Przemysł 4.0 czyli Czwarta Rewolucja Przemysłowa w Polsce

16 lipca 2021

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że rok dla informatyki to dużo, a 5 lat to wręcz przepaść. Jest to związane z ogromnym rozwojem nowoczesnych technologii, w przypadku których branża IT pełni niezmiernie istotną funkcję. Należy mieć świadomość, że w tym roku mija… 10 lat od pierwszego pojawienia się terminu Przemysł 4.0.

Spis treści:
  • Przemysł 4.0 erą nowych możliwości
  • Czy podążanie za współczesnym trendami wystarczy?
  • Jak wygląda przemysł przyszłości?
  • Najważniejsi są ludzie
  • Kiedy dołączyć do rewolucji Industry 4.0?
  • Zagrożenia Przemysłu 4.0 – czy jest się czego bać?

Termin (w oryginale Industrie 4.0) pochodzi z projektu strategii rządu Niemiec, promującego komputeryzację procesów wytwórczych i po raz pierwszy został użyty na targach w Hanowerze w roku 2011. W październiku 2012 r. grupa robocza kierowana przez Siegfrieda Daisa z firmy Robert Bosch GmbH przedstawiła rządowi federalnemu zestaw zaleceń wdrożeniowych koncepcji, a 8 kwietnia 2013 roku grupa zaprezentowała raport końcowy. W przypadku czwartej rewolucji przemysłowej duży nacisk jest kładziony na przenikanie się świata fizycznego ze światem cyfrowym. Ogromne znaczenie ma efektywność procesów wytwórczych, której nie da się zmaksymalizować bez wykorzystania zaawansowanych systemów informacyjnych.

Przemysł 4.0 erą nowych możliwości

Wdrożenie Przemysłu 4.0 otwiera ogrom możliwości w zakresie zastosowania nowych technologii. Nastąpił rozwój sztucznej inteligencji, pojawiły się roboty współpracujące z człowiekiem, autonomiczne roboty mobilne. Pewnym standardem jest już chmura obliczeniowa, której popularność z roku na rok znacząco rośnie. Digitalizacja i cyfryzacja produkcji, zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości, Internetu Rzeczy (IoT) czy interfejsów mobilnych to już nie jedynie pojęcia i znane slogany, ale konkretne koncepcje wdrażane z powodzeniem w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Czy podążanie za współczesnym trendami wystarczy?

Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne coraz częściej sięgają po inteligentne i technologicznie rozwinięte rozwiązania, w celu przyspieszania lub ulepszenia procesu produkcji. Wydajność i brak marnotrawienia zasobów są dla wielu fabryk kluczowe. Wiele firm zdaje sobie sprawę, że dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań współczesnych klientów wymaga zarówno chęci współpracy, jak i odpowiednich narzędzi, które w dobie głębokiej informatyzacji są dostępne w wielu wariantach. Dlatego zawsze należy dobrze przyjrzeć się swoim potrzebom, zebrać dane od swoich pracowników, którzy na co dzień bezpośrednio mierzą się z trudnościami, jakie występują np. na linii produkcyjnej czy w hali produkcyjnej.

Jak wygląda przemysł 4.0 (przyszłości)?

Warto na tym etapie zadać sobie pytanie co oznacza implementacja Przemysłu 4.0 w praktyce. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że obecnie zastosowanie technologii wpisujących się w ideę Industry 4.0 nie wystarczy już do zdystansowania się od konkurencji. Implementacja tych koncepcji jest wręcz koniecznością, żeby nie zostać z tyłu. Tylko w ten sposób można nadążyć za zmieniającym się światem i potrzebami swoich odbiorców i kontrahentów.

Kluczowa jest współpraca z odpowiednim partnerem, który posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie, aby wesprzeć nas w tej technologicznej przemianie. Wybór odpowiedniego narzędzia i jego dostawcy ma tak samo duże znaczenie dla sukcesu inwestycji, jak również czas, w którym wdrożenie danego systemu się odbędzie.

Jedną z najszybciej rozwijających się firm IT wspierającą efektywność produkcji jest DSR S.A., która dzięki wypracowaniu autorskiego pakietu narzędzi informatycznych – DSR 4FACTORY, wspierających poszczególne obszary fabryki, jest w stanie z powodzeniem przeprowadzić jednostki wytwórcze przez transformację na wyższy poziom technologiczny.

Portfolio DSR 4FACTORY obejmuje rozwiązania wspierające: zarządzanie produkcją – ERP 4FACTORY, rejestrację produkcji (prosty sposób monitorowania i analizy produkcji) – SFC 4FACTORY, zarządzanie utrzymaniem ruchu – EAM 4FACTORY czy oprogramowanie skutecznie wspierające w zaawansowanym planowaniu i harmonogramowaniu produkcji – APS 4FACTORY.

Najważniejsi są ludzie

Należy mieć świadomość, że najwyższą wartością stanowiącą o sile przedsiębiorstwa jest inteligentny człowiek, a nie maszyna. Bez kompetentnych i zmotywowanych pracowników nie będziemy w stanie wdrożyć nawet najlepszego dostępnego systemu. Zastosowanie narzędzi wpisujących się w koncepcję Przemysłu 4.0 wymaga bowiem współpracy z zewnętrznymi specjalistami i tylko zaangażowanie użytkowników z każdej ze stron jest gwarantem sukcesu projektu.

Kiedy dołączyć do rewolucji Industry 4.0?

Funkcjonując w turbulentnym otoczeniu, przedsiębiorcy są świadomi, że zastosowanie nowoczesnych technologii jest koniecznością, nawet na rynkach uważanych za tzw. tradycyjne. Wiele osób zadaje sobie pytanie czy i kiedy dołączyć do rewolucji przemysłowej, nie zdając sobie sprawy, że już dawno do niej dołączyli – często na drodze ewolucji, a nie rewolucji. Jeśli zastanawiając się czym jest Przemysł 4.0 wyjdziemy z założenia, że sam Przemysł 4.0 jest pojęciem marketingowym, to jego najistotniejszym elementem jest efektywność, osiągana poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii.

Zagrożenia Przemysłu 4.0 – czy jest się czego bać?

Wprowadzenie każdej innowacji w przedsiębiorstwie wiąże się z pewnym ryzykiem. Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować prawdopodobieństwo porażki jeszcze przed przystąpieniem do projektu. Absolutną podstawą jest wybór sprawdzonego i kompetentnego partnera, który na bazie swojej wiedzy oraz doświadczeń będzie w stanie doprowadzić do sukcesu przedsięwzięcia. Drugim elementem jest maksymalne zaangażowanie pracowników po to, aby traktowali dany projekt jako szansę na usprawnienie swojej pracy i tym samym możliwość osiągania lepszych wyników w przyszłości. Istotne jest zbudowanie świadomości, że automatyzacja procesów produkcyjnych, integracja systemów, robotyzacja, zastosowanie czujników, wprowadzenie sztucznej inteligencji, Internet of Things (IoT), a także możliwości analizy tzw. big data są niezbędnymi elementami dalszego rozwoju organizacji. Tylko dzięki optymalizacji i zastosowaniu innowacji wpisujących się w koncepcję Przemysłu 4.0, fabryki będą w stanie sprawnie zarządzać liniami produkcyjnymi w celu realizacji krótkich serii, dokonywać szybkiej wymiany informacji i dołączyć do grona firm charakteryzujących się tzw. smart manufacturing.

Autor:

Paweł Dawid

Business Development Manager DSR S.A.

Przeczytaj także:

Predictive Maintenance – dostęp do webinaru