Konfigurator produktów w systemie ERP 4FACTORY

31 stycznia 2023

Różne przedsiębiorstwa mają różne strategie optymalizacji swoich zysków i strat. Niektóre firmy stawiają na standaryzację swoich produktów i ich masową sprzedaż, a inne wręcz przeciwnie, skupiają się na produkcji dopasowanej do potrzeb Klienta.

Artykuł ten ma na celu przybliżyć temat funkcjonalności systemowego konfiguratora produktów jako elementu zintegrowanego systemu zarządzania produkcją.

Jeśli więc, wydaje się na tym etapie, że produkcja i sprzedaż wyrobów w bardzo dużych wolumenach, kłóci się z tematem konfiguracji wyrobów i produkcji dedykowanej – to postaram się przekonać, że nie musi to być prawdą.

W dalszej części artykułu pokażę też jak ogromną część rynku stanowią i jak bardzo popularne są produkty, które na etapie zakupu są konfigurowane przez Klienta.

Konfiguratory wokół nas…

Z jakąś formą konfiguratora zamówienia do czynienia miał każdy z nas. Zakupy przez Internet w firmowych sklepach czy na powszechnie znanych platformach sprzedażowych są obecnie bardzo popularne. Wybieramy produkt lub kilka produktów, sposób dostarczenia przesyłki do naszego domu lub do punktu odbioru czy też formę płatności.

I już – zakup został skonfigurowany, ale to jeszcze nie konfiguracja samego produktu – chociaż czasem w komentarzu możemy wybrać kolor zamawianego produktu, jego wzór materiału czy też podać inne jego parametry, które sprzedawca pozwolił nam określić.

Konfigurator produktu również zna każdy, kto choć raz zastanawiał się na wyborem opcjonalnego wyposażenia swojego auta lub też kupując rolety, żaluzje czy nawet segmentowe bramy garażowe. Wybierając tego typu towary bardzo często możemy skorzystać z udostępnionego na stronie internetowej konfiguratora produktów. Od kilku lat mamy nawet konfigurator kanapek dostępny na dotykowych terminalach w popularnych restauracjach z żółtymi łukami w logo.

Oczywiście zakres konfiguracji produktów zawsze musi zostać w jakiś sposób ograniczony. Niektóre elementy podlegają konfiguracji, inne nie, dla części elementów możemy wybierać kolor z pełnej palety, a inne mają do wyboru tylko kilka kolorów. Część opcji konfiguracyjnych może być ze sobą powiązana i dokonując wyboru jednej z nich rozszerzamy lub ograniczamy sobie wybór w innej opcji. Niektóre z wyborów mogą być w całkowitym konflikcie z innymi – wszystkie te zależności są lepiej lub gorzej uwzględnione w formularzach udostępnionych nam klientom detalicznym. Może zdarzyć się też tak, że pracownik działu sprzedaży ma w takim konfiguratorze dostępnych więcej opcji niż wersja konfiguratora udostępniona klientom końcowym.

Konfigurator a system ERP (ang. Enterprise Resource Planning)

A jak się ma konfigurator do systemu ERP 4FACTORY zarządzającego produkcją? Jeżeli na etapie konfiguracji wyrobu został wybrany jeden lub maksymalnie kilka atrybutów, które wpływ mają wyłącznie na estetykę wyrobu (kolory, faktura materiału, wzór) – to bardzo często Zlecenie Produkcyjne jest opisane dodatkowymi komentarzami – a same indeksy identyfikujące dany wyrób gotowy nie są różnicowane ze względu na te atrybuty. Takie rozwiązanie niesie za sobą oczywiste wady i może być stosowane tylko przy małej skali produkcji. Wszystkie cechy będące wyborem klienta muszą być przenoszone pomiędzy Zleceniem Produkcyjnym a stanem zapasów magazynu wyrobów – ponieważ indeksy wyrobów gotowych o różnych atrybutach są takie same i ciężko jest zidentyfikować właściwy, unikalny produkt. Jeszcze gorzej wypada analiza kosztów takiego wyrobu, skoro w systemie ERP 4FACTORY istnieje tylko jeden indeks odpowiadający wielu konfiguracjom tego samego produktu, to nawet jeżeli uzależnimy cennik wyliczający cenę sprzedaży od wybranych przez klienta opcji – to wciąż przypisany do indeksu będzie jeden stały techniczny koszt jego wytworzenia. Kolejną niedogodnością jest to, że system ERP 4FACTORY nie planuje zapotrzebowań materiałowych na bazie atrybutów i komentarzy. Pętla MRP (ang. Material Requirements Planning, planowanie potrzeb materiałowych) jest kalkulowana wyłącznie na podstawie przygotowanego BOMu – czyli struktury materiałowej produkowanego wyrobu.

