_004

data opublikowania: 6 Grudnia 2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu pt. „(PMSA) Production Management Smart Advisor – innowacyjne narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne wpisujące się w koncepcję przemysłu 5.0″

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty:

Alphamoon Sp. z o.o.
ul. Pawła Włodkowica 21/3
50-072 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 14.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DSR-PROJEKT_UE_001

data opublikowania: 08 Maja 2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę komponentów i układów sterowania automatyki przemysłowej na potrzeby realizacji projektu pt. „Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle”.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa komponentów i układów sterowania automatyki przemysłowej w niżej wymienionych kategoriach:

I. Komponenty automatyki przemysłowej
a) Moduły typu Embedded PC z zasilaczem
b) Moduły wejść cyfrowych i analogowych

II. Moduły specjalistyczne do automatyki przemysłowej wraz z oprzyrządowaniem maszyn
a) Moduły specjalistyczne
b) Oprzyrządowanie maszyn – podzespoły montażowe elektryczne

III. Komputery PC typu terminal dotykowy

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla określonych kategorii.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty:

W kategorii nr I. Komponenty automatyki przemysłowej:

BECKHOFF Automation Sp. z o.o.
Ruczajowa 15, Żabieniec
05-500 Piaseczno

Data wpłynięcia oferty: 10.05.2018r.

W kategorii nr II. Moduły specjalistyczne do automatyki przemysłowej wraz z oprzyrządowaniem maszyn:

KACZMAREK ELECTRIC S.A.
ul. Gajewskich 32
64-200 Wolsztyn

Data wpłynięcia oferty: 16.05.2018r.

W kategorii nr III. Komputery PC typu terminal dotykowy:

Przemysław Starczak ITouch System
al. Wojska Polskiego 27
18-300 Zambrów

Data wpłynięcia oferty: 16.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DSR-PROJEKT_UE_002

data opublikowania: 01 Marca 2018

DSR SA zaprasza do złożenia oferty handlowej na opracowanie długoterminowej strategii biznesowej skierowanej na wyjście spółki z ofertą na rynki międzynarodowe, w ramach projektu “Opracowanie długoterminowej strategii biznesowej firmy DSR SA obejmującej wyjście z ofertą na rynki międzynarodowe.” Strategia powinna obejmować co najmniej następujące obszary:

a) Analiza bieżącej sytuacji firmy oraz możliwości dostosowania oferowanych produktów pod kątem rozwoju eksportu
b) Wybór i opis wybranych rynków docelowych
c) Analizę SWOT dla wybranych rynków i produktów
d) Długoterminowe cele i sposoby ich realizacji
e) Opis wdrożenia Strategii oraz szacowane koszty
f) Rekomendacje

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DSR-PROJEKT_UE_001

data opublikowania: 05 Lutego 2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu pt. „Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle”

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty:

Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
Katedra Systemów Informatycznych
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 12.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DSR-PROJEKT_UE_001

data opublikowania: 24 Sty 2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu pt. „Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle”

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria