5 kluczowych korzyści z adaptacyjnego systemu ERP w chmurze

24 lutego 2022

Dzisiejsza produkcja jest bardziej złożona niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na konieczność szybkiego dostosowywania się do zmian w podaży, popycie, warunkach biznesowych oraz zmian u klientów i dostosowywania produktów do ich potrzeb. Jeśli dodać do tego lokalne praktyki biznesowe, potrzeby językowe i dokumentację celną, zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw może być jednym z najbardziej skomplikowanych wyzwań, z jakimi kiedykolwiek będzie musiała zmierzyć się każda firma produkcyjna. Dlatego firmy, które naprawdę rozumieją swój biznes, wiedzą, że potrzebują adaptacyjnego, opartego na chmurze obliczeniowej, rozwiązania ERP.

Oto pięć kluczowych korzyści z wdrożenia skalowalnego i adaptacyjnego rozwiązania ERP w chmurze.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

1. Konkurencyjność procesów biznesowych

Większość ludzi zdaje sobie sprawę, że posiadanie systemu klasy ERP jest wymogiem dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, aby umożliwić spójne procesy biznesowe i właściwy przepływ informacji. Starsze rozwiązania ERP mogą jednak wymuszać konkretne procesy, które mogą być niedopasowane do danej firmy. Niektóre procesy biznesowe muszą być bowiem unikalne, aby poprawiać konkurencyjność na rynku.

Na przykład, jeśli firma wyróżnia się szybką realizacją zamówienia, oznacza to, że musi mieć procesy, które są bardziej wydajne niż u konkurentów. Ale jeśli każda firma korzystająca z tego samego systemu ERP używa tego samego procesu, usprawnienie go nie jest łatwe i przewagi konkurencyjnej może nie dać się osiągnąć.

Używając adaptacyjnego rozwiązania ERP 4FACTRORY, firma jest w stanie dostosować proces, aby wyeliminować lub zautomatyzować pewne jego kroki i spersonalizować każdy ekran do indywidualnych potrzeb użytkownika – bez konieczności angażowania się w drogie i czasochłonne przeróbki oprogramowania.

2. Lepsza koordynacja działań i dostępność systemu

Globalny łańcuch dostaw działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dostawcy, podwykonawcy, klienci – wszyscy interesariusze – potrzebują dostępu do informacji o każdej porze dnia i nocy, aby kontrolować nowe wymagania, nowe zmiany w dostawach lub zaktualizować istniejące dane. System ERP nie może być wyłączony w czasie tworzenia kopii zapasowych bazy danych, aktualizacji czy innych konserwacji. Dlatego adaptacyjne rozwiązanie ERP 4FACTORY musi być umieszczone w chmurze obliczeniowej, gdzie działa przez cały dzień, każdego dnia.

Rozwiązanie chmurowe gwarantuje aż 99,5% czasu sprawności. W typowym 30-dniowym miesiącu jest to równoznaczne z nieco ponad dwiema minutami przestoju. To znacznie przewyższa poziomy usług, które jest w stanie zapewnić większość zespołów IT posiadających własną infrastrukturę (zwaną z j. ang. on premis).

3. Wielojęzyczność

Innym ważnym faktem w czasach globalizacji łańcuchów dostaw jest to, że użytkownicy systemów informatycznych często nie mówią w tym samym języku. Oprogramowanie ERP powinno pozwalać każdemu zobaczyć ekrany, dane i tekst pomocy w zrozumiałym dla siebie języku. Powinno umożliwić każdemu użytkownikowi ustawić wybrany język, a informacje winny być automatycznie wyświetlane w tym języku, gdy tylko się zaloguje. Wprawdzie wiele tradycyjnych rozwiązań ERP jest dostępnych w wielu językach, ale język wybierany dla wszystkich licencji użytkowników w całej organizacji, więc nie sprawdza się w przypadku ekspansji zagranicznej, czy przy zatrudnianiu obcokrajowców.

4. Zgodność z przepisami prawnymi i branżowymi

Przyjęte praktyki biznesowe różnią się w zależności od kraju, a nawet regionu w kraju, ale większość tradycyjnych rozwiązań ERP nie ma wbudowanych funkcjonalności dla koniecznych modyfikacji np. branżowych bez zmiany istniejącego kodu oprogramowania. Adaptacyjny system ERP 4FACTORY pozwala producentom korzystać z wymaganych procesów biznesowych, przetwarzać i przechowywać odpowiednie dane bez konieczności dostosowywania standardowego kodu.

Różne kraje, a nawet regiony mają również różne przepisy podatkowe i wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej. Łatwo je się implementuje w adaptacyjnym rozwiązaniu ERP 4FACTORY, natomiast wiele tradycyjnych rozwiązań ERP nie może obsługiwać zróżnicowanych przepisów podatkowych, zmuszając użytkowników do żmudnych i podatnych na błędy analiz w arkuszach kalkulacyjnych lub dodatkowych kosztów rozwiązań firm zewnętrznych.

5. Łatwiejsze raportowanie

Najważniejszym dla sukcesu ekonomicznego każdej firmy jest zdolność do podejmowania przez pracowników właściwych decyzji i działań bardzo szybko, co oznacza, że system ERP musi zapewnić dostęp do odpowiednich informacji w czasie rzeczywistym i w formacie danych, który jest zrozumiały dla użytkownika. Ale to, co jest wystarczające dla jednego może być nieodpowiednie dla innego, więc system raportowania musi być elastyczny i spersonalizowany dla każdego użytkownika.

W tradycyjnym ERP raportowanie jest trudne i oferuje zazwyczaj jedynie kilka ograniczonych opcji. Jeśli one nie spełniają oczekiwań i wymagań użytkownika, to jest problem, ponieważ może to wymagać skorzystania z dodatkowego narzędzia do raportowania lub pomocy zazwyczaj bardzo zajętego działu IT.

Adaptacyjne rozwiązanie ERP 4FACTORY ma wbudowane narzędzie raportowania, które umożliwia każdemu użytkownikowi sprawdzenie danych, których potrzebuje i to w formacie, który jest dla niego zrozumiały. Możliwość skalowalności i modyfikacji systemu raportowania zobowiązuje do personalizacji predefiniowanych wskaźników i formatowania prezentacji danych przez każdego użytkownika.

Adaptacyjne ERP w chmurze

Obecnie każda firma produkcyjna zaczyna przechodzić tzw. transformację cyfrową lub zmaga się z trudnościami zarządzania łańcuchem dostaw itp. – potrzebuje więc adaptacyjnego systemu ERP w chmurze. Rozwiązanie ERP 4FACTORY zapewnia elastyczność i efektywność niespotykaną w tradycyjnych systemach ERP.

Kristin Poulton
Marketing Communications Director w QAD Inc.
tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.