Orders

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DSR-PROJEKT_UE_004

data opublikowania: 6 Grudnia 2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu pt. „(PMSA) Production Management Smart Advisor – innowacyjne narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne wpisujące się w koncepcję przemysłu 5.0″

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty:

Alphamoon Sp. z o.o.
ul. Pawła Włodkowica 21/3
50-072 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 14.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DSR-PROJEKT_UE_001

data opublikowania: 08 Maja 2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę komponentów i układów sterowania automatyki przemysłowej na potrzeby realizacji projektu pt. „Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle”.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa komponentów i układów sterowania automatyki przemysłowej w niżej wymienionych kategoriach:

I. Komponenty automatyki przemysłowej
a) Moduły typu Embedded PC z zasilaczem
b) Moduły wejść cyfrowych i analogowych

II. Moduły specjalistyczne do automatyki przemysłowej wraz z oprzyrządowaniem maszyn
a) Moduły specjalistyczne
b) Oprzyrządowanie maszyn – podzespoły montażowe elektryczne

III. Komputery PC typu terminal dotykowy

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla określonych kategorii.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty:

W kategorii nr I. Komponenty automatyki przemysłowej:

BECKHOFF Automation Sp. z o.o.
Ruczajowa 15, Żabieniec
05-500 Piaseczno

Data wpłynięcia oferty: 10.05.2018r.

W kategorii nr II. Moduły specjalistyczne do automatyki przemysłowej wraz z oprzyrządowaniem maszyn:

KACZMAREK ELECTRIC S.A.
ul. Gajewskich 32
64-200 Wolsztyn

Data wpłynięcia oferty: 16.05.2018r.

W kategorii nr III. Komputery PC typu terminal dotykowy:

Przemysław Starczak ITouch System
al. Wojska Polskiego 27
18-300 Zambrów

Data wpłynięcia oferty: 16.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DSR-PROJEKT_UE_002

data opublikowania: 01 Marca 2018

DSR SA zaprasza do złożenia oferty handlowej na opracowanie długoterminowej strategii biznesowej skierowanej na wyjście spółki z ofertą na rynki międzynarodowe, w ramach projektu “Opracowanie długoterminowej strategii biznesowej firmy DSR SA obejmującej wyjście z ofertą na rynki międzynarodowe.” Strategia powinna obejmować co najmniej następujące obszary:

a) Analiza bieżącej sytuacji firmy oraz możliwości dostosowania oferowanych produktów pod kątem rozwoju eksportu
b) Wybór i opis wybranych rynków docelowych
c) Analizę SWOT dla wybranych rynków i produktów
d) Długoterminowe cele i sposoby ich realizacji
e) Opis wdrożenia Strategii oraz szacowane koszty
f) Rekomendacje

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DSR-PROJEKT_UE_001

data opublikowania: 05 Lutego 2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu pt. „Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle”

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty:

Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
Katedra Systemów Informatycznych
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 12.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DSR-PROJEKT_UE_001

data opublikowania: 24 Sty 2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu pt. „Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle”

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria