Wyzwania 2024 dla firmy produkcyjnej, dostawcy Tier-1 Automotive OEM

16 stycznia 2024

Firma produkcyjna będąca dostawcą Tier-1/Tier-2 w branży motoryzacyjnej stoi przed szeregiem wyzwań związanych z dynamicznymi zmianami w tym sektorze. Firma musi być elastyczna, innowacyjna i zdolna do szybkiego dostosowania swoich produktów do zmieniających się trendów na rynku pojazdów, takich jak elektryfikacja, autonomiczność, komunikowalność, zrównoważony rozwój firmy. Szybki rozwój technologiczny i zmieniające się preferencje konsumentów wymagają od dostawców podzespołów równie szybkiego dostosowywania się i wprowadzania nowych produktów na rynek.

Na podstawie ogólnych trendów i kierunków rozwoju w branży samochodowej, mogę przypuszczać, że omówione poniżej osiem wyzwań będą w 2024 roku mieć istotne znaczenie dla dostawców Tier-1/Tier-2:

 1. Elektryfikacja i mobilność elektryczna: przejście w kierunku pojazdów elektrycznych (EV) to jedno z największych wyzwań. Dostawcy Tier-1 muszą dostosować swoje produkty i technologie, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na komponenty związane z napędem elektrycznym, systemami zarządzania energią i innymi innowacjami związanymi z mobilnością elektryczną.
 2. Inteligentne i zautomatyzowane pojazdy: rozwój pojazdów autonomicznych i związanych z nimi technologii stanowi wyzwanie w zakresie dostarczania zaawansowanych systemów sensorów, części zamiennych, oprogramowania oraz sprzętu do wspierania autonomicznych funkcji pojazdów.
 3. Cyfrowa transformacja procesów: wprowadzanie cyfrowych rozwiązań i technologii, takich jak Internet rzeczy (IoT) oraz analiza danych, aby poprawić zarządzanie pojazdami, zapewnić lepsze doświadczenia kierowców oraz usprawnić konserwację i serwisowanie pojazdów.
 4. Zrównoważony rozwój firm branży motoryzacyjnej: rosnące zainteresowanie kwestiami zrównoważonego rozwoju wymusza na dostawcach Tier-1 rozwijanie i wdrażanie bardziej ekologicznych procesów produkcyjnych, a także dostarczanie części samochodowych, komponentów i systemów bardziej przyjaznych dla środowiska.
 5. Bezpieczeństwo cybernetyczne: z uwagi na zwiększoną ilość systemów związanych z powszechną łącznością i sterowaniem pojazdów, dostawcy Tier-1 muszą skoncentrować się na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego, aby chronić pojazdy przed atakami.
 6. Globalne łańcuchy dostaw: wprowadzanie bardziej skomplikowanych technologii i globalna natura branży motoryzacyjnej sprawiają, że zarządzanie łańcuchem dostaw staje się coraz bardziej złożone. Dostawcy Tier-1 muszą radzić sobie z różnymi przepisami, kulturami biznesowymi i zmieniającymi się warunkami rynkowymi na całym świecie.
 7. Regulacje branżowe automotive: dynamiczne zmiany w regulacjach dotyczących emisji, bezpieczeństwa i standardów technicznych będą wymagać od dostawców ciągłego dostosowywania swoich produktów i procesów do nowych wymogów.
 8. Krótszy cykl życia produktu: wprowadzanie szybko ewoluujących technologii i wzrost oczekiwań klientów co do innowacji prowadzi do skrócenia cyklu życia produktu. Dostawcy Tier-1 muszą być elastyczni i zdolni do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się trendów rynkowych.

Dowiedz się więcej o szkoleniu dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE w najnowszej wersji 6

Elektryfikacja i mobilność elektryczna

W miarę wzrostu popularności pojazdów elektrycznych i dalszego nacisku na zrównoważony rozwój, dostawcy branży motoryzacyjnej mogą napotkać wyzwania związane z dostarczaniem komponentów i systemów dla pojazdów o niskiej emisji oraz spełnianiem coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych.

