Centrum Projektów Europejskich

Unia Europejska

Wdrożenie specjalistycznego programu szkoleniowo-dydaktycznego z zastosowania innowacyjnych narzędzi implementujących modele biznesowe przemysłu 4.0 dla pracowników i przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa spożywczego.

Cel projektu: podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych branży przetwórstwa spożywczego za pomocą specjalistycznego programu kształcenia zasobów pracowniczych, opracowanego i przetestowanego oraz wdrożonego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – ARIADNE Engineering AB z siedzibą w Västerås (Szwecja) i partnerem krajowym – Millano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Założeniem projektu jest przygotowanie i opracowanie programu szkoleniowo-dydaktycznego dedykowanego przedsiębiorstwom i pracownikom branży spożywczej sektora produkcyjnego. Do tego celu przewiduje się także opracowanie i dostosowanie wspólnie i w ramach współpracy z partnerem zagranicznym i partnerem krajowym – innowacyjnego narzędzia wspomagającego monitorowanie procesów produkcyjnych – traceabiity.

Planowane efekty: rezultatami Projektu, który nie byłyby osiągnięte bez współpracy ponadnarodowej i partnerstwa krajowego są:

  1. podniesienie poziomu kwalifikacji, kompetencji i ciągłego kształcenia pracowników sektora produkcyjnego w przetwórstwie spożywczym w Polsce;

  2. stworzenie nowych modeli biznesowych i zarządzania produkcją;

  3. zwiększenie wiedzy i kompetencji w środowisku produkcyjnym z zakresu Przemysłu 4.0;

  4. zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego;

  5. zwiększenie poziomu wykorzystania danych z procesu produkcyjnego przez pracowników.

Narzędziami i funkcjonalnościami stanowiącymi nowe rozwiązanie, które nie byłyby wypracowane bez współpracy ponadnarodowej i partnerstwa krajowego są m.in.:

  1. program szkoleniowo-dydaktyczny z zastosowania innowacyjnych narzędzi DSR 4FACTORY implementujących modele biznesowe Przemysłu 4.0 dla pracowników przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa spożywczego;

  2. podręcznik szkoleniowo-dydaktyczny i instrukcja wdrożeniowa;

  3. dokumentacja techniczno-programistyczna z opracowanych modeli Fabryki 4.0;

  4. narzędzie traceability wspomagające monitorowanie procesów produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw.

Przedmiotem jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego, nieobecnego w Polsce, autorskiego, kompleksowego specjalistycznego programu szkoleniowo-dydaktycznego, który z uwagi na specyfikę projektowanych rozwiązań nie może zostać wdrożony bez opracowania z Partnerem Zagranicznym narzędzia traceability wspomagającego monitorowanie procesów produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw.

Wartość projektu: 952 981,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 924 392,30 zł