Production registration (SFC)

SFC 4FACTORY: production registration for Industry 4.0

Using made by DSR unique SFC 4FACTORY system it is possible to record precise measurement of the employee and machines performance on production line. Safe and scalabe Microsot Azure cloud-based solution, without high investments give the possibility to inprve business results in production companies on the way to Industry 4.0.

Description of solution

The SFC 4FACTORY system can be compared to other MES applications, i.e. supervising the execution of a production order or a project. The orders are subject to monitoring from the start of operation until the closure. The system collects information on a variety of KPI indicators, including OEE in order to allow the whole process to proceed correctly. All collected information is stored in the database for later reporting. Data collected in the system give information about the progress of work on the individual orders, work efficiency of people, machines and equipment for a given order.

The main functionality of SFC 4FACTORY :

 • reporting production – flexible and fast process of reporting the progress of production orders .
 • automate data collection from production machines – systems allow reading the appropriate signals from machines, regarding their statutes ( work, breakdown, stop) and the volume of production and completed cycles.
 • data analysis – automatic or semi-automatic data collection in SFC system allow to control processes for production in real time during the running of production orders.

The system is offered in a browser, providing the flexibility to use it on any mobile device used in the company. The application is adapted to a wide range of hardware platforms ranging from standard PCs, laptops, smartphones, tablets, laptops, touch panels and specialised data collection devices.

– In the new version of SFC 4FACTORY the main emphasis was to modernis the system architecture. It has been designed so that users are not forced to use predefined hardware – emphasises Piotr Rojek, CEO – the software uses Microsoft Azure platform and is possible to run them through a standard web browser.

The software has also gained a new graphic user interface designed for possible use of touch panels and various screen sizes and equipment used in production plant or office.

What are the main benefits from using SFC 4FACTORY system:

 • Easy and direct access to information about production in real time
 • Full identification and validation of collected data
 • Analysis of the production process by using reports
 • Full identification and validation of collected data
 • Effective management of unexpected events – identification of process bottlenecks
 • Better efficiency and effectiveness of resources management
 • Increase in machine productivity
 • Intuitive and user friendly interface

See also:

Dla QAD ERP

Nasza oferta dla użytkowników systemu QAD Application (MFG/PRO) obejmuje następujące produkty i usługi:

 • system Siemens Opcenter APS (d. Preactor) klasy APS z przygotowanym interfacem do współpracy z róznymi wersjami systemu QAD,
 • konsulting biznesowy świadczony przez wieloletnich konsultantów systemu QAD oraz praktyków biznesu,
 • systemy zbierania danych w produkcji i obszarze gospodarki magazynowej w oparciu o system kodów kreskowych RF Express firmy Eagle (automated data collection – ADC),
 • systemy MES (Manufacturing Execution System) do kontroli realizacji produkcji,
 • wdrożenia systemu QAD w oparciu o predefiniowane branżowe procesy skracające czas i koszty wdrożenia,
 • system zarządzania cyklem życia produktu PLM Agile firmy Oracle,
 • usługa zarządzania aplikacją QAD (AMS),
 • pierwszego wsparcia użytkowników QAD (rozszerzenie standardowego serwisu QAD).

Dla SAP

Nasza oferta dla użytkowników systemu SAP obejmuje następujące główne produkty i usługi:

 • konsulting biznesowy świadczony przez wieloletnich konsultantów biznesowych i konsultantów systemu SAP,
 • systemy zbierania danych w produkcji i obszarze WM w oparciu o kody kreskowe (automated data collection – ADC),
 • systemy MES (Manufacturing Execution System) do kontroli realizacji produkcji,
 • system zarządzania cyklem życia produktu PLM Agile firmy Oracle,
 • system Siemens Opcenter APS (d. Preactor) klasy APS dla SAP.