Wzrost zapotrzebowania na pojazdy elektryczne wymaga optymalizacji produkcji dostosowanej do zaawansowanych technologii baterii (zapewnienie krótkiego czasu ładowania i długiej żywotności), jak również ciągłych inwestycji w innowacyjne materiały, konstrukcje i systemy bezpieczeństwa. Wprowadzenie nowych komponentów i technologii wymaga skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw, z uwzględnieniem dostaw różnorodnych komponentów od różnych dostawców. Elektryczne pojazdy to nie tylko silnik i bateria, ale także zaawansowane systemy komunikacyjne, „infotainment”, systemy bezpieczeństwa i funkcje autonomicznej jazdy. Dostawcy muszą integrować te złożone systemy w sposób, który zapewnia ich współpracę. Muszą na bieżąco dostosować swoje programy szkoleniowe, aby pracownicy mieli odpowiednie umiejętności do obsługi i produkcji nowych komponentów związanych z pojazdami elektrycznymi.

Inteligentne i zautomatyzowane pojazdy

Inteligentne i zautomatyzowane pojazdy stawiają przed dostawcami Tier-1/Tier-2 w branży motoryzacyjnej szereg wyzwań związanych z dostarczaniem zaawansowanych technologii i systemów.

Dostawcy muszą rozwijać i dostarczać zaawansowane systemy sensorów, takie jak kamery, radary, lidary, czujniki ultradźwiękowe i inne. Sensory te są kluczowe dla zdolności pojazdu do percepcji otoczenia i podejmowania odpowiednich decyzji. Z zestawami czujników wiąże się oprogramowanie sterujące oraz algorytmy. Tworzenie oprogramowania do sterowania pojazdem autonomicznym to jedno z najbardziej skomplikowanych zadań. Dostawcy muszą rozwijać zaawansowane algorytmy, sztuczną inteligencję i systemy uczenia maszynowego, aby pojazd mógł analizować dane sensoryczne i podejmować skomplikowane decyzje w czasie rzeczywistym.

Kolejnym wymaganiem jest rozwój systemów komunikacyjnych między pojazdami (V2V) oraz komunikacja z infrastrukturą drogową (V2I). Te systemy są istotne dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności autonomicznych funkcji pojazdów. Rozwój pojazdów autonomicznych wymusza ochronę systemów pojazdu przed atakami cybernetycznymi. Z drugiej strony pojazdy takie generują ogromne ilości danych z sensorów, kamerek, radaru. Wyzwaniem staje się efektywna analiza i wykorzystanie tych informacji, jak również walidacja i utrzymanie zgodności z rozwijającymi się regulacjami i standardami branżowymi.

Dostawcy Tier-1 muszą inwestować w badania i rozwój, zdobywać nowe kompetencje i być elastycznymi w dostosowywaniu się do szybko zmieniającego się krajobrazu technologicznego związanego z technologiami autonomicznymi. Oczywiście wymaga to odpowiedniego szkolenia osób pracujących przy produkcji, obsłudze i serwisie. Dostawcy muszą aktualizować programy szkoleniowe, aby utrzymać wysoką jakość obsługi i wsparcia technicznego.

Cyfrowa transformacja procesów

Cyfrowa transformacja w procesach dostawców Tier-1 i Tier-2 w branży motoryzacyjnej obejmuje szereg kluczowych aspektów, które poprawiają efektywność, elastyczność i jakość usług. Oto kilka obszarów, w których cyfrowa transformacja wpływa na procesy branżowe:

 • Internet Rzeczy (IoT) w pojazdach: Implementacja czujników i urządzeń IoT w pojazdach umożliwia zbieranie danych dotyczących stanu technicznego, efektywności paliwowej, lokalizacji, itp. Dostawcy Tier-1 dostarczają zaawansowane systemy IoT do integracji w pojazdy.
 • Monitoring i zdalna diagnostyka: Dzięki rozwiązaniom cyfrowym, producenci i dostawcy mogą monitorować zdalnie stan techniczny pojazdów, identyfikować potencjalne problemy i nawet przeprowadzać zdalne diagnozy. To umożliwia szybką reakcję na awarie i minimalizację czasu przestojów.
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania: Cyfrowa transformacja umożliwia dostarczanie aktualizacji oprogramowania zdalnie, co pozwala na wprowadzanie nowych funkcji, poprawek bezpieczeństwa i optymalizacji bez konieczności fizycznego wizytowania serwisu.
 • Analiza danych oraz predykcyjne utrzymanie pojazdu: Zaawansowane analizy danych i sztuczna inteligencja pozwalają na prognozowanie potrzeb konserwacyjnych pojazdów. Dostawcy Tier-1 dostarczają systemy wspierające predykcyjne utrzymanie, minimalizując ryzyko awarii i zwiększając efektywność serwisowania.
 • Personalizacja doświadczeń kierowców: Cyfrowe technologie umożliwiają dostosowywanie interfejsów użytkownika, ustawień pojazdu czy rekomendowanych tras pod kątem preferencji indywidualnych kierowców, co przyczynia się do poprawy doświadczeń użytkowników.
 • Systemy autonomiczne: Rozwój pojazdów autonomicznych, wspieranych przez technologie cyfrowe, to obszar, w którym dostawcy Tier-1 odgrywają kluczową rolę. Systemy te wykorzystują zaawansowane algorytmy, sensory oraz sztuczną inteligencję.
 • Łączność pomiędzy pojazdami (V2V) i infrastrukturą (V2I): Cyfrowa transformacja obejmuje rozwój komunikacji pomiędzy pojazdami (V2V) oraz z infrastrukturą drogową (V2I). Dostawcy dostarczają technologie umożliwiające bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym.
 • Nowe formy mobilności: Dostawcy Tier-1 wspierają rozwój nowych usług związanych z mobilnością, takich jak car-sharing, ride-sharing, czy usługi abonamentowe.
 • Integracja z systemami Smart City: Wprowadzenie rozwiązań cyfrowych umożliwia integrację pojazdów z systemami Smart City, co obejmuje dostosowywanie się do sygnalizacji świetlnej, zarządzanie ruchem czy udostępnianie danych z pojazdów dla celów planowania miejskiego.
 • Cyberbezpieczeństwo pojazdów: Z uwagi na rosnącą łączność pojazdów z sieciami, dostawcy Tier-1 skupiają się na dostarczaniu rozwiązań zabezpieczających przed zagrożeniami cybernetycznymi, zapewniając bezpieczeństwo komunikacji w pojazdach.
Dowiedz się więcej o szkoleniu dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE w najnowszej wersji 6

Wprowadzanie cyfrowych rozwiązań i technologii przyczynia się do znacznego postępu w branży motoryzacyjnej, zwiększając komfort użytkowników, poprawiając bezpieczeństwo i umożliwiając rozwój nowych, innowacyjnych modeli biznesowych.

Zrównoważony rozwój firm branży motoryzacyjnej 

Zrównoważony rozwój w branży motoryzacyjnej staje się coraz ważniejszy, a dostawcy Tier-1 pełnią kluczową rolę w dostarczaniu bardziej ekologicznych rozwiązań. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych aspektów związanych z wpływem zrównoważonego rozwoju na procesy u dostawcy Tier-1/Tier-2:

