Pięć głównych sposobów na optymalizację procesów produkcyjnych

4 września 2023

Nowoczesne metody optymalizacji procesów produkcyjnych

Optymalizacja produkcji przy użyciu systemów informatycznych może znacząco zwiększyć wydajność, redukować kosztyusprawnić procesyfirmie. We współczesnym świecie wykorzystanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest standardem. Pozostaje jednak pytanie: jak efektywnie wykorzystywać różne dostępne rozwiązania, tak, by efekt dla przedsiębiorstwa był maksymalny? Rozwiązania takie muszą mieć możliwość łatwego dostosowywania ich do zmieniających się wymagań rynku, zmiennej dostępności surowców czy wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji.

Oto pięć sposobów, w jaki sposób systemy informatyczne mogą pomóc w optymalizacji produkcji i usprawnieniu procesów produkcyjnych.

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP 4FACTORY)

System Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP 4FACTORY) to zaawansowane narzędzie informatyczne, które integruje różne dziedziny działalności firmy, takie jak produkcja, zaopatrzenie, finanse, sprzedaż i wiele innych. Dzięki temu, informacje są dostępne w czasie rzeczywistym, a decyzje podejmowane są na podstawie dokładnych danych. Wykorzystanie systemu ERP 4FACTORY do optymalizacji procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa może przynieść wiele korzyści, które wpływają na efektywność, jakość i rentowność produkcji.

Integracja i dostęp do danych: System ERP 4FACTORY integruje dane z różnych obszarów działalności firmy, umożliwiając dostęp do pełnej informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zarządzanie produkcją staje się bardziej spójne i skuteczne, a decyzje podejmowane są na podstawie aktualnych i dokładnych danych. System ERP 4FACTORY nazywany jest bardzo często systemem centralnym lub sercem systemu informatycznego i w przypadku integracji wielu rozwiązań informatycznych dla produkcji, o których mowa w tym artykule – system ERP 4FACTORY jest tym, który jest źródłem danych dla innych systemów.

Zarządzanie zapasami i surowcami: System ERP 4FACTORY umożliwia monitorowanie poziomu zapasów surowców i materiałów potrzebnych do produkcji. System ERP 4FACTORY wykonuje kalkulację popytu (zapotrzebowania) i podaży (dostępności) każdego zdefiniowanego w systemie Materiału i czy Surowca. Popyt na składniki materiałowe i surowce wyliczany jest na podstawie utworzonych Zleceń Sprzedaży oraz listy składników Zleceń Produkcyjnych (a także na bazie zdefiniowanych struktur produkcyjnych każdego wyrobu i półwyrobu). Podaż to aktualnie dostępne na stoku magazynowym zapasy tychże materiałów i surowców z uwzględnieniem rezerwacji pod bieżącą i zaplanowaną produkcję oraz materiały i surowce „w drodze”, czyli ilości zamówione i potwierdzone przez dostawców. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy popytem i podażą pod względem ilości lub pod względem terminów, system może automatycznie generować odpowiednie komunikaty akcji mówiących jakie działania lub korekty do bieżącego planu zakupów należy wprowadzić lub też może automatycznie tworzyć zamówienia na podstawie ustalonych poziomów minimalnych, ilości zaokrąglenia i cenników. Rozwiązania te minimalizują ryzyko wystąpienia braków w magazynie i przestoju procesu produkcji.

Planowanie produkcji: ERP 4FACTORY umożliwia tworzenie planów produkcji opartych na dostępności zasobów (CRP), czasie realizacji i zapotrzebowaniu na produkty (MRP). Analogicznie do rozwiązania dotyczącego materiałów i surowców tak samo system ERP 4FACTORY analizuje popyt i podaż dla każdego wyrobu gotowego i półproduktu. Popyt reprezentują Zlecenia Sprzedaży oraz lista składników Zleceń Produkcyjnych a podaż to dostępne wyprodukowane wcześniej zapasy wyrobów i półwyrobów oraz zaplanowane i aktualnie realizowane Zlecenia Produkcyjne. System wykorzystuje informacje o strukturach materiałowych wyrobów i półwyrobów do przeliczenia wymaganych ilości oraz marszruty technologiczne w celu kalkulacji wymaganego czasu na poszczególnych zasobach produkcyjnych (maszynach, liniach produkcyjnych i gniazdach produkcyjnych). To pozwala na lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych, zminimalizowanie czasu przestoju i optymalne wykorzystanie personelu.

Gra symulacyjna 4 FACTORY MANAGER (4FM) to innowacyjne narzędzie pozwalające na odwzorowanie rzeczywistego zakładu (Smart Factory) wraz z procesami produkcyjnymi, maszynami (Digital Twins) w grze komputerowej. 4FM wykorzystuje nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym z zastosowaniem koncepcji Przemysłu 4.0.

 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Monitorowanie i kontrola: System ERP 4FACTORY pozwala na śledzenie postępu produkcji, wydajności maszyn, jakości produktów oraz czasu przestoju. Dane te można wprowadzać do systemu ERP 4FACTORY ręcznie lub zbierać informacje i dodatkowych modułów lub systemów zintegrowanych z ERP 4FACTORY.  Informacja o aktualnym stanie realizacji planu jest kluczowa, zwłaszcza gdy występują opóźnienia w produkcji lub braki dostępności komponentów lub materiałów i konieczne jest podjęcie działań zaradczych. Nawet w przypadku braku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń, dzięki danym gromadzonym podczas realizacji setek zleceń produkcyjnych menedżerowie mogą identyfikować obszary wymagające ulepszenia i podejmować działania naprawcze w czasie rzeczywistym.

 • Synchronizacja łańcucha dostaw: System ERP 4FACTORY umożliwia lepszą synchronizację z dostawcami poprzez dostęp do informacji na temat zapotrzebowania na surowce i komponenty. Ponadto system ERP 4FACTORY może obsługiwać również proces wywołań dostaw z kontraktu (call-offy). Inne zalety, o których warto pamiętać to obsługa czasu dostawy (Lead Time) czy minimalna lub ekonomiczna ilość dostawy (MOQ, EOQ). Jest to zatem zestaw cech przypisanych do indeksów materiałowych i narzędzi wbudowanych w system ERP 4FACTORY, który pozwala na skrócenie czasu realizacji zamówień, automatyzację procesu, upraszcza kontrolę nad wszystkimi potrzebami i minimalizuje ryzyko wystąpienia braków materiałowych.
 • Optymalizacja kosztów produkcji: Dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami, produkcją i procesami, ERP 4FACTORY może pomóc w identyfikacji obszarów, w których można zaoszczędzić koszty. Ponadto w systemie ERP 4FACTORY można przeprowadzać wiele różnych symulacji kosztów w oparciu o alternatywne składniki materiałowe, alternatywne technologii produkcji (inne procesy, zmodernizowane lub nowe maszyny). Może to obejmować minimalizację strat, efektywne wykorzystanie energii oraz optymalizację zużycia surowców.
 • Zarządzanie jakością: System ERP 4FACTORY może pomóc w monitorowaniu jakości produktów poprzez rejestrację danych dotyczących kontroli jakości i testów. To umożliwia szybkie wykrywanie potencjalnych problemów jakościowych i podejmowanie działań korygujących.
 • Raportowanie i analiza: System ERP 4FACTORY generuje różnorodne raporty i analizy dotyczące produkcji, wydajności, kosztów i innych kluczowych wskaźników. Umożliwia to lepsze zrozumienie procesów produkcyjnych i podejmowanie strategicznych decyzji.

W skrócie, system ERP 4FACTORY stanowi wszechstronne narzędzie do optymalizacji produkcji, umożliwiając kompleksowe zarządzanie i kontrolę nad różnymi aspektami produkcji. Dzięki integracji danych i automatyzacji procesów, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i poprawić jakość swoich produktów.

Przeczytaj również: System ERP w firmie produkcyjnej – co powinieneś wiedzieć zanim się na niego zdecydujesz?

Systemy monitoringu produkcji

Systemy informatyczne takie jak Manufacturing Execution Systems (MES 4FACTORY), Shop Floor Control (SFC 4FACTORY) oraz Internet of Things (IOT 4FACTORY) są kluczowymi narzędziami wykorzystywanymi do optymalizacji procesów produkcyjnych w miejscu pracy.

Oto kilka przykładów jak każdy z tych systemów może przyczynić się do usprawnienia procesów produkcji:

 • Manufacturing Execution Systems (MES 4FACTORY):
  MES 4FACTORY to system informatyczny, który zarządza i kontroluje procesami produkcyjnymi na poziomie maszyn produkcyjnych lub automatycznych linii produkcyjnych. System MES 4FACTORY w większości przypadków jest zintegrowany z systemem ERP 4FACTORY i pomaga w efektywnym zarządzaniu operacjami produkcyjnymi. Główne korzyści z wykorzystania MES 4FACTORY to:

   • Monitorowanie produkcji: MES 4FACTORY umożliwia śledzenie postępu produkcji w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżąco reagować na ewentualne opóźnienia lub problemy.
   • Kontrola jakości: MES 4FACTORY integruje procesy kontroli jakości, umożliwiając śledzenie i analizę parametrów jakościowych podczas produkcji oraz w trakcie testów końcowych.
   • Zarządzanie danymi produkcyjnymi: MES 4FACTORY gromadzi dane produkcyjne, co pozwala na analizę wydajności, jakości i efektywności produkcji. Dzięki temu można identyfikować obszary wymagające optymalizacji.
 • Shop Floor Control (SFC 4FACTORY):
  SFC 4FACTORY to systemy informatyczne skupiające się na zarządzaniu operacjami i aktywnościami na poziomie hali produkcyjnej.
  SFC 4FACTORY pomaga w usprawnieniu produkcji poprzez:

   • Monitorowanie stanu maszyn: SFC 4FACTORY umożliwia monitorowanie działania maszyn i urządzeń na poziomie warsztatu produkcyjnego, co pozwala na szybkie wykrywanie awarii i przestojów.
   • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi: SFC 4FACTORY pomaga w zarządzaniu kolejnością i priorytetem zleceń produkcyjnych oraz w kontrolowaniu postępu prac.
   • Śledzenie pracy operatorów: Systemy SFC 4FACTORY pozwalają na śledzenie aktywności operatorów, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalne wykorzystanie personelu.
   • Integracja z MES 4FACTORY i ERP 4FACTORY: SFC 4FACTORY jest często zintegrowane z systemami MES 4FACTORY i ERP 4FACTORY, umożliwiając płynny przepływ informacji między różnymi poziomami zarządzania.
 • Internet of Things (IOT 4FACTORY):
  IOT 4FACTORY odnosi się do połączenia urządzeń i maszyn z Internetem, co umożliwia zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym. W kontekście produkcji, IOT 4FACTORY może przyczynić się do optymalizacji procesów poprzez:
   • Monitorowanie i zdalne sterowanie: IOT 4FACTORY umożliwia monitorowanie pracy maszyn i urządzeń w czasie rzeczywistym oraz zdalne sterowanie nimi, co pozwala na szybką reakcję na awarie i przestoje.
   • Przewidywanie awarii: Analiza danych zebranych przez urządzenia IOT 4FACTORY może pomóc w przewidywaniu awarii maszyn, co pozwala na planowanie konserwacji i uniknięcie przestojów.
   • Optymalizacja zużycia energii: IOT 4FACTORY umożliwia monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym, co pozwala na identyfikację obszarów, w których można zaoszczędzić energię.
   • Automatyzacja procesów: IOT 4FACTORY może umożliwić automatyzację pewnych procesów produkcyjnych poprzez wykorzystanie czujników i urządzeń do wykrywania i reagowania na określone warunki.

Wszystkie te systemy informatyczne mają na celu zwiększenie efektywności, jakości i wydajności procesów produkcyjnych poprzez lepsze zarządzanie, monitorowanie i analizę danych. Ich skuteczne wykorzystanie może przynieść znaczące korzyści dla przedsiębiorstwa, przyczyniając się do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi na rynku.

System planowania i harmonogramowania produkcji

System planowania i harmonogramowania zaawansowanego (APS 4FACTORY, Advanced Planning and Scheduling) to oprogramowanie, które służy do poprawy jakości i poprawy efektywności procesów planowania i zarządzania w przedsiębiorstwach, w tym także procesów produkcyjnych. APS 4FACTORY wykorzystuje zaawansowane algorytmy matematyczne i obliczeniowe w celu generowania optymalnych planów produkcyjnych, harmonogramów i alokacji zasobów.

 • Planowanie produkcji: APS 4FACTORY umożliwiają tworzenie planów produkcji opartych na dostępności zasobów, zapotrzebowaniu na produkty, czasie realizacji oraz innych kluczowych czynnikach. Dzięki temu można zoptymalizować harmonogramy produkcji, minimalizując przestoje oraz nadmierne wykorzystanie zasobów.
 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi: APS 4FACTORY pozwala na śledzenie i zarządzanie zleceniami produkcyjnymi w sposób spójny i zintegrowany. Można monitorować postęp prac, dostosowywać plany do zmieniających się warunków oraz przewidywać skutki opóźnień lub zmian w realizacji zleceń.
 • Optymalizacja zużycia zasobów: Systemy APS 4FACTORY uwzględniają dostępność różnych zasobów, takich jak maszyny, ludzie, materiały i energia. Dzięki temu można optymalnie przydzielać zasoby do poszczególnych operacji produkcyjnych, minimalizując konflikty i nadmierną eksploatację zasobów.
 • Przewidywanie popytu: APS 4FACTORY mogą analizować dane dotyczące popytu na produkty oraz trendy rynkowe, co pozwala na lepsze przewidywanie przyszłego popytu. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą odpowiednio dostosować swoje plany produkcyjne i zapasy, unikając nadmiernego zatrzymywania lub braków w magazynie.
 • Modelowanie scenariuszy: APS 4FACTORY pozwalają na tworzenie różnych scenariuszy planowania, które uwzględniają zmienne parametry, takie jak czas dostawy, zmiany w produkcji czy dostępność zasobów. To umożliwia badanie skutków różnych decyzji i wybór najlepszego scenariusza.

Zarządzanie zamiennikami i alternatywami: APS 4FACTORY mogą automatycznie wykrywać i sygnalizować wyjątki oraz konflikty w procesach produkcyjnych, takie jak opóźnienia czy wąskie gardła. Dzięki temu menedżerowie mogą szybko reagować podejmować odpowiednie działania korygujące poprzez zastosowanie zamienników materiałowych lub alternatywnych technologii produkcji.

System APS 4FACTORY jest szczególnie przydatny w środowiskach produkcyjnych charakteryzujących się złożonymi operacjami, zmiennością i dużą ilością danych do zarządzania. Poprzez zaawansowane algorytmy i analizę danych, APS 4FACTORY umożliwia przedsiębiorstwom osiągnięcie lepszej efektywności produkcji, zwiększenie elastyczności oraz poprawę reaktywności na zmienne warunki rynkowe.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu APS 4FACTORY

Systemy zarządzania jakością

System zarządzania jakością (QMS 4FACTORY, Quality Management System) to strukturalne i procesowe podejście do zarządzania jakością w firmie, które ma na celu zapewnienie spójności, zgodności i ciągłego doskonalenia procesów. QMS 4FACTORY może znacząco wspomóc produktywność poprzez:

