Wdrożenie Siemens Opcenter APS (d. Preactor)

Faza 1: Definiowanie
Firma opisuje kluczowe zagadnienia odnośnie funkcjonowania przedsiębiorstwa, wymagane do zrozumienia zachodzących procesów biznesowych. Opierając się na tej rozmowie, konsultant firmy wdrożeniowej tworzy dokument zawierający informacje wymagane do stworzenia wstępnej wersji aplikacji zawierające cele firmy, zagadnienia operacyjne oraz reguły biznesowe. Dokument ten staje się wyjściem do dalszych prac nad projektem.
Faza 2: Projektowanie
Na podstawie danych zebranych we wcześniejszej fazie, konsultant projektuje wstępną wersję konfiguracji. Faza ta zawiera również zbieranie i wersyfikację danych niezbędnych do prawidłowego odzwierciedlenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Po zebraniu danych konsultant wykorzystuje je do testowania dotychczas stworzonej konfiguracji.
Faza 3: Konfigurowanie
Głównym atutem systemu Siemens Opcenter APS (d. Preactor) jest jego konfigurowalność. Posiada on możliwość łatwego dodawania lub usuwania tabel z danymi i/lub pojedynczych pól. Istnieje również możliwość całkowitej zmiany wyglądu i rozmieszczenia danych w systemie. Zgodnie z danymi zebranymi w Fazie 2, wprowadzane są zmiany w konfiguracji oraz następuje testowanie systemu przy wykorzystaniu dotychczas zebranych danych. Częścią tej fazy jest włączenie końcowego użytkownika systemu do prac nad systemem. Umożliwia to poprawne wykorzystanie danych oraz zatwierdzanie zmian zachodzących w trakcie tworzenia konfiguracji spowodowanych lepszym zrozumieniem specyfiki działania przedsiębiorstwa i wymagań stawianych systemowi.
Faza 4: Testowanie/Zatwierdzanie konfiguracji/Szkolenie
Testowana i zatwierdzana jest funkcjonalność konfiguracji zgodnie z założonymi wymaganiami. Jeśli to konieczne, to na żądanie użytkownika wprowadzane są drobne zmiany. Po zakończeniu etapu testowania i zatwierdzeniu
wprowadzonych zmian, przeprowadzane jest szkolenie dla przyszłych użytkowników systemu Siemens Opcenter APS (d. Preactor), w trakcie którego zapoznają się oni ze stworzoną konfiguracją.
Faza 5: Uruchamianie systemu
W fazie tej następuje uruchamianie systemu Siemens Opcenter APS (d. Preactor). Zazwyczaj przed uruchomieniem systemu sprawdzane jest jego działanie, w praktyce na rzeczywistych danych (zleceniach). Odbywa się to zazwyczaj w dzień wolny od pracy tak, aby nie zakłócić funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wprowadzić wymagane dane do systemu bez zbędnych komplikacji. Klient może uruchomić system Siemens Opcenter APS (d. Preactor) równolegle z dotychczas wykorzystywaną metodą harmonogramowania, tak aby maksymalnie skrócić okres uruchamiania systemu.
Faza 6: Wsparcie w trakcie użytkowania systemu
Jako część programu wsparcia użytkownika możliwe jest wprowadzanie udoskonaleń w konfiguracji przez konsultantów wdrażających system oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów zaistniałych w trakcie użytkowania systemu.