 • Ekologiczne materiały: Dostawcy Tier-1 muszą dążyć do stosowania ekologicznych materiałów w produkcji komponentów. Obejmuje to wybór surowców odnawialnych, biodegradowalnych lub poddających się łatwemu recyklingowi.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych: Implementacja bardziej efektywnych i ekologicznych procesów produkcyjnych jest kluczowa. Dostawcy powinni dążyć do minimalizacji zużycia energii, wody oraz generowania odpadów, a także do zastosowania technologii zwiększających efektywność produkcji.
 • Zarządzanie odpadami: Dostawcy Tier-1 powinni skupić się na redukcji ilości odpadów produkcyjnych poprzez zastosowanie zrównoważonych praktyk zarządzania odpadami, recykling oraz ponowne wykorzystanie surowców.
 • Zielone technologie napędowe: Rozwój ekologicznych technologii napędowych, takich jak silniki elektryczne, hybrydowe, czy paliwa alternatywne, jest kluczowym obszarem działalności dostawców. Te technologie przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
 • Odpowiedzialne łańcuchy dostaw: Dostawcy muszą dbać o zrównoważone praktyki w swoich łańcuchach dostaw, zapewniając, że partnerzy i dostawcy również stosują ekologiczne podejście do produkcji i dostaw materiałów.
 • Edukacja i współpraca: Wprowadzanie zrównoważonych praktyk wymaga edukacji i współpracy z interesariuszami, w tym pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami. Dostawcy powinni angażować swoje zespoły i uczestników w cele zrównoważonego rozwoju.
 • Badania i rozwój zrównoważonych technologii: Inwestycje w badania i rozwój zrównoważonych technologii pozwalają dostawcom Tier-1 wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które zmniejszają wpływ branży motoryzacyjnej na środowisko.
 • Certyfikacje zrównoważonego rozwoju: Dostawcy mogą dążyć do uzyskiwania certyfikatów zrównoważonych, takich jak ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) czy inne, potwierdzających ich zaangażowanie w praktyki przyjazne dla środowiska.
 • Efektywność energetyczna: Optymalizacja zużycia energii w procesach produkcyjnych oraz w samych komponentach pojazdów jest kluczowym elementem zrównoważonych praktyk. Dostawcy powinni dążyć do zastosowania efektywnych technologii energetycznych.
 • Innowacje w transporcie i logistyce: Dostawcy powinni szukać zrównoważonych rozwiązań w transporcie i logistyce, takich jak floty pojazdów o niskich emisjach, optymalizacja tras dostaw, czy wykorzystanie ekologicznych opakowań.

Przeczytaj równieżCzy sztuczna inteligencja (AI) może być filarem zrównoważonego rozwoju producenta (ESG)?

Wdrażanie zrównoważonych praktyk przez dostawców Tier-1 nie tylko wpływa korzystnie na środowisko, ale również stanowi kluczowy element budowania pozytywnego wizerunku firmy i zaspokajania rosnącego zapotrzebowania rynku na bardziej ekologiczne produkty. Działania te są również zgodne z coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Bezpieczeństwo cybernetyczne w branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w kontekście dostawców Tier-1, jest krytycznym elementem, ponieważ rosnąca ilość systemów związanych z połączeniami i sterowaniem pojazdami niesie ze sobą zwiększone ryzyko ataków cybernetycznych. Poniżej kluczowe aspekty związane z bezpieczeństwem cybernetycznym w procesach u dostawcy w sektorze  motoryzacji:

Wzrost ilości komunikacji bezprzewodowej w pojazdach, w tym systemów rozrywki, nawigacji, i komunikacji między pojazdami, wymaga zabezpieczeń przed przechwytywaniem, modyfikacją lub zakłócaniem komunikatów.

Dostawcy Tier-1 muszą zadbać o bezpieczeństwo systemów sterowania pojazdem (ECU), które obejmują zarządzanie silnikiem, hamulcami, układem kierowniczym, itp. Ataki na te systemy mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Implementacja systemów monitorowania bezpieczeństwa, które są w stanie identyfikować podejrzane aktywności, analizować ruch sieciowy i reagować na potencjalne zagrożenia, jest kluczowym elementem ochrony przed atakami.

Systemy pojazdów muszą być zdolne do regularnego aktualizowania oprogramowania, aby uwzględniać nowe zagrożenia i zapewniać najnowsze zabezpieczenia. Bezpieczne procesy aktualizacji są istotne dla zapewnienia stałego bezpieczeństwa.

Ochrona fizyczna komponentów elektronicznych i systemów sterowania przed manipulacją lub uszkodzeniem jest kluczowym aspektem bezpieczeństwa cybernetycznego w branży motoryzacyjnej.

Dostawcy Tier-1 muszą zadbać o bezpieczeństwo również w relacjach z innymi dostawcami i partnerami w łańcuchu dostaw. Wprowadzanie standardów bezpieczeństwa w całym ekosystemie jest kluczowe.

