Wdrożenie systemu MES/SFC

Gromadzenie i przekazywanie danych, zebranych ze stanowisk produkcyjnych, wymaga wykorzystania specjalistycznego oprogramowania. Odpowiadają za to systemy klasy MES (Manufacturing Execution System), w tym przygotowane przez nas autorskie oprogramowanie SFC 4FACTORY (Shop Floor Control), dokonujące również analizy danych oraz raportowania produkcji. Jednak, jak wygląda wdrożenie oprogramowania MES/SFC we współczesnych przedsiębiorstwach? Podzielić je można na kilka etapów.

Etapy wdrażania oprogramowania MES/SFC

Definiowanie potrzeb i projektowanie wdrożenia systemu

Wyznaczony przez nas konsultant przeprowadza z firmą Klienta wnikliwą rozmowę, poznając wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie procesy biznesowe, a także plany, cele oraz wewnętrzne procedury. Pozwala to zaprojektować konfigurację w jeszcze fazie wstępnej, a także jej plan wdrożenia – w szczególności etap uruchamiania powinien odbyć się w dniu wolnym.

Konfigurowanie systemu informatycznego

Do wstępnie przygotowanego oprogramowania MES/SFC zostają wprowadzone wszystkie zebrane dane oraz zostaje zweryfikowana poprawność ich działania. To właśnie na tym etapie z oprogramowania zaczyna korzystać końcowy użytkownik, przykładowo pracownik. Dzięki temu możemy na bieżąco dostrzec, co powinno zostać poprawione lub całkowicie zmienione, aby jeszcze lepiej wspierało przedsiębiorstwo produkcyjne w realizowanych obowiązkach.

Testowanie i uruchamianie oprogramowania MES

Po wdrożeniu wszystkich zmian zaproponowanych przez końcowego użytkownika, jak i tych zauważonych przez autorów, następuje przeprowadzanie skrupulatnych testów. Ich postęp, jak i rezultat muszą zostać zatwierdzone przez wszystkie strony przed przystąpieniem do uruchamiania oprogramowania MES/SFC i jego pracy na realnych zleceniach przedsiębiorstwa. Pozwala to wprowadzić jeszcze drobne modyfikacje, które usprawnią gromadzenie oraz udostępnianie informacji.

Serwis oraz bieżące wsparcie

Jednak uruchomienie wdrożonego systemu MES nie jest ostatnim etapem prac jakie wykonujemy dla Klienta- zależy nam, aby oprogramowanie MES/SFC zawsze funkcjonowało prawidłowo, dlatego świadczymy bieżące wsparcie techniczne. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy, awarie bądź dodatkowe pomysły na niewielkie zmiany, które mogłyby poprawić działanie systemu, wdrażamy je w odpowiednim dla obu stron terminie.