Oprogramowanie do planowania i harmonogramowania produkcji (APS)

APS 4FACTORY: Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji

APS 4FACTORY jest jednym z elementów rozwiązań DSR 4FACTORY wspierających efektywne zarządzanie produkcją w erze transformacji cyfrowej i Przemysłu 4.0. Jest to unikalne połączenie nowoczesnych narzędzi IT i kompleksowych usług firmy DSR umożliwiających przedsiębiorstwom produkcyjnym obniżenie kosztów oraz zwiększenie produktywności. APS 4FACTORY jest rozwiązaniem pozwalającym na szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz efektywne planowanie i harmonogramowanie produkcji. W skład oprogramowania do planowania produkcji – APS 4FACTORY wchodzą usługi firmy DSR (m.in. konsultacje, wdrożenie, serwisowanie) oraz oprogramowanie Siemens Opcenter Advanced Planning and Scheduling (dawniej Preactor APS).

Siemens Opcenter APS (d. Preactor APS) to rodzina produktów służących do zaawansowanego planowania produkcji oraz jej harmonogramowania. Z ponad 5000 sprzedanymi na całym świecie aplikacjami, Siemens Opcenter APS (d. Preactor) należy do wiodących rozwiązań służących wsparciu harmonogramowania poprzez jego automatyzację. Produkty Siemens Opcenter APS (d. Preactor) cechuje ogromna elastyczność i możliwości konfiguracyjne. Ułatwia to adaptację do różnorodnych potrzeb biznesowych. Wszystkie produkty są dostępne w ponad 20 wersjach językowych (w tym w języku polskim). DSR S.A. jest partnerem firmy Siemens Digital Industries Software oraz autoryzowaną firmą wdrożeniową i dostawcą rozwiązań do planowania Siemens Opcenter APS (dawniej Preactor).

Zapytaj o rozwiązanie APS 4FACTORY dla Twojej firmy

Produkcja a sprzedaż

Siemens Opcenter APS (d. Preactor) jest rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych przedsiębiorców. Pozwala dostosować działanie do przyszłościowego myślenia, ponieważ w rozwoju każdego biznesu, także w branży produkcji, planowanie odgrywa kluczową rolę.

Każdorazowo elementem odniesienia do opracowywania przyszłych działań w branży produkcyjnej jest przewidywana prognoza sprzedaży, a co za tym idzie, powstały na jej bazie plan sprzedaży – od strony finansowej widziany jako planowane w czasie przychody. Planowanie sprzedaży opiera się na zupełnie odmiennych wskaźnikach niż planowanie produkcji. Podczas gdy w sprzedaży istotne znaczenie ma osiągnięcie konkretnych przychodów, to w produkcji chodzi o wytworzenie określonej liczby konkretnych wyrobów. Właśnie dlatego – dla pełnego zrozumienia oraz zintegrowania działań tych dwóch obszarów warto rozpatrywać planowanie produkcji i sprzedaży we wzajemnym odniesieniu do siebie. Umożliwiają to odpowiednie narzędzia, odznaczające się elastycznością, które pozwalają na dopasowanie rozwiązań pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań w planowaniu produkcji. Do takich rozwiązań należą właśnie produkty z rodziny Siemens Opcenter APS (d. Preactor).

Dowiedz się więcej o szkoleniu z planowania produkcji w motoryzacji

Cechy produktów z rodziny Siemens Opcenter APS (d. Preactor):

 • dokładne modelowanie ograniczeń procesów produkcyjnych przedsiębiorstw
 • dzięki otwartej architekturze produkty dedykowane do planowania produkcji umożliwiają integrację z istniejącym w przedsiębiorstwie oprogramowaniem, takim jak systemy ERP/MRP, MES, SCADA, doskonale uzupełniając ich funkcjonalność,
 • dostarczają planistom łatwego w użyciu narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji i przeprowadzanie analizy „what if?”.

W czasach, kiedy Klienci oczekują szybszych terminów realizacji i dokładnego określania terminów dostaw, udokumentowane korzyści osiągane przez użytkowników Siemens Opcenter APS (d. Preactor), takie jak:

 • 15-20 % wzrost produktywności,
 • 40-50 % redukcja stanu surowców,
 • 40-50% redukcja produkcji w toku,
 • 50-90% poprawa terminowości dostaw

benefity te pozwoliły firmom produkcyjnym na sprostanie wymaganiom rynku, przy jednoczesnym osiągnięciu zwrotu z inwestycji w ciągu kilku tygodni, a nie kilku lat.

System Siemens Opcenter APS (d. Preactor) daje planistom narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przy planowaniu produkcji, umożliwiające szybkie i poprawne odpowiedzi w analizach typu „co, jeśli?” (ang. “what if?”). W momencie wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia (np. awarii, opóźnionej dostawy materiałów lub nadejścia nowego, pilnego zamówienia), planista może natychmiast zobaczyć wpływ takiego zdarzenia na pozostałe zlecenia i przetestować rozwiązania problemów przed faktycznym podjęciem decyzji. Dzięki temu ma możliwość oceny poszczególnych ruchów w planowaniu produkcji i szansę na większą manewrowość ruchów.

Planowanie produkcji – opis rozwiązania

Nowoczesne oprogramowanie ERP jest samo w sobie kluczowym narzędziem w każdej branży przy planowaniu produkcji. Jednak dodanie rozwiązania APS 4FACTORY może sprawić, że system ERP zyska zupełnie inną klasę jakości bez ingerowania w jego pierwotne funkcje. Należy mieć na uwadze, że systemy ERP zazwyczaj nie posiadają danych niezbędnych do modelowania systemu na wystarczającym poziomie szczegółowości, aby zarządzać procesami odbywającymi się w hali produkcyjnej. Bazują one na planie długoterminowym, który nie zapewnia funkcji zarządzania i planowania produkcji z dzienną systematycznością. Może się wydawać, że system Siemens Opcenter APS (d. Preactor) dubluje się z systemem ERP, lecz w rzeczywistości dostarcza on funkcji uzupełniających. System ERP jest dobry do kosztorysowania, sterowania zapasami i kontrolowania operacji w kluczowych procesach gospodarczych. Siemens Opcenter APS (d. Preactor) natomiast sprawdza się w docieraniu do samej hali produkcyjnej w celu zarządzania poszczególnymi zleceniami czy zasobami w czasie rzeczywistym i na bazie planowania produkcji. Przy jego pomocy można generować realistyczne harmonogramy, uwzględniające wszystkie potencjalne lub aktualne ograniczenia w obszarze produkcji. System ten jest w stanie skutecznie zwiększyć przerób, zmniejszyć ilość produkcji w toku oraz stany magazynowe surowców.

Wiele firm sprzedających systemy ERP, zamiast opracowywać swoje własne systemy, oferuje system Siemens Opcenter APS (d. Preactor) jako najlepsze w swojej klasie rozwiązanie APS (Advanced Planning and Scheduling). Firmy te sprzedają system Siemens Opcenter APS (d. Preactor), ponieważ funkcjonuje on na rynku od wielu lat i jest zainstalowany w dużej ilości firm, co jest dobrym wskaźnikiem zdolności produktu do spełniania potrzeb różnorodnych użytkowników końcowych.

Produkty Siemens Opcenter APS (d. Preactor) to kompletne rozwiązania wykorzystywane do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji.

Każda wersja produktu jest w pełni kompatybilna z pozostałymi wersjami. Oznacza to, że na początku można zainstalować program w wersji podstawowej, a wraz z rozwojem przedsiębiorstwa aktualizować go do wersji wyższej. W ten sposób płacą Państwo tylko za to, czego potrzebujecie.

Zobacz także:

Zapytaj o rozwiązanie APS 4FACTORY dla Twojej firmy

Przeczytaj także:

System ERP w firmie produkcyjnej – co powinieneś wiedzieć zanim się na niego zdecydujesz ?

Planowanie produkcji – czym jest i dlaczego jest takie ważne?

