Projekt GameINN

(4FM) 4FACTORY MANAGER – innowacyjna gra symulująca zarządzanie rzeczywistymi procesami produkcyjnymi wykorzystująca nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym z zastosowaniem koncepcji przemysłu 4.0

Cel projektu: opracowanie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych gry symulującej zarządzanie rzeczywistymi procesami produkcyjnymi wykorzystującej nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym z zastosowaniem koncepcji Przemysłu 4.0. Proponowana koncepcja gry jest innowacją w skali międzynarodowej i ma szansę na wyróżnienie się na rynku gier strategiczno-ekonomicznych.
W szczególności, prace przewidziane w projekcie dotyczą całego procesu produkcji gry i wiążą się z projektowaniem i prototypowaniem zarówno głównego modelu rozgrywki, jak i zestawu głównych i pobocznych elementów funkcjonalności gry wraz ze zdefiniowaniem zasad ich współdziałania. Istotnym elementem prowadzonych prac będzie również opracowanie nowatorskiego modelu i interfejsu komunikacji z graczem.
W ramach realizacji projektu opracowane zostaną również modele i algorytmy możliwie dokładnej symulacji środowiska produkcyjnego oraz zachowań jego elementów, w tym skonstruowane zostaną algorytmy sztucznej inteligencji, które w oparciu o drzewa behawioralne realizować będą logikę działania autonomicznych elementów środowiska produkcyjnego.
Dodatkowym walorem proponowanej gry jest jej edukacyjny charakter – w przystępny sposób przedstawia ona wiedzę z zakresu organizacji produkcji i ukazuje problemy efektywnego wykorzystania zasobów w gospodarce.

Planowane efekty: projekt zakłada wdrożenie innowacji produktowej. W trakcie realizacji prac B+R opracowana zostanie inteligentna gra wspierająca rozwiązywanie rzeczywistych problemów w obszarze zarządzania procesami produkcyjnymi. Narzędzie znajdzie zastosowanie w trzech obszarach produkcji: harmonogramowanie produkcji, realizacja produkcji, utrzymanie ruchu oraz w zarządzaniu rentownością zakładu produkcyjnego. Jednym z kluczowych aspektów innowacyjności będzie wdrożenie po raz pierwszy na świecie modelu rozgrywki bazującego na bezpośredniej interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym.
Proponowany model rozgrywki zakłada, że świat przedstawiony w grze niezwykle precyzyjnie odzwierciedla rzeczywiste środowiska produkcyjne, a wypracowane przez gracza nowatorskie rozwiązanie danego problemu zarządzania w świecie wirtualnym może zostać bezpośrednio wykorzystane do poprawy jakości zarządzania w świecie rzeczywistym.

Wartość projektu: 3 399 956,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 544 351,15 zł