Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw produkcyjnych – klucz do rozwoju i konkurencyjności

22 sierpnia 2023

Współczesny przemysł produkcyjny zanurzony jest w erze cyfrowej, która oferuje zaawansowane technologie i innowacje. Transformacja cyfrowa, czyli przekształcenie tradycyjnych procesów w środowisko cyfrowe, stała się kluczowym elementem strategii przemysłu 4.0. Zakłada ona zwiększanie udziału nowoczesnych technologii takich jak: algorytmy analityczne czy internet rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) w strategicznych procesach przedsiębiorstwa, w celu ich zautomatyzowania, a także  zrewolucjonizowania procesu gromadzenia i analizowania danych. Proces transformacji cyfrowej to integracja wielu nowoczesnych technologii przy jednoczesnym wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa firmy.

W tym artykule przyjrzymy się czym jest transformacja cyfrowa w kontekście przemysłu produkcyjnego, jakie korzyści niesie dla przedsiębiorstw oraz jakie są kluczowe wyzwania z nią związane.

Definicja transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw to proces przekształcenia tradycyjnych modeli biznesowych i procesów produkcyjnych poprzez wprowadzanie technologii cyfrowych i innowacji.
Jest to tak samo zmiana kulturowa, jak i technologiczna, która wymaga od organizacji fundamentalnych zmian w sposobie działania. Kluczowe znaczenie ma integracja nowoczesnych technologii, w tym chmury, big data, sztucznej inteligencji, analizy danych, automatyzacji procesów, internetu rzeczy (IoT), uczenia maszynowego, cyfrowego przetwarzania danych i wiele innych. Przykładów transformacji może być wiele: zastąpienie papierowych przewodników produkcyjnych harmonogramem produkcji, publikowanym bezpośrednio na panelach produkcyjnych (MES/SFC 4FACTORY), umiejscowionych na halach produkcyjnych. Innym przykładem będzie zastąpienie ręcznego procesu raportowania produkcji (wydań i przyjęć) automatycznym odczytywaniem sygnałów z maszyn i publikowanie ich do systemów takich jak ERP 4FACTORY czy APS 4FACTORY.

Integracja systemu ERP 4FACTORY z mobilnym systemem zamówień od klientów i partnerów handlowych czy podłączenie stoków magazynowych dostawców do własnego systemu harmonogramowania to kolejne przykłady transformacji przedsiębiorstwa do cyfrowej rzeczywistości. Przykładów może być wiele, ale zawsze celem transformacji jest zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych, poprawa jakości zarządzania łańcuchem dostaw, optymalizacja  oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Zmiana kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Transformacja cyfrowa w przemyśle produkcyjnym wymaga przedefiniowania kultury organizacyjnej. Wprowadzenie nowych technologii często wiąże się z koniecznością zmiany procesów funkcjonowania firmy. Dlatego kluczowym aspektem jest zaangażowanie zasobów ludzkich oraz rozwijanie odpowiednich kompetencji w zakresie nowych rozwiązań. Jednym z wyzwań w transformacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, z kultury pracy manualnej na cyfrową, jest brak zaufania pracowników do danych publikowanych przez systemy informatyczne. Pracownicy, których praca do tej pory bazowała na ręcznie wypełnianych arkuszach papieru, papierowych zestawieniach oraz wydrukowanych harmonogramach, muszą przestawić się na pracę z informacją cyfrową, która może zostać zaktualizowana w każdej sekundzie adekwatnie do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Nowy sposób otrzymywania informacji oraz jej obróbki i przesyłania dalej może być dla niektórych pracowników wyzwaniem. Dlatego też i proces nauki, i zdobywania zaufania do nowych cyfrowych procesów, muszą przechodzić w asyście doświadczonych konsultantów.

Pracownicy produkcji oraz kadra menadżerska, odgrywają kluczową rolę w procesie przekształcania tradycyjnych modeli biznesowych w ich cyfrowe odpowiedniki. Dlatego tak ważne jest zrozumienie nowych procesów i sposobu ich obsługi. Procesów, które przyspieszają dostęp do przesyłanych danych oraz do informacji w całej firmie.
Dzięki temu możliwe jest podejmowanie lepszych i bardziej trafnych decyzji, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność na rynku.