Analiza Pareto narzędziem do optymalizacji procesów produkcyjnych

Controlling w produkcji

5 grzechów głównych wdrażania systemu ERP dla firm produkcyjnych

Dla QAD ERP

Nasza oferta dla użytkowników systemu QAD Application (MFG/PRO) obejmuje następujące produkty i usługi:

 • system Siemens Opcenter APS (d. Preactor) klasy APS z przygotowanym interfacem do współpracy z różnymi wersjami systemu QAD,
 • konsulting biznesowy świadczony przez wieloletnich konsultantów systemu QAD oraz praktyków biznesu,
 • systemy zbierania danych w produkcji i obszarze gospodarki magazynowej w oparciu o system kodów kreskowych RF Express firmy Eagle (automated data collection – ADC), sprawdzający się planowaniu produkcji;
 • systemy MES (Manufacturing Execution System) do kontroli realizacji produkcji,
 • wdrożenia systemu QAD w oparciu o predefiniowane branżowe procesy skracające czas i koszty wdrożenia,
 • system zarządzania cyklem życia produktu PLM,
 • usługa zarządzania aplikacją QAD (AMS),
 • pierwszego wsparcia użytkowników QAD (rozszerzenie standardowego serwisu QAD).

Harmonogramowanie produkcji – co to jest?

Optymalizację planowania i harmonogramowania produkcji umożliwiają aplikacje z rodziny Siemens Opcenter APS (d. Preactor): Opcenter Planning i Opcenter Scheduling. Używając nowoczesnych algorytmów pozwalają na analizę i kalkulację szczegółowych harmonogramów produkcyjnych oraz ich szybkie dopasowywanie do zmieniającej się sytuacji, biorąc pod uwagę rzeczywiste możliwości i ograniczenia produkcyjne.

Celem harmonogramowania w branży produkcyjnej jest zminimalizowanie czasu i kosztów produkcji przez informowanie zakładu produkcyjnego, co i kiedy należy wyprodukować oraz jakich zasobów ludzkich i sprzętu użyć. Harmonogramowanie produkcji ma na celu zmaksymalizowanie wydajności operacji i zmniejszenie kosztów. Oprogramowanie do szczegółowego harmonogramowania to istotne narzędzie z punktu widzenia wielu firm, ponieważ może ono mieć duży wpływ na wydajność procesu.

Siemens Opcenter Scheduling (d. Preactor AS) to narzędzie do harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach produkcyjnych działające w oparciu o dokładny model procesu produkcyjnego. Podczas tworzenia wykonalnego harmonogramu bierze ono pod uwagę rzeczywistą dostępność zasobów oraz wszystkie ograniczenia, jakie wpływają na proces produkcyjny. Rozwiązanie to jest dedykowane przede wszystkim zakładom wytwórczym potrzebującym harmonogramowania maszyn, gniazd i linii produkcyjnych, ale znajduje również zastosowanie w usługach i logistyce.

Zalety harmonogramowania

 • Ograniczenie produkcji w toku,
 • Skuteczniejsze dostarczanie zamówień,
 • Mniejsze obłożenie magazynu,
 • Krótszy czas cyklu,
 • Lepsza wydajność,
 • Szybszy zwrot z inwestycji.

Jaka jest różnica między planowaniem a harmonogramowaniem?

Podstawowa różnica między oprogramowaniem do planowania a oprogramowaniem do harmonogramowania polega na tym, że systemy planujące są ograniczone przedziałami czasu (miesiące, tygodnie, dni) i nie mogą przechowywać sekwencji operacji w danym przedziale czasu. Prawdziwe systemy do harmonogramowania produkcji nie są ograniczone przedziałami czasu, zachowują sekwencję i mogą generować listy zadaniowe lub wysyłkowe. Przypisanie operacji do zasobu to kluczowa funkcja pozwalająca osiągnąć skuteczność operacyjną i zoptymalizować wydajność. Szczegółowe harmonogramowanie wykorzystuje krótszy horyzont czasowy i znacznie bardziej szczegółową ścieżkę procesu niż w przypadku systemu do planowania np. MPS 4FACTORY.