Istotnym jest wzrost świadomości cyberbezpieczeństwa, poprzez szkolenia wśród pracowników i partnerów biznesowych. Dostawcy powinni stosować się do norm i standardów branżowych dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego, takich jak ISO/SAE 21434, aby zapewnić spójne i skoordynowane podejście do zabezpieczeń.

Szybka reakcja na incydenty jest ważnym elementem bezpieczeństwa cybernetycznego. Dostawcy Tier-1 muszą mieć wdrożone procedury reagowania na awarie i ataki.

 

Bezpieczeństwo cybernetyczne stało się priorytetem w branży motoryzacyjnej, a dostawcy Tier-1 odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań chroniących pojazdy przed rosnącymi zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością.

Globalne łańcuchy dostaw

Globalne łańcuchy dostaw oraz braki surowców i półproduktów stanowią znaczące wyzwania dla firm produkcyjnych działających jako dostawcy Tier-1 w branży motoryzacyjnej w roku 2024. Te wyzwania mogą wpłynąć na ciągłość operacyjną, terminowość produkcji i konkurencyjność. Niestabilność na rynkach surowców i braki w dostawach mogą wpłynąć na zdolność dostawców do utrzymania produkcji i terminów dostaw.

Oto niektóre z kluczowych aspektów tego problemu:

 • Różnorodność dostawców i skomplikowane technologie: Wprowadzanie bardziej zaawansowanych technologii, zwłaszcza w kontekście elektryfikacji, autonomiczności i cyfrowej transformacji, wymaga współpracy z różnorodnymi dostawcami o wysokich kompetencjach technologicznych. Dostawcy muszą efektywnie zarządzać wieloma punktami dostaw i złożonością technologiczną.
 • Zarządzanie zmieniającymi się warunkami rynkowymi: Globalna natura branży motoryzacyjnej sprawia, że dostawcy Tier-1 muszą stale monitorować i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, takich jak popyt, trendy konsumenckie, czy zmiany w polityce handlowej.
 • Różnice w przepisach i normach: Różnice w przepisach dotyczących jakości, bezpieczeństwa i emisji pojazdów między różnymi regionami są znaczące. Dostawcy muszą spełniać różne przepisy i normy branżowe, co może wpływać na projektowanie, produkcję i certyfikację.
 • Wrażliwość na fluktuacje walutowe: Zmienny kurs walutowy może znacząco wpływać na koszty i marże dostawców Tier-1, zwłaszcza jeśli mają one kontrakty z wieloma dostawcami na całym świecie. Ochrona przed fluktuacjami walutowymi staje się kluczowa.
 • Koordynacja harmonogramów produkcji: Dostawcy muszą efektywnie koordynować harmonogramy produkcji i dostaw z różnymi dostawcami, aby uniknąć opóźnień i zminimalizować ryzyko przerw w obsłudze dostaw.
 • Kultury biznesowe i komunikacja: Zarządzanie różnicami kulturowymi w relacjach biznesowych jest ważne dla skutecznej współpracy. Skuteczna komunikacja na międzynarodowym poziomie wymaga zrozumienia i uwzględnienia różnic kulturowych.
 • Rola intermediariusza w relacjach z dostawcami: Dostawcy Tier-1 często odgrywają rolę intermediariusza między producentami a dostawcami komponentów. Muszą skutecznie zarządzać tą rolą, balansując między wymaganiami producentów a dostawcami.
 • Rozwój zintegrowanych systemów informatycznych: Implementacja zintegrowanych systemów informatycznych do monitorowania, zarządzania i śledzenia procesów w łańcuchu dostaw staje się kluczowym aspektem skutecznego zarządzania globalnymi operacjami.
Dowiedz się więcej o szkoleniu dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE w najnowszej wersji 6

Dostawcy Tier-1 muszą działać proaktywnie, aby zminimalizować ryzyko związane z globalnymi łańcuchami dostaw i brakami surowców. Wymaga to strategicznego zarządzania dostawcami, identyfikowania alternatywnych źródeł surowców oraz ciągłego monitorowania zmian na rynku surowców. Skuteczne radzenie sobie z tym wyzwaniem może pomóc w utrzymaniu stabilności operacyjnej i konkurencyjności w dziedzinie motoryzacji w roku 2024.

