Wsparcie w zarządzaniu produkcją

ERP 4FACTORY: QAD Adaptive ERP

Jedyną stałą w przemyśle produkcyjnym jest zmiana. Napędza ją konkurencja. Technologia jest dla niej paliwem. Rosnące tempo zmian wpływa na rynki, na których działają producenci oraz na metody produkcji. O skuteczności systemu ERP świadczy jego zdolność do reagowania na zmiany, do sprawnego funkcjonowania w czasie i dalszego wspierania nowych procesów biznesowych. Wiele tradycyjnych systemów ERP nie było projektowanych z myślą o zmianach i nie wspierają one specyficznych funkcjonalności, unikalnych dla danego producenta. Aby pokonać te ograniczenia, tradycyjne systemy ERP oparte są na dostosowaniu wymagającym znacznego wkładu czasowego i finansowego w zakresie ich wdrażania i utrzymania. W miarę jak dystrybutorzy wprowadzają na rynek nowe wersje systemów, ich dostosowanie do unikalnych potrzeb sprawia, iż aktualizacje stają się bardzo trudne. Każde dostosowanie musi zostać przetestowane, przy czym wiele z nich się zdezaktualizuje i będzie wymagało przebudowy. Połączenie słabego początkowego dopasowania i długoterminowego braku elastyczności nieuchronnie prowadzi do potrzeby wprowadzenia nowego systemu ERP, lecz – niestety – wielu producentów powtarza „cykl śmierci” systemów ERP poprzez inwestowanie w kolejne nieelastyczne systemy. Skutkuje to wyższymi kosztami IT oraz, co ważniejsze, wyższymi kosztami operacyjnymi, zwiększonym ryzykiem oraz brakiem możliwości reakcji na zmiany i pojawiające się szanse.

Sprawdź jak wybrać lepszy system ERP

Zapytaj o rozwiązanie ERP 4FACTORY dla Twojej firmy

Przegląd rozwiązań

Oprogramowanie QAD Adaptive ERP umożliwia producentom maksymalizację zwrotu inwestycji w system ERP poprzez łatwe osiąganie wyższych poziomów dopasowania oraz szybkie reagowanie na zmiany w przyszłości. Oprogramowanie to jest zbudowane w oparciu o najlepsze praktyki branżowe producentów światowych oraz fachową wiedzę firmy QAD związaną z daną branżą. Rezultatem jest szybsze tempo wdrażania i lepsze nieszablonowe dopasowanie

 • Oprogramowanie QAD Adaptive ERP zbudowane na platformie QAD Enterprise Platform, ułatwia rozwój i utrzymanie specyficznej i unikalnej funkcjonalności, zapewniającej producentom przewagę konkurencyjną. Rozszerzenia i nowe aplikacje można tworzyć w środowisku niskokodowym/bezkodowym. W przeciwieństwie do inwazyjnego dostosowywania (ang. intrusive customization), nie skutkuje to brakiem elastyczności zakłócającym kolejne aktualizacje systemu.
 • Wbudowana analityka dostarcza osobom decyzyjnym precyzyjnych informacji, które skracają czas potrzebny na podjęcie działania w oparciu o zmieniające się dane i konkurencyjne otoczenie.
 • Projekty ciągłego doskonalenia z reguły skupiają się na wąskim zbiorze procesów, w wyniku których można uzyskać największy zwrot z inwestycji. Modułowa konstrukcja oprogramowania QAD Adaptive ERP pozwala klientom na wybór tylko tych obszarów aplikacji, które chcą zaktualizować – bez potrzeby aktualizowania całej aplikacji. To modułowe podejście sprawia, że aktualizacje są mniejsze, szybsze i prostsze.
 • Poprzez intuicyjną personalizację oraz elastyczne nowoczesne doświadczenie użytkownika, oprogramowanie QAD Adaptive ERP wspiera wymagania biznesowe, preferencje i role użytkowników.
 • Oprogramowanie Adaptive ERP implementuje się szybko i niezawodnie, szczególnie w chmurze QAD oraz jest globalnie wspierane przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez zaangażowany zespół ekspertów. Jest to wielojęzykowe, wielowalutowe, wielozakładowe rozwiązanie zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb światowych producentów – teraz i w przyszłości.

Zapytaj o rozwiązanie ERP 4FACTORY dla Twojej firmy

 

Pobierz broszurę QAD Adaptive ERP

Pobierz porównanie QAD Adaptive ERP vs. SAP

QAD ENTERPRISE PLATFORM

Przedsiębiorstwa produkcyjne często napotykają problemy na drodze do poprawy zadowolenia klientów, zwiększenia udziału w rynku oraz rozwoju efektywności operacyjnej i łańcuchów dostaw. Stale zmieniające się wymagania klientów i przepisy, wyłaniające się modele biznesowe, złożoność handlu czy aktywne środowisko fuzji i przejęć firm sprawiają, że jedyną stałą w produkcji jest zmiana. Biorąc pod uwagę postępującą cyfryzację produkcji, oprócz konieczności reagowania na zmiany firmy muszą ciągle unikać komodyzacji swoich produktów. Coraz trudniej też jest pozostać producentem z odpowiednio zróżnicowanym portfolio produktów. Sytuacji nie poprawia rozwój zaawansowanych technologii, który wywiera na producentów presję dostosowania się, aby nie pozostać w tyle. Wszystkie te czynniki wpływają na producentów na wielu płaszczyznach, takich jak zatrudnianie, szkolenie, obsługa nowych technologii, restrukturyzacja, dodawanie i zbywanie zakładów, dystrybucja, spełnianie wymagań klientów i zarządzanie złożonymi łańcuchami dostaw. Jeśli chodzi o system rejestracji wszystkich zdarzeń biznesowych, producenci nadal szukają oparcia w ERP i w powiązanych rozwiązaniach do zarządzania łańcuchem dostaw, chociaż już coraz częściej potrzebują nowych rozwiązań, aby móc nadążyć za zmianami. Na przykład ERP charakteryzujący się niskim poziomem komfortu i przestarzałą architekturą utrudnia producentowi aktualizację procesów biznesowych, dostosowanie się do preferencji użytkowników i implementację zaawansowanych technologii. W pogoni za szybszą realizacją swojej strategii producenci potrzebują ERP, który można szybko dostosować i rozbudować oraz który oferuje rzetelne informacje dające osobom decyzyjnym podstawy do działania. Elastyczny ERP wspiera szczególne wymagania producenta przyczyniające się do tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku. W jaki sposób firma produkcyjna może zabezpieczyć procesy biznesowe, analityczne i potrzeby użytkownika w zakresie ERP tak, aby móc szybko reagować na zmiany w środowisku biznesowym? Co sprawia, że ERP i powiązane rozwiązania spełniają zmieniające się wymogi producentów, nie ograniczając przy tym elastyczności systemu?

Korzyści z wdrożenia QAD Enterprise Platform

QAD Enterprise Platform zapewnia producentom środki pozwalające dostosować QAD Adaptive ERP do zmieniających się wymagań biznesowych i wymagań użytkowników. Bazując na nowoczesnej architekturze mikroserwisów, QAD Enterprise Platform ułatwia rozbudowę, dodawanie lub modyfikację funkcjonalności, danych i procesów. Upraszcza ona rozszerzenie i implementację zaawansowanych technologii. Dostarcza QAD Adaptive ERP podstawowych możliwości pomocnych producentom w cyfryzacji ich działań, łańcuchów dostaw i potrzeb klientów.

 • Zwiększenie produktywności użytkowników poprzez personalizację uwzględniającą zmieniające się role służbowe, preferencje użytkowników i pracowników
 • Zwiększenie udziału w rynku i redukcja kosztów poprzez szybką implementację zaawansowanych technologii w odpowiednim kontekście biznesowym, a tym samym wsparcie transformacji cyfrowej
 • Uzyskanie analiz działań w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia procesów decyzyjnych i kluczowych pomiarów wydajności dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym i zaawansowanym narzędziom KPI
 • Spełnianie specyficznych dla producenta wymagań biznesowych poprzez szybkie rozszerzanie aplikacji w celu sprostania wciąż zmieniającym się priorytetom i potrzebom z zakresu procesów i danych biznesowych
 • Reagowanie na nowe możliwości biznesowe i dokładniejsze analizy poprzez łatwe dodawanie aplikacji z wykorzystaniem niezawodnego niskokodowego/bezkodowego środowiska programistycznego
 • Poprawa wydajności i szybkości reakcji na potrzeby klientów poprzez szybką i elastyczną aktualizację do nowych wersji dzięki nowoczesnym RESTful API, które chronią rozszerzenia i inne aplikacje przed niepożądanym wpływem aktualizacji

USŁUGI PODSTAWOWE I MODEL GŁÓWNY PLATFORMY

The QAD Enterprise Platform obejmuje zestaw usług warstwowych, zwanych Usługami Podstawowymi (ang. Foundation Services) i Modelem Głównym (ang. Core Model), zaspokajających wiele potrzeb nowoczesnego, internetowego i mobilnego rozwiązania z obszaru ERP i łańcucha dostaw dla użytkowników produkcyjnych, programistów, menedżerów i partnerów w łańcuchu wartości. Usługi Podstawowe: Dostarczają kompleksowy zestaw usług w zakresie Zarządzania Infrastrukturą (ang. Infrastructure Management), Zarządzania Platformą (ang. Platform Management) i tworzenia aplikacji, które cechują się niezawodnością, dostępnością, bezpieczeństwem i prostotą obsługi.

 • Zarządzanie Infrastrukturą obejmuje obsługę konfiguracji i związanych z nimi możliwości we wszystkich wdrożeniach i zarządzaniu sieciami. Dostarcza usług związanych z zapewnieniem infrastruktury i odzyskiwaniem poawaryjnym. Zapewnia możliwości tworzenia, wdrożenia i działania aplikacji bez względu na infrastrukturę bazową.
 • Zarządzanie Platformą ułatwia zarządzanie cyklem życia aplikacji działających na platformie QAD Enterprise Platform. Zawiera narzędzia pomocne w tworzeniu, wdrażaniu, zarządzaniu i przenoszeniu aplikacji z jednego systemu lub wystąpienia do drugiego. Obejmuje internetowe, zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) do tworzenia aplikacji i narzędzi do automatycznego testowania i zarządzania kodem. W tym module zawarto również narzędzia do tworzenia forów i dokumentacji programistycznej.
 • Usługi Platformowe dostarczają usług związanych z rozwojem/ wdrożeniem technologii pod kątem tworzenia aplikacji, które obejmują usługi User Experience, Mobile, Security, Integration API Management, Analytics, Data Query, Browse, Globalization, Collaboration oraz Event/Task Scheduling. Dzięki centralizacji Usług Platformowych, wszystkie aplikacje platformy cechują się spójnym User Experience i mogą wykorzystywać pełnię możliwości technologicznychoferowanych przez QAD Adaptive ERP. Poprawki do Usług Platformowych są dostępne natychmiast dla wszystkich aplikacji.

Model Główny opiera się na koncepcji Usług Podstawowych i oferuje współużywalne komponenty biznesowe wysokiego rzędu związane z danymi podstawowymi. Model Główny zapewnia możliwość płynnego mieszania i udostępniania informacji na całej platformie z jednego miejsca, jednocześnie ograniczając liczbę integracji danych. Usługi oferowane przez Model Główny obejmują: Domain Entity, Address, Customer/Supplier, Attributes, Chart of Accounts, Calendar, Currency and Exchange Rates, Daybook, Item and Site, Codes oraz Global Tax Management.

TECHNOLOGIE SZYBKIEGO REAGOWANIA

Dzięki Usługom Podstawowym i Modelowi Głównemu, QAD Enterprise Platform dostarcza użytkownikom i programistom 5 technologii wspierających szybkie reagowanie na zmiany:

 • Personalizacja: Wsparcie dla samodzielnej modyfikacji widoków ekranów i atrybutów użytkownika lub roli służbowej za pomocą prostego interfejsu graficznego obsługiwanego myszką
 • Wbudowane narzędzia analityczne: Wgląd w procesy biznesowe dla osób decyzyjnych, którzy mogą szybko tworzyć i modyfikować narzędzia analityczne, raporty, wskaźniki KPI i pulpity; zawiera niestandardowe alerty informujące o zdarzeniach poza tolerancją
 • Rozszerzalność: Proste dodawanie lub zmiana funkcji i danych bez modyfikowania całej aplikacji oraz negatywnego wpływu na przyszłe aktualizacje
 • Nowe aplikacje: Łatwe i szybkie tworzenie nowych aplikacji oferujących dodatkowe funkcjonalności z wykorzystaniem bezkodowych lub niskokodowych narzędzi programistycznych bez wpływania na elastyczność systemu
 • Modularyzacja: Umożliwia klientom wybranie obszarów QAD Adaptive ERP, które chcą zaktualizować – bez konieczności aktualizacji całej aplikacji i bez wpływu rozszerzeń oraz nowych aplikacji stworzonych w QAD Enterprise Platform

Technologie szybkiego reagowania QAD Enterprise Platform zostały zaprojektowane tak, aby sprawnie i skutecznie spełniały zmieniające się wymagania firm produkcyjnych. Pozwalają producentom zmaksymalizować zwrot z inwestycji w ERP dzięki uzyskaniu lepszego poziomu dopasowania do wymaganych procesów biznesowych, a tym samym zapewniając lepsze dostosowanie w zakresie działalności operacyjnej, zarządzania i strategii zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Pobierz broszurę QAD Enterprise Platform

ADAPTIVE USER EXPERIENCE (UX)

Przedsiębiorstwa produkcyjne starają się stale poprawiać swoją skuteczność i dokładność operacyjną. Efektywne wykorzystanie systemu ERP i rozwiązań zarządzających łańcuchem dostaw przyczyniają się do osiągania tego celu. Producenci stoją jednak w obliczu wyzwań związanych z zatrudnianiem, szkoleniem, restrukturyzacją, określaniem nowych ról służbowych, fuzjami i przejęciami oraz dodawaniem lub łączeniem zakładów. Aplikacje charakteryzujące się niskim poziomem komfortu użytkownika zakłócają ustanawianie najlepszych praktyk i procesów, wdrażanie użytkowników oraz działania zmierzające w kierunku poprawy skuteczności i dokładności w miarę rozwoju firmy. Celem utrzymania efektywności działania użytkowników kluczowych aplikacji, takich jak ERP, rozwiązanie musi dostosowywać się do preferencji użytkowników, zmieniających się ról i standardów organizacyjnych. Użytkownicy na stanowiskach decyzyjnych wymagają informacji o kluczowych wskaźnikach, powiadomień i odpowiednich analiz w czasie rzeczywistym w celu bieżącego podejmowania mądrych decyzji i realizacji powiązanych z nimi działań biznesowych. Użytkownicy muszą również w sposób dynamiczny mierzyć wyniki, współpracować z innymi osobami zaangażowanymi w procesy biznesowe, a także odnajdywać wyjątki i im zapobiegać. Aby ułatwić dostęp do aplikacji, systemy ERP na potrzeby produkcyjne oraz rozwiązania dotyczące łańcucha dostaw powinny działać na standardowych przeglądarkach oraz umożliwiać natywną obsługę przez telefony komórkowe. Ponadto nowe interfejsy użytkownika ostatecznie zastąpią te, które obecnie cieszą się popularnością. W jaki sposób firmy produkcyjne mogą zagwarantować, że nowe interfejsy będą mogły być dostosowane do nowych potrzeb użytkownika w miarę ich powstawania?

Korzyści z wdrożenia Adaptive User Experience

Adaptive User Experience (UX) zapewnia przedsiębiorstwom produkcyjnym elastyczne i niezależne od urządzenia rozwiązanie z zakresu doświadczeń użytkownika, wspierające personalizację każdej roli służbowej, czynności i użytkownika. Użytkownicy QAD Adaptive ERP i innych aplikacji w chmurze QAD wykorzystują Adaptive UX do uproszczenia i przyśpieszenia realizacji zadań oraz zapewnienia, że osoby decyzyjne mają dostęp do szczegółowych informacji opartych na analizach, dzięki którym mogą podejmować trafne decyzje. “Centra Akcji” (ang. Action Centers) to intuicyjny sposób na podejmowanie działań biznesowych, współpracę, jak również odnajdowania wyjątków i zapobiegania im. Dodatkowo UX zawiera wybór natywnych aplikacji mobilnych dla QAD Adaptive ERP i cechuje się elastycznością w zakresie spełniania wymagań stawianych przez nowe interfejsy użytkownika w miarę ich powstawania. Użytkownicy mogą w łatwy sposób spersonalizować sposób, w jaki korzystają z rozwiązania, poprzez zmianę menu, pól i innych atrybutów UX.

 • Poprawa produktywności użytkowników dzięki umożliwieniu personalizacji UX opartej na roli służbowej przez samych użytkowników.
 • Mniejsze koszty obsługi zamówień dzięki skróceniu czasu i poprawie dokładności obsługi rutynowych zapytań oraz przetwarzania zamówień i płatności.
 • Unikanie nadużyć i zapobieganie podejmowaniu działań przez nieprzeszkolony personel dzięki zabezpieczeniom opartym na roli służbowej i procesie, które można wykorzystać w procesach i atrybutach UX; administratorzy mogą kontrolować standardy dostępu i definicje ról
 • Szybkie dostosowywanie procesów biznesowych dzięki elastycznym, wizualnym mapom procesów, które można zmieniać i wykorzystywać do inicjowania odpowiednich procesów.
 • Firma staje się bardziej opartą na danych dzięki dynamicznym podglądom, pozwalającym zagłębić się w odpowiednie dane i związane z nimi raportowanie w połączeniu z możliwością tworzenia i modyfikowania wskaźników KPI.

PRZEGLĄD ROZWIĄZANIA ADAPTIVE UX

Adaptive UX daje producentom wybór między HTML5 a natywnymi mobilnymi interfejsami użytkownika dla QAD Adaptive ERP i powiązanych z nim rozwiązań. Dzięki UX użytkownicy mają dostęp do QAD Adaptive ERP i innych aplikacji w chmurze QAD praktycznie z każdego miejsca w przeglądarkach i urządzeniach mobilnych.

Główne cechy rozwiązania to:

 • Bezpieczeństwo: Czynność zalogowania się użytkownika określa – w oparciu o rolę służbową – do których menu i “Centrów Akcji” użytkownik ma dostęp. Użytkownicy mogą mieć więcej niż jedną rolę i mogą je zmieniać.
 • Personalizacja: Użytkownicy mogą zmieniać pulpity, menu, zapisywać “ulubione”, upraszczać formularze, ukrywać i przywracać pola, dostosowywać panele i zapisywać widoki dla potrzeb własnych i innych osób.
 • Centra Akcji: Pierwszą rzeczą, jaką wielu użytkowników widzi w pracy, jest ich Centrum Akcji. W oparciu o wbudowane mechanizmy analityczne (ang. Embedded Analytics) użytkownicy mogą śledzić wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym, które są określane przez rolę. Wskaźniki te można również w łatwy sposób modyfikować. W przypadku wystąpienia warunku wyjątku użytkownicy mogą wczytać się we właściwe dane i wyeksportować odpowiednie informacje do pliku PDF lub Excel, a następnie go udostępnić. W Centra Akcji wbudowano narzędzia do współpracy, powiadomienia i alerty, które pomagają użytkownikom podejmować odpowiednie działania w odpowiednim czasie. Na Osi Aktywności (Activity Feed) utrzymywana jest pełna ścieżka audytu w zakresie działań, co pomaga odpowiadać na pytania i wykrywać przyczyny stojące u źródeł błędów lub wyjątków.
 • Mapy procesów: Podczas gdy stali użytkownicy często dostosowują UX do własnych potrzeb, użytkownicy rzadziej korzystający z rozwiązania często polegają na standardowych lub przedefiniowanych menu. W Adaptive UX wbudowano mapy procesów, które można dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu użytkownicy mogą wizualnie poznać swój obszar zadaniowy (ang. work stream) w zakresie jego interakcji z menu. Mogą również uzyskać dostęp do potrzebnych im funkcji, klikając na dany proces na mapie
 • Oparcie na roli służbowej: W Adaptive UX zawarto ponad 40 standardowych menu i pulpitów opartych na roli służbowej, z czego niemal połowa obejmuje kompleksowe procesy biznesowe. Gotowe rozwiązania oparte na roli są dedykowane pracownikom działów sprzedaży, obsługi, zaopatrzenia, zakupów, zarządzania aktywami, finansów, struktur produktów i innych.
 • Przeglądanie i raportowanie danych: Na każdym ekranie automatycznie zawarto powiązany z nim podgląd, umożliwiając użytkownikom szybkie przeglądanie, filtrowanie i raportowanie danych bazowych. Mogą również łączyć źródła danych w czasie rzeczywistym i eksportować dane. Ponadto przeglądy wymagające znacznych ilości danych są przetwarzane przez tzw. jezioro danych (ang. data lake), co zapewnia szybkie działanie.
Pobierz broszurę QAD Adaptive UX

Realizacje projektów firmy DSR dla:

Wielton

Farm Frites

 

W kierunku modelu “Everything as a Service”