Reasumując – uproszczenia są złe i powodują komplikacje. Decydując się na sprzedaż produktów konfigurowanych firma konsekwentnie powinna zdecydować się na integrację Konfiguratora Produktów czy też Konfiguratora Wyrobów Gotowych z systemem ERP 4FACTORY.

Przeczytaj również: Rozliczanie kosztów produkcji

Czym jest Konfigurator Produktów?

Konfigurator jest wydzielonym modułem systemu ERP 4FACTORY lub zupełnie osobną aplikacją zintegrowaną z systemem ERP 4FACTORY.

Główne zadania Konfiguratora to:

 • Tworzenie nowych indeksów (wyrobów gotowych i półwyrobów) – tak zwanych wariantów
 • Tworzenie wariantowych BOMów – czyli struktury materiałowej dedykowanej do konfiguracji wyrobu gotowego
 • Tworzenie wariantowych technologii – czyli marszruta produkcyjna (technologiczna) dedykowana do produkcji konkretnej konfiguracji wyrobu gotowego
 • Przygotowanie kwestionariusza sprzedażowego (dedykowanego dla pracowników działu sprzedaży lub dla klienta końcowego)
 • Zarządzanie regułami – wzajemne relacje i wykluczenia pomiędzy pytaniami w kwestionariuszu, wpływ wyborów dokonanych w kwestionariuszu na strukturę materiałową i technologię produkcji
 • Kalkulacja ceny i kosztów wytworzenia

Konfigurator wyrobów jest zatem produktem o „dwóch twarzach”. Pierwsza z nich to ta, o której każdy nas myśli w pierwszej kolejności – czyli kwestionariusz, w którym klient końcowy lub handlowiec odpowiada na pytania, wybiera opcje i w efekcie dokonuje konfiguracji wyrobu.

Oczywiście wiele mechanizmów pozwalających na taką konfigurację z którymi mamy do czynienia na co dzień zostało napisana przez programistę i są one dedykowanymi dla danego produktu programami. Zaletą takiego dedykowanego, stworzonego przez programistę konfiguratora może być to, że wraz dokonywanymi przez nas wyborami na bieżąco oglądamy wizualizację skonfigurowanego produktu. Wadą rozwiązań typowo programistycznych jest jednak to, że są one dedykowane tylko do jednego konkretnego rozwiązania i każdorazowo muszą być tworzone przez programistę prawie od podstaw. Zwykle słabą stroną dedykowanych, programistycznych rozwiązań jest też integracja z systemem ERP 4FACTORY. Zwykle taki „ładny” wizualny konfigurator kończy swoją pracę na przygotowaniu struktury konfiguracji – liście wybranych przez użytkownika opcji w wybranym formacie, np. w XML lub JSON. Prawdziwa integracja zaczyna się dopiero w momencie stworzenia mechanizmu, który plik wynikowy będzie potrafił zaimportować do systemu ERP 4FACTORY tak, by w następnym kroku możliwe było uwolnienie Zleceń Produkcyjnych na skonfigurowane przez klienta wyroby.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Konfigurator Produktów jako moduł lub sprzedawany na rynku produkt jest więc czymś więcej. Sam w sobie jest to produkt konfigurowalny. Brzmi to może dość enigmatycznie i dziwnie, ale oferując klientom z dowolnego rynku (motoryzacja, produkty spożywcze, odzież, produkty użytkowe, duże i małe AGD, poligrafia, gadżety i wiele innych) rozwiązanie pozwalające na stworzenie konfiguratora dowolnego produktu, potrzebne jest rozwiązanie, które każdy użytkownik będzie mógł dostosować i skonfigurować do pracy.

Drugą „twarzą” konfiguratora jest wiec proces jego dostosowywania do obsługi produktów konfigurowalnych. W pierwszej kolejności projektowane są pytania, na które klient bądź handlowiec będzie odpowiadał wprowadzając swoje wybory do kwestionariusza. Takie pytania mogą być przygotowane w różnoraki sposób. Wybierana jest opcja z kilku dostępnych, wpisywany jest jakiś wymiar z dopuszczonego zakresu, wprowadzane są daty lub ustawiana jest flaga Tak/Nie. Każdy typ udzielnej w formularzu odpowiedzi musi zostać zaprojektowany i dopasowany do zadanego pytania.

Następnym etapem w procesie przygotowania konfiguratora jest przygotowanie reguł opisujących zależności pomiędzy pytaniami. Niech jako przykład posłuży nam proces konfigurowania typowego kubka używanego do picia ciepłych napojów. Jeżeli ma to być kubek do herbaty – to opcjonalnie klient może zamówić sobie wieczko czy też pokrywkę. Mniejsza o nazwę. Taka pokrywka może być ceramiczna (tak jak cały kubek) lub wykonana z tworzywa sztucznego. Pokrywka może być jednolicie biała lub w kolorze kubka, a może też być na niej jakiś wzór. I teraz wyobraźmy sobie formularz, w którym pytania nie zostały logicznie ze sobą powiązane i po wybraniu odpowiedzi „NIE” na pytanie od opcjonalną pokrywkę, nadal widzimy pytania o to z jakiego materiału ma być ona wykonana i w jakim ma być kolorze.

Kolejnym i już ostatnim etapem przygotowania konfiguratora do obsługi wyrobów produkowanych w danym przedsiębiorstwie jest stworzenie reguł wiążących odpowiedzi z kwestionariusza ze strukturą produktową konkretnego wariantu skonfigurowanego przez klienta, a także reguł wiążących te same odpowiedzi z technologią wyrobu jak i wszystkich półwyrobów w jego strukturze. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy przykładzie kubka ceramicznego z pokrywką. Klient zadecydował, że chce pokrywkę, w kolejnym pytaniu wybrał, że ma to być pokrywka ceramiczna, w kolejnym punkcie formularza wybrał wersję ze wzorem a jako wzór wybrał czerwone serce na białym tle.

Wariant wyrobu gotowego skonfigurowanego w ten sposób składa się z dwóch półwyrobów na ostatnim przed pakowaniem wyrobu gotowego, etapie:

 • szkliwiony i pomalowany kubek
 • szkliwiona i pomalowana pokrywka

Oczywiście gdyby klient nie zdecydował się na opcjonalną pokrywkę to nie mogłaby się ona pojawić w strukturze wyrobu.

A gdyby w jej miejsce wybrał pokrywkę z tworzywa sztucznego to tylko ona zostałaby przez konfigurator umieszczona w strukturze wariantu wyrobu gotowego.

Zmiany w strukturze to nie wszystko. Klient wybrał kolor tła, który uzyskuje się w procesie szkliwienia kubka i pokrywki – a sam kolor decyduje o recepturze użytego szkliwa. To zmiany na niższych poziomach struktury półproduktów, ale nie będziemy się aż tak zagłębiać w technologię produkcji kubków ceramicznych.

Klient wybrał motyw z czerwonym serduszkiem na wieczku. Efekt ten uzyskuje się w procesie sitodruku i adekwatna operacja w technologii produkcji wieczka musi zostać dodana. Gdyby w procesie konfiguracji kubka wybrany został dodatkowy kolor (dwubarwny kubek) to technologia tego półproduktu musiałaby zostać przez konfigurator wzbogacona o operację malowania natryskowego. Dwubarwny kubek nie wyklucza jeszcze nadruku loga firmy czy wspomnianego wcześniej motywu serduszka. W takim przypadku do technologii produkcji kubka trafić musi operacja sitodruku. Istotne jest też to, że samo dodanie składnika do struktury czy operacji do technologii to nie koniec wyzwań stojących przed konfiguratorem wyrobów. W zależności od wybranego motywu malowania w procesie natrysku – zmieniać się będzie ilość zużytej farby i czas trwania operacji. W zależności od wybranego motywu nadruku w procesie sitodruku – również zmieniać się będzie ilość zużytej farby i czas trwania operacji.

Po co ta apteka?

Czyli słów kilka o tym po co taka dokładność w odzwierciedleniu struktury i technologii skonfigurowanego wyrobu gotowego. Jeżeli mamy małą manufakturę i wspomniane powyżej kubki produkujemy samodzielnie w ilości kilka kubków dziennie to pewnie po nic. Cena sprzedaży ręcznie wyprodukowanych kubków i tak rekompensuje wszelkie odchylenia w zużyciu składowych materiałów, a jedynym respektowanym atrybutem jest termin realizacji.