Regulacje branżowe automotive

Regulacje branżowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu działań dostawców w branży motoryzacyjnej. Dynamiczne zmiany w przepisach dotyczących emisji, bezpieczeństwa i standardów technicznych mogą stawiać przed dostawcami wyzwania, ale jednocześnie stanowią motywację do ciągłego doskonalenia i dostosowywania się do nowych wymogów. Poniżej przedstawiam kluczowe aspekty związane z wpływem regulacji branżowych na procesy dostawcze:

 • Zróżnicowane przepisy i normy: Przemysł motoryzacyjny podlega różnym regulacjom i normom na poziomie międzynarodowym. Dostawcy Tier-1 muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pojazdów, emisji, standardów jakości i innych regulacji obowiązujących na różnych rynkach.
 • Kulturowe różnice biznesowe: Różnice kulturowe między regionami mogą wpływać na styl zarządzania, komunikację, negocjacje i podejście do relacji biznesowych. Dostawcy muszą być świadomi tych różnic i dostosowywać swoje strategie biznesowe do lokalnych oczekiwań.
 • Zmienne warunki rynkowe: Rynki motoryzacyjne różnią się pod względem popytu, trendów i preferencji konsumentów na różnych obszarach świata. Dostawcy muszą elastycznie reagować na zmienne warunki rynkowe, dostosowując produkcję i ofertę do lokalnych potrzeb.
 • Elastyczność w dostawach komponentów: Wprowadzanie skomplikowanych technologii często wymaga współpracy z różnymi dostawcami komponentów na całym świecie. Dostawcy Tier-1 muszą zarządzać elastycznymi źródłami dostaw, dostosowując się do zmian w podaży i zapotrzebowaniu.
 • Zarządzanie ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw: Złożoność globalnych łańcuchów dostaw niesie ze sobą ryzyko związane z zakłóceniami dostaw, takimi jak katastrofy naturalne, kryzysy geopolityczne czy pandemie. Dostawcy muszą rozwijać strategie zarządzania ryzykiem, aby minimalizować potencjalne negatywne skutki.
 • Globalne partnerstwa i koordynacja: Współpraca z globalnymi partnerami wymaga efektywnej koordynacji działań. Dostawcy Tier-1 muszą budować silne relacje z dostawcami i klientami na różnych rynkach, co wymaga skutecznego zarządzania komunikacją i współpracą.
 • Innowacje technologiczne i kompatybilność: Wprowadzanie zaawansowanych technologii wymaga uwzględnienia kompatybilności między różnymi systemami i standardami. Dostawcy muszą być na bieżąco z innowacjami technologicznymi i dostosowywać swoje rozwiązania do globalnych standardów.
 • Optymalizacja procesów i efektywność: Zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw wymaga optymalizacji procesów i efektywnego wykorzystywania zasobów. Dostawcy Tier-1 muszą dążyć do ciągłego doskonalenia operacyjnego, aby utrzymać konkurencyjność na globalnym rynku.
 • Dostosowanie do wymagań lokalnych: W niektórych regionach mogą obowiązywać specyficzne wymagania prawne, ekologiczne czy etyczne. Dostawcy muszą dostosowywać swoje praktyki do lokalnych kontekstów, unikając jednocześnie konfliktów z normami globalnymi.

