Wskaźnik efektywności produkcji

Zestaw wskaźników efektywności dla firm produkcyjnych

Wieloletnie doświadczenie w efektywnym wsparciu IT dla produkcji zobowiązuje. Zespół ekspertów DSR opracował zestaw nowoczesnych wskaźników efektywności dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Wskaźniki Efektywności Produkcji (WEP) składają się z 50 wskaźników, których analiza umożliwia ocenę efektywności firmy produkcyjnej. Pozwala również na identyfikację obszarów wymagających poprawy, określenie kolejności działań usprawniających oraz monitorowanie efektów i trwałości wdrożonych działań.

Zestaw takich kluczowych wskaźników (ang. KPI) skierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych każdej wielkości. Jego zastosowanie pozwala zarówno na stałe monitorowanie efektywności procesów, jak i na możliwość porównania wartości wskaźników pomiędzy wydziałami czy innymi zakładami produkcyjnymi.

Większa efektywność we wszystkich obszarach zarządzania firmą

Wskaźniki Efektywności Produkcji (WEP) tworzą grupy odpowiadające wszystkim kluczowym obszarom zarządzania firmą produkcyjną, obejmując takie kwestie, jak: BHP, Środowisko, Jakość, Produkcja, Utrzymanie Ruchu, Logistyka, Ciągłe Doskonalenie, Zasoby Ludzkie, Sprzedaż oraz Zarządzanie Kosztami. Każda z grup zawiera od 1 do 12 wskaźników, które zostały opatrzone komentarzem oraz wskazaniami w jakich systemach informatycznych powinny być zbierane dane do ich wyliczenia. Przykładowym wskaźnikiem w grupie „Jakość” może być „wskaźnik satysfakcji klienta” lub „ ilość reklamacji”, w grupie „Produkcja” – „wskaźnik szybkości pracy”, czy „efektywność pracowników”. Przykłady można mnożyć i wymieniać dalej, bo każdy obszar ma wiele miejsc do zbadania.

Wskaźniki Efektywności Produkcji  – gotowym przewodnikiem do działania

Dzięki szczegółowemu modelowi WEP, przedsiębiorstwo otrzymuje od konsultantów DSR gotowy przewodnik, za pomocą którego wie jak dokonać analizy poszczególnych wskaźników. Informacje dotyczące m.in. sposobu obliczania wskaźników, źródeł danych, częstotliwości wykonywania analiz, czy wskazówki działania według najlepszych praktyk znacznie ułatwiają podejmowanie decyzji.

W celu wyliczenia poszczególnych wskaźników często niezbędne jest jednakże korzystanie z rozwiązań IT pozwalających zbierać konieczne do obliczeń dane. Dzięki temu można ustalić kolejność działań, monitorować osiągane efekty, a w dalszej perspektywie także kontrolować trwałość wprowadzonych zmian.

Zbieranie danych i ich bieżąca analiza przekładają się na podejmowanie skuteczniejszych decyzji dotyczących produkcji, co pomoże w bezpośredni sposób przełożyć się na bardziej wydajną pracę przedsiębiorstwa oraz większe zyski.

Przeczytaj także nasze case study:

Merx optymalizuje proces produkcji

Planowanie produkcji pod herbem Królowej – Twinings

Rozwój w pełni zaplanowany – Sonoco

APS 4FACTORY w Valmont Polska

 

Pobierz PDF    * Pola obowiązkowe