Jeżeli jednak rozmawiamy o wielkiej fabryce, która produkuje kilkanaście tysięcy kubków dziennie to harmonogramowanie pracy na każdej dostępnej maszynie zaczyna mieć kluczowe znaczenie. Procesy malowania natryskowego czy sitodruku mają swoje określone przepustowości i konieczne jest planowanie produkcji z uwzględnieniem tych parametrów. Proces szkliwienia chociaż występuje w przypadku każdego produktu to w procesie planowania musi zostać uwzględniony też fakt, że proces ten nadaje produktom ich bazowy kolor – a więc nie wszystkie produkty przejdą przez dokładnie to samo gniazdo produkcyjne – a takich bazowych kolorów wykorzystywanych w produkcji może być nawet kilkadziesiąt.

Innym ważnym aspektem, który musi zostać uwzględniony w procesie produkcji produktów konfigurowanych jest zapotrzebowanie na składniki materiałowe. Ponieważ produkty są konfigurowalne to zapotrzebowanie zmienia się w zależności od konfiguracji. Ograniczona dostępność bazowego błękitnego szkliwa może spowodować zatrzymanie produkcji wszystkich wariantów kubków w bazowym błękitnym kolorze.

W jakim celu w przedsiębiorstwie produkcyjnym potrzebny jest konfigurator?

Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie – czy jest jakaś alternatywa. Jakaś na pewno jest. Jak już wcześniej wspomniałem – przy małej skali produkcji nawet najbardziej nietypowe wymagania klienta spisywane są w formie opisu słownego, a następnie produkcja realizowana jest z uwzględnieniem wszystkich zapisanych wymagań.

W przypadku większej wolumenowo produkcji można próbować obsłużyć zlecenia za pomocą wszystkich możliwych kombinacji wariantów. Innymi słowy w arkuszu kalkulacyjnym czy też innym narzędziu spisywane są wszystkie możliwe opcje i wersje produkowanego produktu. Tworzona jest wielowymiarowa macierz, której końcowym wynikiem jest kodyfikacja wszystkich możliwych do wyprodukowania wariantów. Jeżeli wariantów wyrobów gotowych utworzonych poprzez wymnożenie przez siebie wszystkich możliwych opcji jest dużo – to system składania zamówień i tak musi zostać wyposażony w jakieś narzędzie filtrowania wyrobów po atrybutach. Inaczej handlowiec nie będzie potrafił znaleźć właściwego wariantu pasującego do oczekiwań klienta. W celu lepszego zobrazowania skali problemu wróćmy na chwilę do przykładu kubków ceramicznych. Weźmy na warsztat jeden wzór (kształt) kubka. Załóżmy, że taki kubek jest dostępny w 25 kolorach bazowych a także 25 kolorów dostępnych jest w natrysku. Kubek dwubarwny to 600 wariantów kolorystycznych a kubek trójbarwny to 13800 wariantów kolorystycznych. Oczywiście malowania natryskowe mogą mieć swoje wzory. Przyjmując tylko 10 wzorów malowania, daje to 6000 wariantów dwukolorowych i 138000 wariantów trójkolorowych. To razem 144000 wariantów jednego kubka. Opcja dodania pokrywki do tego kubka potraja nam ilość wariantów. Wystarczy jednak by pokrywka ceramiczna była konfigurowana niezależnie od samego kubka i przy założeniu, że pokrywka z tworzywa sztucznego występuj tylko w jednym (czarnym) kolorze daje nam to 20 736 288 000 wariatów. Tak, to prawie dwadzieścia jeden miliardów wariantów, a trzeba pamiętać, że jeszcze nie doszliśmy do wyboru motywu drukowanego metodą sitodruku, która dostępna jest zarówno dla samego kubka jaki i dla ceramicznej pokrywki. Wzorów (kształtów) kubków oferowanych przez taką fabrykę jest kilkadziesiąt. Mamy więc do czynienia z biliardami wariantów dostępnych do produkcji i zakupu kubków. Wygenerowanie takiej ilości indeksów dla samych wyrobów gotowych jest wręcz niewyobrażalne a trzeba pamiętać, że dla każdego wyrobu gotowego w systemie ERP 4FACTORY konieczne jest przygotowanie struktury, która składać się będzie z półproduktów oraz stworzyć technologię dla każdego z tych biliardów wyrobów gotowych i ich półproduktów. Czy teraz wizja predefiniowanych wygenerowanych za pomocą zewnętrznych narzędzi indeksów, struktur i technologii nadal wydaje się realna, sensowna i rozsądna? Odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista. A ja zadam jeszcze jedno pomocnicze pytanie: Jaki procent z tych biliardów wariacji na temat ceramicznego kubka zostanie kiedykolwiek zamówiona i wyprodukowana przez fabrykę oferującą tak dużą ilość wariantów do wyboru?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Bazując na zasadzie Pareto lub wywodzącej się z niej klasyfikacji ABC – tylko 20% z oferowanych i dostępnych do zamówienia wariantów kubków wygeneruje aż 80% sprzedaży. Można też z dużą pewnością powiedzieć, że niektóre z możliwych wariantów nie zostaną zamówione nigdy, albo posługując się bardziej precyzyjnym językiem – prawdopodobieństwo zamówienia przynajmniej raz każdego z dostępnych wariantów jest bardzo niskie i bliskie 0%. Wniosek jaki z tego wynika jest taki, że w przypadku produkcji wyrobów konfigurowanych na etapie składania zamówienia przygotowywanie i załadowanie do systemu dokumentacji (indeksów, struktur i technologii) dla wszystkich możliwych wariantów nie ma żadnego sensu. Utrzymanie takiej ilości danych, aktualizacja struktur i technologii w przypadku zastosowania nowych materiałów czy zakupu nowych maszyn byłaby całkowicie niemożliwa. Wiem, że z uporem trzymam się przykładu ceramicznego kubka, ale ceramiczny kubek każdy z nas widział i trzymał w ręku. Skala komplikacji w przypadku produktów motoryzacyjnych, spożywczych czy odzieżowych będzie podobna, ponieważ liczba realnie sprzedawanych wariantów w stosunku do wszystkich możliwych do wyprodukowanych kombinacji zawsze będzie wynosiła około 20%. Zatem nawet jeżeli pula dostępnych kombinacji wyrobu gotowego to „tylko” 4,5 miliona wariantów – to z prawdopodobieństwem graniczącą z pewnością, około 3,6 miliona wariantów dostępnych do skonfigurowania i wyprodukowania nie zostanie nigdy zamówionych i sprzedanych. Trzeba więc przyznać, że opisywanie procesu konfiguracji na przykładzie przyczepy kontenerowej, w przypadku której wybór klienta zaczyna się od technologii zabezpieczenia ramy i jej koloru poprzez wybór hamulców, felg i opon, długości, szerokości i wysokości, a kończąc na kolorze plandeki – skomplikowałby tylko mój wywód.

W momencie pisania tego artykułu trwa właśnie wdrożenie konfiguratora u jednego z największych producentów przyczep, naczep i zabudów samochodowych. TOP3 w Europie i TOP10 na świecie, czyli w firmie WIELTON z Wielunia (https://wieltongroup.com). Ilość oferowanych przez WIELTON wyrobów i ilość możliwych konfiguracji w tym wdrożeniu może przyprawić o zawrót głowy, a i tak prowadziłby do tej samej konkluzji.

Przeczytaj również: Analiza Pareto narzędziem do optymalizacji procesów produkcyjnych

To jaka jest ta konkluzja?

Mam nadzieje, że pytanie to pojawiło się nie tylko w tekście, ale i w Twojej głowie i nie z powodu zbytniego zagmatwania mojego wywodu i wyjaśnień – tylko dlatego, że chcesz bym potwierdził Twoje wnioski. A wnioski są następujące. W przypadku oferowania wyrobów gotowych, które są konfigurowalne na etapie składania zamówienia – konfigurator wyrobów gotowych zintegrowany z systemem ERP 4FACTORY jest niezbędny, ponieważ:

