Doradztwo biznesowe

Wykres - optymalizacja planu produkcji

Tradycyjny „rynek producenta” podlega ciągłej transformacji w kierunku „rynku konsumenta”. Coraz większy wpływ na ostateczną postać produktu ma klient. Dlatego produkcja staje się coraz bardziej małoseryjna, jednostkowa, niepowtarzalna. W rezultacie planowanie produkcji to obszar firmy, na którym kadra menedżerska musi skupiać uwagę. Koniunktura faluje, a konkurowanie na rynku nieustannie zaostrza się. To następne istotne przyczyny wymuszające precyzyjne zarządzanie produkcją.

Menedżerowie coraz częściej pytają więc o automatyzację sterowania harmonogramem produkcji i optymalizację posiadanych zasobów. Zwłaszcza firmy, w których funkcjonuje system ERP, szukają specjalistycznego oprogramowania, które automatycznie zbuduje harmonogram produkcji z uwzględnieniem posiadanych zasobów i ograniczeń: planowane zdolności produkcyjne, moce produkcyjne, obciążenia, poziomy zapasów, czas na przezbrojenia, czy planowane remonty.
Menedżerowie oczekują, że dobre planowanie produkcji przyczyni się do realizacji celów wynikających ze strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami.

Wdrożenie APS 4FACTORY

Firma DSR oferuje wdrożenie Siemens Opcenter APS (d. Preactor) APS, zaawansowanego systemu planowania produkcji na dwa sposoby.

  • Pierwszy sposób gwarantuje redukcję pracochłonności procesu planistycznego. Wystarczy zinwentaryzować posiadane zasoby/ograniczenia i stosowane reguły, by konsultanci DSR wiedzieli jak zautomatyzować harmonogramowanie. Automatyzacja prac przekłada się na lepszą efektywność procesu planistycznego.
  • Celem drugiego sposobu jest optymalizacja produkcji. Osiągnięcie takiej korzyści wymaga precyzyjnej odpowiedzi na pytanie „Co to znaczy optymalny plan produkcji?” Co jest korzystniejsze, zagospodarowanie 100% mocy produkcyjnych czy zachowanie części mocy dla Klientów, którzy zapłacą za dostępność?

Firma DSR posiada metodykę i kompetencje do opracowania specyfikacji odpowiadającej na pytanie „Co to znaczy optymalny plan produkcji?”.

Wykres - metodyka ustalania celu optymalizacji