Wsparcie techniczne firm produkcyjnych

Efektywne wsparcie (obsługa serwisowa, helpdesk) dla wdrożonych systemów to kluczowy warunek uzyskania i utrzymania efektów z wdrożonych systemów. W zależności od systemu, DSR oferuje wsparcie ”pierwsza linia” (first tier) polegające na rozwiązywaniu problemów konfiguracyjnych, diagnozie błędów itp. Dzięki umowom z dostawcami oprogramowania i odpowiedniej architekturze systemów, dla niektórych systemów zapewniamy również wsparcie drugiego poziomu („second tier”), oparte na naprawie błędów poprzez ingerencje w głębsze warstwy kodu źródłowego. Wsparcie realizowane jest w oparciu o nasz zespół konsultantów technicznych i wdrożeniowców systemów. Zapewniamy umowy ze zdefiniowanymi poziomami SLA w oparciu o zdalną diagnostykę i usuwanie problemów. Aby pomóc naszym Klientom w utrzymywaniu ciągłości pracy i maksymalnego wykorzystania aplikacji QAD ERP, oferujemy całą paletę usług wsparcia i zarządzania systemem (AMS).

Pozostałe nasze usługi:

Wdrożenie

Doradztwo biznesowe

Programowanie

Zarządzanie projektami

Realizacja usług