APS Siemens Opcenter APS (d. Preactor) dla SAP:

APS Siemens Opcenter APS (d. Preactor) jest alternatywą dla systemu SAP APO. Mimo rozległej funkcjonalności obejmującej Collaborative Planning (CP), Zarządzanie popytem – Demand Planning (DP), Supply Network Planning (SNP) czy w końcu Harmonogramowanie – Production Planning & Detailed Scheduling (PP/DS) SAP APO stosowane jest przez ograniczoną ilość Klientów SAP. Niewątpliwie powodem jest skomplikowany sposób algorytmizacji, który powoduje trudności w implementacji. Siemens Opcenter APS (d. Preactor) APS jest produktem dla tych Klientów SAP, którzy szukają rozwiązania do optymalnego harmonogramowania produkcji (odpowiednik APO PP/DS).

APS Siemens Opcenter APS (d. Preactor) został wyposażony w certyfikowany sprzęg z architekturą SAP. Dla Klientów posiadających platformę XI jest to naturalny wybór współpracy systemu Precator z produktami SAP.

Product Lifecycle Managment dla SAP:

 • Oracle posiada możliwość połączenia PLM Product Record, należącego do Oracle’s Agile PLM, z system SAP ERP, wykorzystując Oracle’s Agile Product Lifecycle Management (PLM) Design-to-Release Process Integration Pack (PIP)
 • Wykorzystując Oracle® Application Integration Architecture (AIA), proces integracyjny PIP umożliwia przedsiębiorstwom usprawnić i przyspieszyć produkcję i transport nowych produktów redukując jednocześnie koszty, poprawić jakość oraz zminimalizować problemy występujące w łańcuchu dostawy,
 • Oracle’s Agile PLM Design-to-Release PIP oparty jest na otwartym, opartym na standardach SOA tak, aby zapewnić bezproblemową synchronizację zawartości produktu wśród rozproszonej inżynierii i organizacji produkcji oraz rozbudowanej sieci produktów,
 • Przez lata Kliencie Agile PLM czerpali korzyści z korzystania z integracji z SAP, a ostatnia integracja oparta na standardach da Klientom jeszcze większą możliwość dostosowywania się do zmian w otoczeniu biznesowym,
 • Firma Oracle współpracuje z wieloma partnerami, między innymi opracowuje produkt wspólnie z Sierra Atlantic, dostawcą PLM oraz usług informatycznych. Sierra Atlantic jest certyfikowanym partnerem Oracle.

Korzyści wynikające z optymalizacji produkcji:

 • Klienci SAP poszukujący najlepszych rozwiązań w klasie PLM mogą teraz z łatwością korzystać z Agile PLM, wykorzystując gotowy pakiet integracyjny, który obejmuje całą konstrukcję, aby uwolnić proces,
 • Szczególne korzyści wynikające z zastosowania PIP:
  • Następna generacja złożonego procesu i funkcjonalności, które są konfigurowalne, elastyczne i zrównoważone, umożliwia Klientom wykorzystać obecne i przyszłe systemy inwestycji,
  • Gotowy, oparty na otwartych standardach i kompletny system „Design to Release” wpływa na uwolnienie nowych produktów,
  • Konfigurowalna, elastyczna, dwukierunkowa synchronizacja inżynierii i informacji na temat łańcucha dostaw pomiędzy PLM i produkcją dla lepszej widoczności, bez konieczności pisania kodu, a z zabezpieczeniem zmian powstałych w wyniku instalacji nowych wersji,
  • Przyjazna dla użytkowników konfiguracja, która pozwala zarówno biznesowym, jak i informatycznym użytkownikom, łatwe definiowanie i zarządzanie mapami wartości dla kluczowych elementów,Solidny proces monitoringu oraz sprawne rozwiązywanie błędów pomaga redukować problemy związane z jakością produktu czy kosztami i czasem dostarczenia produktu na rynek.

Dla innych ERP

Nasza oferta dla użytkowników dowolnego systemu ERP obejmuje następujące główne produkty i usługi:

 • system Siemens Opcenter APS (d. Preactor) klasy APS, który posiada mechnizmy umożliwiające integracje się z dowolnym systemem ERP,
 • konsulting biznesowy w zakresie produkcji i logistyki, świadczony przez doświadczonych konsultantów biznesowych,
 • systemy MES (Manufacturing Execution System) do kontroli realizacji produkcji,
 • system zarządzania cyklem życia produktu PLM Agile firmy Oracle.