Analizy efektywności produkcji

Wykres - metodyka ustalania celu optymalizacji

Wykres – metodyka ustalania celu optymalizacji

Zintegrowane planowanie produkcji wsparte narzędziami Siemens Opcenter APS (d. Preactor) zapewnia osiąganie celów biznesowych, takich jak:

  • wzrost terminowości realizacji dostaw
  • skrócenie czasu realizacji zamówień
  • obniżenie zapasów i uwolnienie gotówki
  • obniżenie kosztów przezbrojeń
  • wzrost zdolności produkcyjnych
  • wzrost sprzedaży
  • wzrost zyskowności

Dobre zrozumienie istoty biznesu to fundament. Proste pytania są najważniejsze: “Jaki jest model zarabiania pieniędzy?” “Czym zdobywa się przewagę konkurencyjną?” “Na jakie cele wskazuje Zarząd?”. Odpowiedzi na te pytania należy szukać na najwyższych szczeblach zarządzania.
Znajomość istoty biznesu pozwala zdefiniować wymagania stawiane przed planowaniem produkcji czyli pozwala zdefiniować cel. “Co chcemy mieć?” “Jakie zasoby są potrzebne by to mieć?”.

Następnie należy zdiagnozować poziom dojrzałości procesu planowania produkcji, aby sprawdzić na ile podstawowe elementy planistyczne dobrze korespondują z celem biznesowym do osiągnięcia. Jaki jest kontroling procesu, jakie horyzonty i okresy i grupy planistyczne, jaka jest jakość danych podstawowych oraz jaki jest poziom stosowanych narzędzi i posiadanych kompetencji.

Na podstawie znajomości istoty biznesu i procesu planistycznego opracowywana jest „Specyfikacja Optymalizacji Produkcji”, zrozumiała zarówno dla kadry zarządzającej jak i dostawców technologii IT. Po uzyskaniu potwierdzenia wzajemnego zrozumienia „Specyfikacji Optymalizacji Produkcji” można rozpocząć projekt wdrożeniowy, ponieważ opracowana specyfikacja umożliwia monitorowanie wdrożenia Siemens Opcenter APS (d. Preactor) pod kątem integracji celu planowania produkcji z celem wskazywanym przez Zarząd.

Pobierz tablicę Wskaźników Efektywności Produkcji (WEP).