 • tworzy indeksy, struktury i technologie tylko tych wariantów, które zostały zamówione
 • umożliwia wykorzystanie systemów APS 4FACTORY do harmonogramowania produkcji wariantów. O systemach do harmonogramowania produkcji pisaliśmy już wielokrotnie. Tutaj dodam tylko od siebie, że harmonogramowanie produkcji wariantów, które poprzez swoją wariantowość różnią się strukturą materiałową i technologią produkcji bez wykorzystania konfiguratora wyrobów gotowych, jest niemożliwe.
 • umożliwia wdrożenie rozwiązań typu Traceability (TRC 4FACTORY) – czyli pełnej identyfikowalności procesu produkcji i użytych składników materiałowych w każdej partii wyrobu gotowego. O tym rozwiązaniu pisałem w swoim ostatnim artykule.
 • umożliwia zarządzanie zmianami – dodanie nowego koloru do palety dostępnych do wyboru przez klienta kolorów to dopisanie tylko jednej opcji i ewentualnie aktualizacja jednej lub kliku reguł. Jeżeli nowy kolor zostanie wybrany przez klienta lub handlowca wypełniającego kwestionariusz konfiguracji wyrobu to konfigurator sam wygeneruje nowy kod detalu lub wyrobu podpinając do jego struktury nowy barwnik w ilości określonej regułą w konfiguratorze.
 • pozwala na tworzenie reguł uzależnionych od wielu czynników rejestrowanych podczas wprowadzania zamówienia:
 • jeżeli ilość zamówionych produktów jest mniejsza od określonej przez technologa granicy – to do wygenerowanego przez konfigurator wariantu wyrobu gotowego podpięta zostanie technologia wykorzystująca gniazda i stanowiska pracy ręcznej. W przypadku przekroczenia tej ilości na zamówieniu – tak samo wyglądający finalny wyrób produkowany będzie wg. wariantu z technologią wykorzystującą zautomatyzowane linie produkcyjne.
 • dostępne do wyboru opcje i sposób liczenia ceny mogą w kwestionariuszu konfiguracji być uzależnione od dowolnych czynników. Pierwsze zamówienie od nowego klienta będzie używało standardowych cenników, a kalkulacja ceny wariantu dla klienta stałego, zamawiającego duże ilości każdego miesiąca będzie bazować na dedykowanym cenniku lub automatycznie będzie doliczać rabat. A kwestia kalkulacji ceny i wykorzystanie cenników w przypadku produktów konfigurowanych dotyczy cenników poszczególnych opcji, a nie całego wyrobu gotowego. Cena każdego wariantu wyrobu gotowego jest więc liczona przez konfigurator na bieżąco podczas wypełniania kwestionariusza.

Konfigurator jest narzędziem pomagającym budować przewagę konkurencyjną. Niezależnie czy producent obecnie oferuje swoim klientom możliwość konfigurowania kupowanych u niego wyrobów czy dopiero nad takim rozwiązaniem się zastanawia, moduł konfiguratora jako integralne rozszerzenie systemu ERP 4FACTORY jest mu niezbędne. Dlaczego? Gdyż zarządzanie wyrobami konfigurowalnymi bez takiego modułu jest niewykonalne. A skąd bierze się przewaga konkurencyjna? Ponieważ obecne trendy na rynku produkcyjnym pokazują, że producenci z Europy mają małą szansę konkurować z producentami z Państwa Środka w zakresie produkcji wielkoseryjnej. Jeśli chodzi jednak o produkt konfigurowany, dedykowany aktualnemu zapotrzebowaniu, produkowany w danej konfiguracji w mniejszych seriach – to jak najbardziej na tym polu mamy czym konkurować z Chinami.

Może jeszcze kilka słów kalkulacji TKW

Bazując na przykładach, którymi posłużyłem  się w tej analizie – proces produkcji, skład materiałowy i zaangażowanie maszyn i ludzi do produkcji dwóch podobnych wariantów tego samego wyrobu gotowego mogą być bardzo różne. Niezależnie czy system ERP bazuje na kosztach ewidencyjnych czy kosztach rzeczywistych – każdy wariant wyrobu gotowego powinien zaraz po złożeniu zamówienia przez klienta mieć policzony Techniczny Koszt jego Wytworzenia, a więc sumaryczne koszty materiałów z uwzględnieniem naddatków technologicznych oraz łączny koszt robocizny wyliczony na podstawie czasów wszystkich operacji technologicznych przemnożonych przez stawki pracowników i maszyn.

Konfigurator wyrobów gotowych wykonuje taką kalkulacje automatycznie. Tak samo jak w każdym systemie ERP 4FACTORY po załadowaniu struktury i technologii nowego wyrobu gotowego, konieczne jest tak zwane „zwinięcie kosztów” tak i Konfigurator tworząc nową strukturę i nową technologię dla wariantu wyrobu gotowego skonfigurowanego zgodnie z oczekiwaniami klienta, też dokonuje „zwinięcia kosztów”.

