Wdrożenie narzędzia APS 4FACTORY w firmie produkcyjnej. To nie musi boleć!

8 grudnia 2022

Codzienne planowanie produkcji wspomagane działaniem systemu do planowania i harmonogramowania produkcji – APS 4FACTORY (ang. Advanced Planning and Scheduling) to niewątpliwie ogromny sukces biznesowy przedsiębiorstwa produkcyjnego i dostawcy oprogramowania. Transformacja, jakiej poddane jest przedsiębiorstwo produkcyjne w trakcie i po wdrożeniu systemu APS 4FACTORY wielokrotnie wprawia w osłupienie zarówno Kierownictwo, Pracowników operacyjnych, jak i bezpośrednio Produkcyjnych. Sukcesy rodzą się jednak często w bólach, a wspomniane osłupienie nie zawsze wynika z zachwytu i satysfakcji.

Wbijamy kij w mrowisko. Decyzja o zakupie oprogramowania do zarządzania produkcją i przystąpienie do prac nad procesem wdrożenia to istotnie wbijanie kija w mrowisko. To dopiero początek katorżniczego biegu przez dżunglę danych i procesów. Szczęśliwie w tym biegu jesteśmy jedną drużyną, zapewniamy sobie wzajemne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Jak uśmierzyć ból implementacji systemu APS 4FACTORY?

Wspólny cel

To prawda, że podejście do zmiany nie bywa ani łatwe ani przyjemne, ale może być dobrym krokiem ku doskonaleniu, a ten fakt już zupełnie zmienia perspektywę. Jeśli dodatkowo spojrzymy na całą inwestycję w uruchomienie systemu APS 4FACTORY z lotu ptaka, dostrzeżemy, że na sukces pracuje cały sztab zdeterminowanych ekspertów. Po stronie Inwestora w projekcie biorą udział Użytkownicy Kluczowi, Planiści, Technolodzy, Kierownicy obszarów produkcyjnych zajmujących się przygotowaniem produkcji, zespoły IT. Po stronie Dostawcy w projekt zaangażowane są Działy Techniczne odpowiedzialne za integrację danych, Działy R&D (nieustannie pracujące nad rozwojem funkcjonalności systemów klasy APS 4FACTORY), Konsultanci, którzy parametryzują systemy zgodnie z potrzebami Klientów. Po obu stronach pracują również Project Managerowie, czuwający nad przebiegiem harmonogramu wdrożenia. Wszyscy razem dążymy do jasno określonego celu: podnieść wartość całej firmy poprzez zastosowanie systemów informatycznych wspomagających procesy związane ze zrealizowaniem zamówień Klienta na czas i w odpowiedniej ilości.

Wsparcie

Konsultant wdrożeniowy, rozpoczynając projekt poznaje specyfikę i procesy przedsiębiorstwa, którym ma się zaopiekować przez najbliższe miesiące i w rezultacie dostarczyć narzędzie APS 4FACTORY do planowania i harmonogramowania, które umożliwi m.in. szybką reakcję na zmienne otoczenie i eliminację wąskich gardeł. Dlatego też tak ważne jest, aby zespoły zarówno Dostawcy jak i Inwestora rozumiały powagę sytuacji i skupiły tyle energii ile to możliwe na analizie stanu obecnego, zdefiniowaniu potrzeb i właściwym, przemyślanym zaprojektowaniu narzędzia tworzenia harmonogramów i jego komunikacji oraz wymiany danych z systemami ERP, czy MES. Niezbędne jest tutaj wsparcie Kierownictwa obszarów produkcyjnych oraz Kierowników Projektów, którzy regularnie sygnalizują wagę przedsięwzięcia, jednocześnie zapewniając Użytkownikom Kluczowym czas na analizy, projektowanie i testowanie uzgodnionych rozwiązań. Warto jest również rozważyć zapewnienie cyklu szkoleń dot. organizacji procesów produkcyjnych, eliminacji marnotrawstwa, optymalizacji i wizualizacji procesów, które można wykonać jeszcze przed podpisaniem umowy na dostawę systemu zarządzania produkcją. Wzrost świadomości wśród Pracowników na temat tego czemu ma służyć nowe oprogramowanie i jakie potencjalnie przyniesie korzyści jest jak drogowskaz na dalszą podróż.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu APS 4FACTORY

Zaufanie

Kompetencje, jakie posiadają zespoły realizujące wdrożenie systemu APS 4FACTORY zwiększają się znacznie z biegiem lat. Każdy następny projekt wzbogaca bazę wiedzy i dzięki rosnącym wymaganiom Klientów, naturalnie wymusza wzrost umiejętności Konsultantów. Bywa też, że Konsultanci są dedykowani dla określonych branż, ze względu na wiedzę i doświadczenie zdobyte w poprzednich latach. Dla dobra całego projektu nie mniej istotne jest zbudowanie relacji miedzy zespołami Dostawcy i Klienta. Relacja ta, oparta na wzajemnym zaufaniu w jak najlepsze intencje i szacunku do partnerów w rozmowach, wielokrotnie łagodzi trudne sytuacje wywołane np. presją czasu. Konsultant przeprowadza zespół Klienta przez cały proces wdrożenia, pozostaje do jego dyspozycji kiedy pojawiają się pytania lub wątpliwości. Wskazuje również obszary, w których z każdym kamieniem milowym osiągamy coraz większe korzyści z pracy z systemem APS 4FACTORY. Ogromnie istotne jest w związku z tym również zaufanie, jakim Konsultant obdarza zespół Klienta. Nie ma nikogo poza ekspertami wytypowanymi przez Sponsora projektu, kto znałby lepiej procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa. Cała trudność polega na tym by rzetelnie zmapować te procesy jeszcze przed rozpoczęciem prac nad wdrożeniem i otwarcie rozmawiać z Konsultantem na temat problemów lub wątpliwości tak, aby wspólnie znaleźć optymalne rozwiązanie.

Współpraca

Jeśli wspólny wróg jednoczy to niech będzie nim chaos, który pojawia się w trakcie każdej zmiany. Zespoły wdrożeniowe zjednoczone przeciwko chaosowi informacyjnemu prą naprzód i nie zatrzyma ich nawet bałagan w danych z systemu ERP. Rzetelne przygotowanie do implementacji narzędzia do planowania produkcji to gwarancja powodzenia. Ścisła współpraca Konsultantów, Dostawcy systemu z Ekspertami po stronie Klienta, znającymi uwarunkowania firmy i procesy biznesowe zachodzące wokół cyklu produkcji jest niezbędna, aby wdrażać system odpowiadający na potrzeby firmy. Technolodzy i Kierownictwo posiadają dodatkowo dokładne informacje o niezbędnych usprawnieniach procesów produkcji, które warto wprowadzić przy okazji rewolucji, jaka dokonuje się w przedsiębiorstwie dzięki zastosowaniu systemów APS 4FACTORY. Nie tylko można, ale zdecydowanie trzeba wykorzystać tę wiedzę na każdym etapie realizacji projektu.

Przeczytaj również: Praktyczne podejście do procesów organizacji wdrożeń APS 4FACTORY

Zagrożenie?

„Lepsze jest wrogiem dobrego”, „U nas tak zawsze było”, „Robiliśmy tak 20 lat więc po co to zmieniać?”… To są naturalne reakcje Pracowników na proponowane zmiany. Opór, bunt, bywa, że sabotaż nie są obce wdrożeniom. Dobre jest to co znane, bezpieczne, co niczym nie zaskoczy. Trudno się z tym nie zgodzić. Jednak rolą Sponsora projektu jest przemyślana ścieżka jego realizacji. Być może uwolnione moce wśród Pracowników pozwolą wykorzystać ich potencjał w innych miejscach w Firmie? Być może eliminacja rutyny i automatyzacja pracy otworzy drzwi dla doskonalenia procesów, które z braku czasu były pomijane? Jeśli tak, z korzyścią dla całego projektu, byłoby przekazanie Zespołowi takiej informacji. Poczucie misji, realna, uczciwa i obiecująca wizja na zawodową przyszłość potrafią zmotywować największych sceptyków.

Szansa!

Coraz więcej firm niezwykle świadomie realizuje strategię ciągłego doskonalenia. Wzrost przewagi konkurencyjnej staje się priorytetem, a przepływ danych i informacji między systemami, a nie na kartkach, nie jest już niczym egzotycznym. W trakcie wdrożeń systemów prowadzi się szczegółowe przeglądy procedur, poszukiwania i analizy przyczyn źródłowych, normuje się czasy pracy w halach produkcyjnych, mapuje się szczegółowo procesy aby wychwycić zbędny ruch czy nadprodukcję. Wartość uzyskana dzięki szczegółowej analizie procesów jeszcze przed uruchomieniem systemu APS 4FACTORY jest widoczna gołym okiem w miarę jak ewoluują dane w systemie ERP. Istotne jest aby nie poddawać się, nie odpuszczać i wykorzystać potencjał, który być może ukrywał się pod wielokrotnym przeliczaniem tych samych danych, w różnych źródłach, przez kilka osób jednocześnie.

Nie taki dia… system informatyczny straszny

Życzymy wszystkim Klientom, aby długie miesiące spędzone na analizie danych i projektowaniu optymalnych rozwiązań oraz układaniu harmonogramów produkcji w niczym już nie przypominały stania w mrowisku. Pomogą w tym niewątpliwie odpowiednio wcześnie rozpoczęte przygotowania w obszarze aktualizacji danych wejściowych do systemu APS 4FACTORY oraz pełna świadomość potrzeb, współpraca i zorientowanie na wspólny cel. Proces transformacji przedsiębiorstwa może być mozolny, jednak korzyści jakie osiągamy dla procesów produkcyjnych i całej firmy są warte tego wysiłku. Potwierdzają to rekomendacje i opinie Naszych Klientów: https://www.dsr.com.pl/opinie-klientow/

Autor:

Anna Łagocka-Nowak

Konsultant APS 4FACTORY

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu APS 4FACTORY

Przeczytaj także:

Millano podbija nowe rynki

System ERP w firmie produkcyjnej? – co powinieneś wiedzieć zanim się na niego zdecydujesz ?

Wskaźnik OEE – jak obliczać i interpretować wyniki?