Przeczytaj również: Cyfrowa transformacja planowania produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (SI)

Kluczowe znaczenie dla powodzenia lub niepowodzenia biznesu firmy

Transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem ogólnej strategii transformacji biznesowej i choć wprowadzenie nowych rozwiązań może być wymagające, to niesie ze sobą ogromne korzyści. Przemysł produkcyjny nie może pozostać w tyle, ponieważ konkurencja stale podnosi poprzeczkę, a klienci oczekują coraz lepszych produktów i usług. Dodatkowo dostępność surowców i komponentów jest bardzo zmienna w czasach po pandemii, co zmusza firmy produkcyjne do utrzymywania rozbudowanej listy zamienników. Zastosowanie niektórych zamienników może czasem wymagać zmian technologicznych w procesie produkcji. To prowadzi do gromadzenia dużej ilości wzajemnie zależnych informacji, których nie da się szybko przetwarzać w tradycyjny sposób. Jedynie rozbudowane systemy cyfrowe, zintegrowane w jeden nowoczesny cyfrowy organizm – mogą sprostać tak wielu wyzwaniom.

Dostosowanie przedsiębiorstwa do cyfrowej rzeczywistości staje się więc nieodzowne dla utrzymania konkurencyjności na rynku.

Wyzwania na drodze do cyfrowej rzeczywistości i rewolucji przemysłowej

Przeprowadzenie udanej transformacji cyfrowej w organizacji jest niezwykle ważnym krokiem w kontekście przystosowania się do szybko zmieniającego się świata biznesu. Jednak proces ten nie jest pozbawiony wyzwań i może napotkać różne trudności.

Oto kilka kluczowych wyzwań, na jakie mogą natrafić projekty transformacji cyfrowej:

  • Kultura organizacyjna: jednym z głównych wyzwań jest zmiana kultury organizacyjnej. Integracja technologii cyfrowych i innowacyjnych rozwiązań często wymaga zmiany mentalności pracowników, zarządu i całej struktury organizacyjnej. Ludzie mogą być oporni na zmiany, a brak zaangażowania i wsparcia ze strony personelu może utrudnić skuteczne wdrożenie transformacji cyfrowej.
  • Brak odpowiednich kompetencji: wprowadzenie nowych technologii wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy. Brak kompetencji w obszarze cyfrowym może znacznie spowolnić proces wdrażania nowych rozwiązań. Dlatego istotne jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla pracowników oraz skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy pomogą zarządzać procesem i wdrażać nowe rozwiązania.
  • Koszty i budżetowanie: transformacja może być kosztowna. Wdrożenie i zakup oprogramowania, szkolenia personelu, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury – to wszystko wymaga znacznych nakładów finansowych. Dlatego kluczowe jest odpowiednie budżetowanie i alokowanie środków na proces transformacji.
  • Zgodność z regulacjami i standardami: w niektórych branżach taka transformacja może wymagać przestrzegania specyficznych regulacji i standardów, zwłaszcza jeśli dotyczy przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Niespełnienie tych wymagań może wiązać się z ryzykiem prawnym i finansowym
  • Integracja technologii: przedsiębiorstwa często korzystają z wielu różnych systemów i aplikacji. Integracja tych technologii może być skomplikowana i czasochłonna. Zapewnienie płynnego przepływu danych i informacji między różnymi systemami jest jednak kluczowe dla skutecznego działania przedsiębiorstwa.
  • Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem: wprowadzenie nowych aplikacji i przechowywanie danych w chmurze niesie ze sobą ryzyko ataków cybernetycznych i naruszenia bezpieczeństwa danych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa jest niezbędne, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Zwiększenie ilości danych i informacji, które są przesyłane w całej firmie, wymaga odpowiednich zabezpieczeń, by uniknąć ewentualnych ataków i naruszeń prywatności. To kolejny powód, dla którego współpraca z doświadczonym integratorem systemów cyfrowych dla produkcji jest tak ważna dla sukcesu całego przedsięwzięcia.
  • Opóźnienia i problemy techniczne: implementacja nowych rozwiązań może być czasochłonna, a nieprzewidziane problemy techniczne mogą go jeszcze spowolnić. Ważne jest, aby być elastycznym i gotowym do rozwiązywania ewentualnych problemów w trakcie transformacji.
  • Zarządzanie zmianą: skuteczny proces transformacji wymaga odpowiedniego zarządzania zmianą. Pracownicy muszą być zaangażowani w ten proces, a nowe procesy i rozwiązania muszą być wdrożone w sposób, który minimalizuje zakłócenia w pracy organizacji.

Mimo że transformacja cyfrowa może być wyzwaniem, to przyniesie ona znaczne korzyści, takie jak zwiększenie efektywności, poprawa konkurencyjności, lepsze zrozumienie klientów i dostarczenie innowacyjnych rozwiązań. Kluczowym jest odpowiednie zaplanowanie, zaangażowanie zasobów ludzkich i elastyczność w dostosowaniu się do zmian, aby skutecznie przeprowadzić transformację procesów biznesowych w organizacji.

Przeczytaj również: Jaki jest stan transformacji cyfrowej w przemyśle wytwórczym?

Biznesowe korzyści dzięki cyfrowej transformacji

Przemysł produkcyjny odnosi wiele korzyści z nowych cyfrowych rozwiązań. Dzięki wykorzystaniu technologii i rozwiązań cyfrowych, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją wydajność, w lepszy sposób zarządzać łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym, zoptymalizować procesy produkcyjne i zautomatyzować wiele zadań. To z kolei prowadzi do oszczędności czasu i kosztów oraz zwiększenia jakości i precyzji wytwarzanych produktów.

Wprowadzenie technologii chmury umożliwia przechowywanie danych w bezpieczny sposób, a także ułatwia dostęp do informacji z różnych lokalizacji. W połączeniu z technologią IOT 4FACTORY, przedsiębiorstwa mogą uzyskać w czasie rzeczywistym dane na temat swoich maszyn i procesów produkcyjnych, co może przełożyć się na szybką reakcję na zmieniające się warunki.

Łatwiejszy dostęp do danych i informacji. Wprowadzenie systemów Big Data ułatwia gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych oraz informacji. Dzięki temu pracownicy mają łatwiejszy dostęp do potrzebnych informacji, co wspiera procesy decyzyjne i działania organizacji.

Transformacja dotyczy także optymalizacji łańcucha dostaw. Dzięki wdrażaniu nowych technologii, przedsiębiorstwa mogą efektywniej zarządzać logistyką i kontrolować procesy od produkcji do klienta końcowego. To prowadzi do zwiększenia wydajności, ograniczenia kosztów i zadowolenia klientów.

Wprowadzanie analizy danych i informacji dostarczanych przez cyfryzację pozwala na lepsze planowanie produkcji oraz poprawę obsługi klienta. Integracja technologii z kulturą i wartościami organizacji sprzyja innowacyjnemu myśleniu i kreatywności, co prowadzi do powstawania nowych modeli biznesowych.

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak internet rzeczy (IOT 4FACTORY), automatyzacja procesów, sztuczna inteligencja czy system ERP 4FACTORY, daje również dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co pozwala podejmować bardziej świadome i szybsze decyzje.

Lepsza komunikacja wewnętrzna. Nowoczesne aplikacje DSR 4FACTORY ułatwiają komunikację między różnymi działami i pracownikami organizacji. Wprowadzenie narzędzi do współpracy pozwala na lepsze dzielenie się informacjami oraz koordynację działań w organizacji.

Szybsze reagowanie na zmiany rynkowe. Nowoczesne systemy informatyczne pozwalają na uzyskanie danych w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybsze reagowanie na zmiany rynkowe i podejmowanie trafnych decyzji w odpowiednim czasie.

Zwiększenie innowacyjności. Nowoczesne technologie i kultura innowacyjna są ze sobą ściśle powiązane. Przedsiębiorstwa, które decydują się integrację cyfrowych rozwiązań, stają się bardziej otwarte na innowacje, co prowadzi do powstawania nowych pomysłów, produktów i usług.

Przeczytaj również: 3 obszary, w których cyfryzacja produkcji przynosi korzyści

Podsumowanie: czym jest transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem strategii w sektorze przemysłu produkcyjnego w erze cyfrowej i w dobie Przemysłu 4.0. Wdrażanie nowych technologii cyfrowych i automatyzacja procesów biznesowych przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie wydajności, optymalizacja łańcucha dostaw, lepsze planowanie produkcji oraz obsługi klienta. Jednak realizacja tej transformacji wiąże się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana kultury organizacyjnej czy zagwarantowanie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa, które podejmą te wyzwania i skutecznie przeprowadzą cyfrową transformację, zdobędą przewagę konkurencyjną na rynku i osiągną sukces w przemyśle produkcyjnym.

Autor: Rafał Sufin
ERP/CFG Senior Consultant