Jeżeli każdy produkowany wariant ma oddzielnie wyliczony planowany koszt wytworzenia to podczas rejestracji rozliczenia Zlecenia Produkcyjnego – ewentualne odchylenia zarejestrowanego rzeczywistego kosztu wytworzenia będą obrazować faktyczne zawirowania, które wystąpiły w procesie produkcji. W przypadku, gdyby wszystkie warianty danego wyrobu były produkowane i rozliczane w systemie ERP 4FACTORY z wykorzystaniem jednego tylko kodu indeksu – to różnice kosztowe wynikające z odmiennej struktury materiałowej i technologii również traktowane byłyby jako odchylenia od uśrednionego kosztu planowanego.

Podsumowanie

Konfigurator Produktów to potężne narzędzie wspomagające system ERP 4FACTORY w obsłudze produkcji i sprzedaży wielowariantowych Wyrobów Gotowych. Cechą dobrego konfiguratora jest jego elastyczność – czyli możliwość wykorzystania go do obsługi dowolnego wyrobu gotowego wraz ze wszystkimi jego wariantami. Rozwiązanie takie musi tworzyć nowe indeksy, które są zarazem nośnikiem unikalnego kosztu i ceny danego wariantu, tworzyć dedykowaną dla każdego wariantu strukturę i technologię, ale też na podstawie wypełnionego przez handlowca formularza konfiguracji odnajdować indeksy, struktury i technologie takich samych wariantów wcześniej już produkowanych. Oczywiście unikalne kody indeksów tworzone dla każdego wariantu umożliwiają identyfikację wyrobów gotowych przekazanych do magazynu oraz dalszą ich logistykę i wysyłkę do klienta.

A jak powszechne jest dziś podejście do sprzedaży konfigurowanych wyrobów:

 • konfigurator ceramicznych kubków – zapraszam do zapoznania się z materiałem https://youtu.be/tlkB9KTebZA
 • konfigurator krzeseł i stołów bankietowych (https://www.c.mextra.pl)
 • konfigurator mebli biurowych (https://www.steelcase.com)
 • konfiguratory samochodów osobowych i ciężarowych (praktycznie wszystkie marki)
 • konfigurator naczep, przyczep, wywrotek i zabudów samochodów ciężarowych (https://wielton.com.pl/produkty-wielton)
 • konfigurator rolet i żaluzji (https://www.rena.pl/konfigurator-rolet)
 • konfigurator ekskluzywnych zegarków (https://www.bamfordwatchdepartment.com)
 • konfigurator rowerów (https://www.summitbicycles.com)

Część z wymienionych i działających rynkowo konfiguratorów ma za zadanie obsługiwać zamówienia średnio i wielko wolumenowe – jak kubki czy meble bankietowe i biurowe. W przypadku naczep do samochodów ciężarowych czy też samych samochodów ciężarowych konfigurator ma na celu konfigurację pojedynczego wyboru, chociaż oczywiście zawsze może się zdarzyć zamówienie na flotę 10 czy 15 identycznych ciężarówek z identycznymi naczepami. Natomiast konfigurator ekskluzywnego zegarka czy też dopasowanego do naszych potrzeb pod każdym względem roweru – reprezentuje wykorzystanie konfiguratora do produkcji jednostkowej – dedykowanej dla indywidualnego klienta. Chociaż takich indywidualnych klientów składających jednocześnie zamówienie na swój niepowtarzalny produkt może być tysiące.

Przykładów zastosowania konfiguratora wyrobów gotowych jest o wiele więcej, korzyści płynących z jego zastosowania dla klienta nie trzeba chyba wyjaśniać, a o korzyściach dla producenta wyrobów konfigurowanych … chyba już się trochę rozpisałem ….

 

Autor:

Rafał Sufin
ERP/CFG Senior Consultant

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Przeczytaj także:

Przemysł wysokiej technologii – cechy, podział, czynniki lokalizacji, sytuacja w Polsce

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne?

Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping – VSM)

Business Intelligence w przemyśle produkcyjnym

Wdrożenie narzędzia APS 4FACTORY w firmie produkcyjnej. To nie musi boleć!