Wobec coraz bardziej skomplikowanych technologii i globalnej natury branży motoryzacyjnej, dostawcy Tier-1 muszą być przygotowani do elastycznego dostosowywania się do zmiennych warunków na światowym rynku, zachowując przy tym wysokie standardy jakości, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Krótszy cykl życia produktu

Krótszy cykl życia produktu w branży motoryzacyjnej wynika z intensywnego tempa rozwoju technologii, dynamicznych zmian rynkowych oraz wzrostu oczekiwań klientów co do innowacji. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z tym wyzwaniem:

 • Szybki rozwój technologii: Wprowadzanie nowych technologii, zwłaszcza związanych z elektryfikacją, autonomią, czy cyfrową transformacją, przyspiesza tempo zmian w branży. Dostawcy Tier-1 muszą być gotowi dostarczać komponenty i systemy, które wspierają te nowe technologie.
 • Elastyczność w produkcji: Dostawcy muszą być elastyczni w zakresie produkcji, aby szybko reagować na zmienne zapotrzebowanie rynkowe. To wymaga dostosowywania linii produkcyjnych, dostaw surowców, a także umiejętności dostosowywania procesów produkcyjnych.
 • Innowacyjność w projektowaniu: Stała innowacyjność w projektowaniu komponentów i systemów jest kluczowa. Dostawcy Tier-1 muszą być gotowi do ciągłego wprowadzania ulepszeń, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i efektywności.
 • Zmienne trendy konsumenckie: Oczekiwania konsumentów co do pojazdów zmieniają się szybko, co wpływa na projektowanie wnętrza, interfejsy użytkownika, a także funkcje dodatkowe. Dostawcy muszą monitorować trendy konsumenckie i dostosowywać swoje oferty.
 • Współpraca w łańcuchu dostaw: Elastyczność dotyczy także współpracy z dostawcami komponentów i materiałów. Dostawcy Tier-1 muszą utrzymywać zwinne relacje w łańcuchu dostaw, aby szybko reagować na zmienne warunki rynkowe.
 • Szybkie wdrożenia produktów i dostawy: Skrócony cykl życia produktu wymaga szybkich procesów wdrożeniowych i dostaw. Dostawcy muszą być w stanie dostarczać swoje produkty w terminie, nawet w warunkach napiętego harmonogramu.
 • Zarządzanie zmianami: Dostawcy muszą być przygotowani do zarządzania zmianami w trakcie cyklu życia produktu. To obejmuje aktualizacje, poprawki błędów, czy nawet dostosowywanie produktów do zmieniających się regulacji.
 • Analiza rynku i trendów: Stałe monitorowanie rynku i analiza trendów pozwala dostawcom Tier-1 lepiej zrozumieć oczekiwania klientów oraz antycypować zmiany w branży, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności.
 • Inwestycje w badania i rozwój: Inwestycje w badania i rozwój są niezbędne do utrzymania tempa z szybko rozwijającymi się technologiami. Dostawcy muszą być gotowi do inwestycji w nowe rozwiązania i technologie.
 • Adaptacja do nowych standardów: Zmiany w regulacjach, standardach bezpieczeństwa, czy emisji mogą wpływać na specyfikacje pojazdów. Dostawcy muszą być przygotowani do adaptacji swoich produktów do nowych wymogów.

Dostawcy Tier-1, aby utrzymać konkurencyjność w środowisku o krótszym cyklu życia produktu, muszą działać z dużą elastycznością, innowacyjnością i zdolnością do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Podsumowując: Firma produkcyjna działająca jako dostawca Tier-1/Tier-2, musi być elastyczna, innowacyjna i zdolna do szybkiej adaptacji do nowych wymagań i trendów w branży motoryzacyjnej, aby utrzymać swoją konkurencyjność i sprostać wyzwaniom rynku w roku 2024.

Dowiedz się więcej o szkoleniu dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE w najnowszej wersji 6

Autor: Jarosław Jaśkiewicz
W DSR pracuje jako manager projektów audytów i wdrożeń system QAD Adaptive ERP oraz innych modułów oferowanych w ramach DSR 4FACTORY. Od 2006 zaangażowany w treningi, edukację i promocję standardu MMOG/LE w Polsce. W 2008/9 prowadził działania u dostawców Ford, w 2012 u dostawców GM/Opel. W stałym kontakcie z Odette, AIAG, QAD Inc. i innymi uczestnikami zespołu rozwijającego standard oceny MMOG/LE. Jarek doświadczenie zdobywał w firmach w USA i Polsce realizując implementację rozwiązań IT w procesach biznesowych firm produkcyjnych.