Skontaktuj się z nami:
e-mail: dsr@dsr.com.pl    |    Tel: 71 889 05 60

Wdrożenie MES/SFC

Gromadzenie i przekazywanie danych, zebranych ze stanowisk produkcyjnych, wymaga wykorzystania specjalistycznego oprogramowania. Odpowiadają za to systemy typu MES (Manufacturing Execution System), w tym przygotowane przez nas autorskie oprogramowanie SFC (Shop Floor Control), dokonujące również analizy danych oraz raportowania produkcji. Jednak, jak wygląda wdrożenie systemu MES/SFC we współczesnych przedsiębiorstwach?
Podzielić je można na kilka etapów:

Definiowanie i projektowanie

Wyznaczony przez nas konsultant przeprowadza z firmą Klienta wnikliwą rozmowę, poznając wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie procesy biznesowe, a także plany, cele oraz wewnętrzne procedury. Pozwala to zaprojektować konfigurację w jeszcze fazie wstępnej, a także jej plan wdrożenia – w szczególności etap uruchamiania powinien odbyć się w dniu wolnym.

Konfigurowanie

Do wstępnie przygotowanego systemu MES/SFC zostają wprowadzone wszystkie zebrane dane oraz zostaje zweryfikowana poprawność ich działania. To właśnie na tym etapie z oprogramowania zaczyna korzystać końcowy użytkownik, przykładowo pracownik. Dzięki temu możemy na bieżąco dostrzec, co powinno zostać poprawione lub całkowicie zmienione, aby jeszcze lepiej wspierało przedsiębiorstwo w realizowanych obowiązkach.

Testowanie i uruchamianie

Po wdrożeniu wszystkich zmian zaproponowanych przez końcowego użytkownika, jak i tych zauważonych przez autorów, następuje przeprowadzanie skrupulatnych testów. Ich postęp, jak i rezultat muszą zostać zatwierdzone przez wszystkie strony przed przystąpieniem do uruchamiania oprogramowania MES/SFC i jego pracy na realnych zleceniach przedsiębiorstwa. Pozwala to wprowadzić jeszcze drobne modyfikacje, które usprawnią gromadzenie oraz udostępnianie informacji.

Serwis oraz bieżące wsparcie

Jednak uruchomienie nie jest ostatnim etapem prac – zależy nam, aby oprogramowanie MES/SFC zawsze funkcjonowało prawidłowo, dlatego świadczymy bieżące wsparcie techniczne. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy, awarie bądź dodatkowe pomysły na niewielkie zmiany, które mogłyby poprawić działanie systemu, wdrażamy je w odpowiednim dla obu stron terminie.

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.