Zarządzanie projektami

Metodyka Q- Advantage
Metodyka Q-Advantage jest wykorzystywana we wszystkich projektach realizowanych przez firmę QAD, której DSR jest partnerem i jedynym dystrybutorem w Polsce. Metodyka stanowi kompletny opis podejmowanych w trakcie projektu działań. Jej zastosowanie w projektach przewiduje konieczność zastosowanie Wyjściowych Wskaźników będących miernikami efektywności podjętych działań w dwóch aspektach – przedsiębiorstwa i projektu wdrożeniowego. Cele defragmentowane w Fazie Definiowania Projektu na Wskaźniki Wyjściowe są elementem sterowania w Fazie Modelowania Rozwiązań oraz służą do oceny projektu po jego zakończeniu.
Metodyka Q-Advantage przewiduje podział projektu wdrożeniowego na 5 faz:

  • Faza 1: Definicja projektu

Przygotowanie i organizacja projektu (powołanie zespołów, przygotowanie harmonogramów, dokumentacji itp.)

  • Faza 2: Modelowanie rozwiązań

Tworzenie i testowanie rozwiązań (udokumentowanych jako Podstawowe Rezultaty Prac Wdrożeniowych)

  • Faza 3: Testy akceptacyjne

Testowanie i formalna akceptacja proponowanych rozwiązań.

  • Faza 4: Realizacja planu przejścia

Prace przygotowawcze do uruchomienia systemu zgodnie z zaakceptowaną koncepcją.

  • Faza 5: Asysta powdrożeniowa

Wspólne zakończenie operacji pierwszego miesiąca i ocena projektu.

Zarządzanie projektami według metodyki Scrum (Agile)
Metodyka Scrum to jedna z metodyk kroczących prowadzenia projektów, zgodna z manifestem Agile. Celem Scrum jest organizacja działania, umożliwiająca rozwiązywanie skomplikowanych problemów oraz budowa Produktów (a w szczególności Systemu Produktywnego) o największej możliwej wartości dla Klienta. Proces Scrum przewiduje przekształcenie początkowo zdefiniowanych wymagań, celów, funkcjonalności zebranych w backlogu produktu, na gotowy do użycia produkt realizowany w tzw. sprintach. Zespół, który przystępuje się do wytworzenia produktu definiuje, co w danym okresie projektuje. Po realizacji założonych działań projektowo-programistycznych następuje zatwierdzenie sprintu i przygotowanie pakietu zadań na kolejny okres. Zapewnia to wyższy poziom kontroli postępu prac prowadzących do zakładanych rezultatów. Analiza jest dokonywana w miarę postępu prac, a nie na końcu przedsięwzięcia.

Metodyka Easy on Boarding
Easy on Boarding to metodyka stworzona na bazie Q-Advantage z myślą o realizacji szybkich i standardowych wdrożeń. Została stworzona z myślą o potrzebach firm średniej wielkości, którym zależy na błyskawicznym wdrożeniu pakietu branżowego wyposażonego w mapy procesów zawierające know how niezbędny do sprawnego, procesowego zarządzania firmą. Została ona sparametryzowana pod potrzeby wybranych sektorów. Metodyka umożliwia wdrożenie systemu w 2-3 miesiące, a nie w 10-12, jak w modelu tradycyjnym, nie mówiąc o kosztach wdrożenia, które są niższe nawet o 60%. Na początku wdrożenia klient dostaje kompletną dokumentację prekonfigurowanego systemu oraz szkolenia, które są realizowane indywidualnie w trybie on-line. Wszelkie wątpliwości są wyjaśniane w trakcie spotkania z konsultantami DSR, które jest już wliczone w cenę wdrożenia.

Szczegółowe informacje dotyczące przedstawionych metodyk projektowych są prezentowane przez konsultantów DSR. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Przeczytaj jak wykorzystujemy zarządzanie projektami w naszych case study: Millano podbija nowe rynki, Merx optymalizuje proces produkcji.