Rola oprogramowania ERP w zarządzaniu łańcuchem dostaw

16 grudnia 2021

Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management – SCM) odgrywa bardzo ważną rolę w osiąganych przez firmy sukcesach, zwłaszcza w przemyśle wytwórczym. Producenci polegają na partnerach, którzy powinni dostarczać im odpowiedni rodzaj i ilość zasobów w odpowiednim czasie, aby utrzymać produkcję w ruchu zgodnie z harmonogramem. Jednakże, w raporcie 2021 State of Manufacturing sporządzonym na podstawie odpowiedzi 230 decydentów z firm produkcyjnych w USA, „97% respondentów twierdzi, że zarządzanie łańcuchem dostaw pochłania znaczną część czasu pracowników”. Zarządzanie łańcuchem dostaw może więc być uciążliwym i czasochłonnym procesem, jeśli nie jest zarządzane efektywnie, a nieefektywne zarządzanie może hamować produktywność, powodować opóźnienia, wpływać na jakość, a także powodować niepotrzebne wydatki i utratę zysków.

Wraz z dalszym rozwojem firmy produkcyjnej, zarządzanie łańcuchem dostaw może stać się jeszcze bardziej istotnym elementem inteligentnego planu biznesowego. Wtedy to oprogramowanie ERP (ang. Enterprise Resource Planning) może znacznie pomóc firmom uprościć i zoptymalizować procesy zarządzania łańcuchem dostaw przez co pozwoli osiągnąć lepsze wyniki i większe zyski.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Jaka jest rola systemu ERP w zarządzaniu łańcuchem dostaw?

System ERP 4FACTORY ma kluczowy wpływ na sposób, w jaki firmy są w stanie działać i rozwijać się. Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw jest krytycznym składnikiem ekspansji biznesowej i sukcesu. Systemy takie jak QAD Adaptive ERP konsolidują operacje łańcucha dostaw pod jednym pulpitem nawigacyjnym, zapewniając sprawniejszą koordynację z dostawcami. Odpowiednie oprogramowanie ERP 4FACTORY może również zautomatyzować procesy łańcucha dostaw, dzięki czemu pracownicy mogą być bardziej produktywni w innych obszarach.

Korzyści z używania ERP w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Dodanie oprogramowania ERP 4FACTORY jako elementu strategii zarządzania łańcuchem dostaw daje przewagę konkurencyjną. Poniżej kilka przykładów korzyści, które prowadzą do mierzalnego wzrostu wyników firmy.

Efektywne zarządzanie popytem i zaopatrzeniem – jak zautomatyzować planowanie popytu?

ERP 4FACTORY automatyzuje planowanie popytu, tworząc plan na podstawie otrzymywanych zamówień. Gdy zamówienie trafia do systemu, uruchamiane jest harmonogramowanie. Członkowie zespołu są w stanie w czasie rzeczywistym zobaczyć informacje o tym, jak wykorzystywane są zasoby produkcyjne i mogą lepiej zaplanować zadania produkcyjne oraz dostawy produktów. W celu poprawy wydajności, dzięki ERP 4FACTORY, zarządzanie zasobami magazynowymi, transport materiałów i inne zadania łańcucha dostaw mogą być łatwiej zautomatyzowane lub zoptymalizowane.

Niezawodne przetwarzanie i dokumentacja

System ERP 4FACTORY może również tworzyć faktury, które są wysyłane prosto do klienta, gdy produkty zostały wysłane. Może też tworzyć i przesyłać wymaganą dokumentację importową i eksportową, niezbędną do przesyłek transgranicznych. Automatycznie gromadzi archiwum danych o wysyłce i dostawie, aby zmniejszyć liczbę błędów i zapewnić terminowość dostaw oraz lepszą obsługę klienta.

Ulepszona współpraca

ERP 4FACTORY i procesy zarządzania łańcuchem dostaw są szczególnie pomocne w usprawnianiu koordynacji między firmami produkcyjnymi i dostawcami. Kiedy dostawcy są podłączeni do systemu ERP firmy, mogą współpracować bardziej efektywnie i łatwiej realizować cele biznesowe. Na przykład rozpoznawanie, kiedy niektóre zapasy towarów są niskie i zapewnienie szybkich dostaw pozwala zniwelować tzw. wąskie gardła produkcji.

Zwiększona przejrzystość

Oprogramowanie ERP 4FACTORY może dać zespołowi w czasie rzeczywistym szczegółowy wgląd na swoje operacje, dzięki czemu można sprawdzić, aktualny status produkcji i niwelować konkretne nieefektywności dla uzyskania lepszych wyników. Z większą przejrzystością procesów produkcyjnych, firmy mogą tworzyć inteligentniejsze strategie wykorzystania swoich zasobów, od materiałów poprzez maszyny aż do personelu.

Większe możliwości w chmurze

Choć systemy ERP były dostępne głównie jako rozwiązania w infrastrukturze IT firm (ang. on-premise), oprogramowanie ERP w chmurze w ostatnich latach stało się bardziej popularne. Główne korzyści z chmury ERP 4FACTORY to zwiększone bezpieczeństwo danych i mobilność. Korzystanie z rozwiązania ERP 4FACTORY w chmurze oznacza, że system może być dostępny w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie na urządzeniach mobilnych, tak długo, jak istnieje połączenie z internetem. Pozwala to na szybsze działanie bez konieczności kontaktu bezpośredniego, co może być cenne przy dużych odległościach i szybko zmieniających się warunkach w łańcuchach dostaw.

Jak ERP poprawia zarządzanie łańcuchem dostaw i efektywność produkcji

Poza możliwościami efektywniejszego prognozowania, planowania i współpracy, ERP 4FACTORY jest kluczowym narzędziem dla wydajności łańcucha dostaw w przypadku jakichkolwiek zakłóceń działalności. Zakłócenia rynku są nieuniknione w praktycznie każdej branży produkcyjnej, a kiedy się nagle pojawiają, trzeba być gotowym, aby dostosować się szybko i skutecznie kontynuować produkcję.

Pandemia COVID-19 pokazała, jak niezbędne do utrzymania firmy na rynku jest odpowiednie przygotowanie i zdolność reagowania na zmiany. Producenci koncentrują się obecnie w mniejszym stopniu na oszczędności kosztów, a w większym na zdolności adaptacji łańcucha dostaw, zarządzaniu ryzykiem i szybkości działania. Dążą do stworzenia elastycznych źródeł zaopatrzenia i bardziej połączonych sieci łańcucha dostaw, aby łatwiej móc reagować na potrzeby klientów. Większa przejrzystość, przyspieszone podejmowanie decyzji, szybka reakcja i inne usprawnienia wydajności są niezbędne do wzmocnienia ciągłości operacji w łańcuchu dostaw i zapobiegania poważnym problemom w przypadku wystąpienia zakłóceń w działalności.

Rozwiązania QAD dla zarządzania łańcuchem dostaw

QAD poprzez wyłącznego partnera w Polsce firmę DSR S.A. dostarcza adaptacyjne rozwiązania ERP 4FACTORY wspierające zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw i dostawcami, aby pomóc firmom produkcyjnym usprawnić te operacje. Rozwiązania te pozwalają radzić sobie z wieloaspektowymi wyzwaniami, które pojawiają się przy zarządzaniu złożonymi i stale zmieniającymi się globalnymi łańcuchami dostaw, handlem transgranicznym, prognozowaniem popytu, operacjami magazynowymi, zarządzaniem przestrzenią magazynową itp. itd.

Kristin Poulton

Marketing Communications Director w QAD Inc.

tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY