Kody kreskowe - wdrożenie systemu identyfikacji i kontroli materiałowej

Projekt funkcjonalny

Etap funkcjonalnego projektu jest podstawową częścią projektu, która ma na celu stworzenie uzgodnionego dokumentu opisującego korzyści, koszty i szczegóły realizacji projektu. Podczas tej fazy badania zakładu uszczegóławia się wymagania sprzętowe. Projekt funkcjonalny staje się planem wykonania projektu i opisuje nie tylko wymagany sprzęt, ale również dostarcza szczegóły realizacji projektu w czasie, np. jakie transakcje magazynowe i produkcyjne zostaną określone na tym etapie.

Wdrożenie

Po uzgodnieniu projektu funkcjonalnego, zamawiany jest sprzęt oraz instalowane oprogramowanie przez naszą wykwalifikowaną kadrę. Zgodnie ze szczegółowym planem projektu odbywają się testy, szkolenia oraz uruchomienie systemu. Po wdrożeniu przeprowadzony zostaje przegląd, czy wszystkie korzyści zostały osiągnięte.

Zobacz pozostałe wdrożenia:

Wdrożenie Preactor

Wdrożenie ERP

Wdrożenie MES/SFC