(PMSA) Production Management Smart Advisor

(PMSA) Production Management Smart Advisor – innowacyjne narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne wpisujące się w koncepcję przemysłu 5.0.

Cel projektu: główną potrzebą firm produkcyjnych jest ciągłe podnoszenie efektywności produkcji, co bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Efektem realizacji projektu będzie, innowacyjne w skali międzynarodowej, narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne. Nowa metoda rekomendacji pozwoli na szeroki udział pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu działania, pozwalającego na ciągłą optymalizację procesu produkcyjnego. Opracowane narzędzie z jednej strony umożliwi pracownikom produkcyjnym (w tym operatorom maszyn) podejmowanie decyzji związanych z ich obszarem działania, a z drugiej strony pozwoli kadrze kierowniczej na weryfikację, adekwatności i skuteczności decyzji optymalizacyjnych. Istotnym elementem narzędzia będzie możliwość prognozowania zatrzymań maszyn wraz ze wskazaniem czasu i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Pozwoli to na prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających niepożądanym postojom maszyn. Rozwiązanie to, w pełni współpracując z człowiekiem, wpisuje się w koncepcję Przemysłu 5.0, w którym to człowiek i maszyna pracują w pełnej synergii. Rozwiązanie nastawione będzie na zwiększenie efektywności w obszarach: jakość produktu, wykorzystanie parku maszynowego i tempo produkcji. Ocena efektywności realizowana będzie przy zastosowaniu kluczowych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicator) zgodnych z ISO 22400. Nowa technologia pozwoli na akwizycję i agregację danych z obszaru realizacji produkcji, w tym zgromadzonych w systemach klasy MES (Manufacturing Execution System) oraz systemach CMMS (Computerised Maintenance Management Systems),w celu świadczenie usług w postaci uruchomienia narzędzi inteligentnej rekomendacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce i na świecie.Cele projektu zostaną osiągnięte w wyniku realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych przez Wnioskodawcę we współpracy z podwykonawcą.

Wartość projektu: 3 266 151,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 374 768,74 zł

Wreszcie sztuczna inteligencja wkracza również do hal produkcyjnych – rusza nabór do drugiego etapu projektu PMSA 4FACTORY.
Nawet dwukrotny spadek awaryjności maszyn i znaczny wzrost efektywności produkcji, to tylko niektóre zalety naszego rozwiązania. Jeśli chcesz sprawdzić w jaki sposób w Twojej firmie można zastosować mechanizmy działania Netflix i Twittera, kliknij banner poniżej.