 • Identyfikację i analizę problemów: QMS 4FACTORY pomaga w identyfikacji obszarów, w których jakość może być poprawiona lub procesy są niewydajne. Analizując dane i informacje dotyczące jakości oraz wyników kontroli, można zlokalizować obszary wymagające optymalizacji i eliminować powtarzające się błędy.
 • Standaryzację i dokumentację procesów: wykorzystanie QMS 4FACTORY pozwala na dokładne opisywanie procesów produkcyjnych, tworzenia procedur oraz standardów jakości. To ułatwia zarządzanie procesami, minimalizuje ryzyko błędów oraz ułatwia wprowadzanie zmian.
 • Monitorowanie i kontrolę jakości: QMS 4FACTORY zapewnia strukturalne narzędzia do monitorowania i kontroli jakości wytwarzanych produktów oraz procesów. Regularne audyty i przeglądy jakości pomagają w wykrywaniu odchyleń od standardów i umożliwiają szybką reakcję.
 • Ciągłe doskonalenie: QMS 4FACTORY promuje kulturę ciągłego doskonalenia. Poprzez analizę wyników i danych dotyczących jakości oraz przeprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych, QMS 4FACTORY pomaga w nieustannym usprawnianiu procesów produkcyjnych.
 • Zarządzanie zmianami: QMS 4FACTORY umożliwia kontrolowane wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych, zapewniając, że nowe procedury lub rozwiązania są wdrażane w sposób spójny i zgodny z wymaganiami jakości.
 • Śledzenie i raportowanie: QMS 4FACTORY oferuje narzędzia do gromadzenia, analizy i raportowania danych dotyczących jakości oraz wydajności procesów produkcyjnych. To pozwala na śledzenie tendencji, identyfikowanie problemów i podejmowanie skutecznych działań korygujących.
 • Działania prewencyjne: QMS 4FACTORY promuje wdrażanie działań zapobiegawczych, które mają na celu uniknięcie powtarzających się problemów oraz minimalizację ryzyka wystąpienia wad.
 • Zaangażowanie personelu: QMS 4FACTORY angażuje pracowników na różnych poziomach w proces doskonalenia jakości. Zwiększa to świadomość i odpowiedzialność w zakresie jakości produktów oraz skłania do aktywnego udziału w procesach optymalizacji.

W skrócie, QMS 4FACTORY pełni kluczową rolę w usprawnianiu procesów produkcyjnych poprzez zapewnienie spójności, jakości oraz ciągłego doskonalenia. Systematyczne wdrażanie i utrzymywanie QMS 4FACTORY może prowadzić do zwiększenia efektywności produkcji, redukcji błędów, minimalizacji przestojów oraz poprawy zadowolenia klientów.

Przeczytaj również: Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw produkcyjnych – klucz do rozwoju i konkurencyjności

Systemy analizy danych i sztucznej inteligencji

Systemy informatyczne wyposażone w zaawansowane narzędzia analizy danych i sztucznej inteligencji mogą pomóc w przewidywaniu popytu na produkty, optymalizacji planów produkcyjnych, optymalizacji zużycia surowców oraz optymalizacji procesów logistycznych. Dzięki analizie danych można również identyfikować trendy, wzorce i możliwości usprawnień w procesach produkcyjnych. Wykorzystanie AI 4FACTORY (Artificial Intelligence) w rozwiązaniach opisanych powyżej daje nam zupełnie nowe możliwości w procesie analizy danych i podejmowania szybkich informacji. Wykorzystanie systemów opartych o mechanizmy AI 4FACTORY w procesach optymalizacji produkcji będzie miało kluczowy wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej na ryku.

Wdrożenie odpowiednich systemów informatycznych pozwala na bardziej efektywne zarządzanie produkcją, zoptymalizowanie procesów i zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. Warto jednak pamiętać, że każda firma jest inna, dlatego należy dostosować rozwiązania informatyczne do indywidualnych potrzeb i wymagań każdej firmy.
Należy jednak pamiętać, że same systemy to jedynie narzędzia używane w konkretnych celach. Sam ich wybór i zakup to jedynie mała część prowadząca przedsiębiorstwo do sukcesu i przewagi konkurencyjnej na rynku. Najważniejszym elementem rozwiązania jest takie dopasowanie rozwiązań opartych o wiele rozwiązań informatycznych, by były one pomocne a nie uciążliwe, by efektywnie wspierały procesy związane z produkcją a nie były miejscem zbierani masy niewykorzystanych danych. Każde wdrożenie, każdy projekt jest indywidualny i niepowtarzalny a rozwiązanie wypracowane z wykorzystaniem systemów informatycznych, bazujące na wiedzy o procesach i produktach użytkowników kluczowych oraz wiedzy i doświadczeniu wdrożeniowym konsultantów daje unikalne, zoptymalizowane rozwiązanie.

 

Przeczytaj również:

Jak optymalizować fabrykę dzięki predictive maintenance?

Metoda SMED – jak skrócić czas przezbrojeń maszyn i urządzeń przy nowych wyzwaniach?

Co dalej z koncepcją Just in Time / Just in Sequence w branży motoryzacyjnej?

Autor: Rafał Sufin
ERP/CFG Senior Consultant