Jak poprawić wydajność i poziom identyfikowalności materiałów (ang. traceability) w informatycznych systemach zarządzania produkcją?

23 listopada 2021

Systemy identyfikacji i zarządzania materiałami (ang. traceability and materials handling systems) w produkcji historycznie wykorzystywały uproszczone metody zbierania i gromadzenia danych. Dopiero, gdy w ostatnich latach identyfikowalność konkretnego produktu stała się wymogiem klientów, wzrosło zapotrzebowanie na bardziej efektywne, zintegrowane systemy zarządzania materiałami produkcyjnymi. Dlatego wiele firm rozpoczęło swoją cyfrową podróż w poszukiwaniu systemów, które poprawiłyby identyfikowalność i wydajność obsługi materiałów w łańcuchu dostaw.

Wpływ integracji kodów kreskowych z systemem ERP

Niestety niektóre przedsiębiorstwa z różnych branż wdrożyły systemy do identyfikacji i kontroli materiałowej za pomocą kodów kreskowych, które nie integrują się z systemem ERP (ang. Enterprise Management Planning). W ten sytuacji zazwyczaj trzeba się spodziewać niedokładnych danych o transakcjach, co skutkuje niepoprawnymi dokumentami wysyłkowymi, niezapłaconymi fakturami od dostawców czy niedokładnymi stanami zapasów magazynowych. Tylko integrując gromadzenie danych za pomocą kodów kreskowych z systemem ERP można mieć pewność poprawności tych danych.

Dlaczego zapewnienie odpowiedniego przepływu materiałów w procesie produkcji jest ważne?

Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy terminowym i efektywnym przepływem materiałów potrzebnych do produkcji wymaga odpowiedniego połączenia technologii i metodologii. Tylko zintegrowane rozwiązanie w zakresie planowania, harmonogramowania, realizacji produkcji i uzupełniania materiałów, w którym wszystkie elementy systemu „rozmawiają ze sobą” w czasie rzeczywistym, zapewnia producentom wydajność, której potrzebują.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Znaczenie systemu traceability w śledzeniu materiałów

Producenci potrzebują rozwiązania, które śledzi materiały od momentu wyładowania do dostarczonego kontenera z ciężarówki oraz może prześledzić np. czas spędzony poza lokalizacjami o kontrolowanej temperaturze, identyfikując, kto usunął lub dodał materiał do kontenera i określając ilościowo wyniki testów zarejestrowanych atrybutów, takich jak gatunek czy kraj pochodzenia. Następnie, rozwiązanie musi rejestrować numery seryjne wyrobów w pracy w toku (ang Work in Progress – WIP) w miejscach ich przebywania i zatwierdzać towary zakupione w procesie wysyłki wychodzącej. Zadowolenie klienta zależy od posiadania właściwego systemu, umożliwiającego prawidłowe śledzenie materiałów (ang. traceability) podczas całego procesu produkcyjnego.

Wpływ możliwości śledzenia produktów w magazynie na proces produkcyjny

Magazyny zazwyczaj dysponują ograniczoną przestrzenią, personelem i sprzętem. Zastąpienie papierowych list pobrań, instrukcji słownych i wskazówek wizualnych zautomatyzowanym systemem obsługi materiałów, który jest oparty na zdarzeniach i danych, usprawnia operacje magazynowe. Zapewnia on aktualizacje zdarzeń w czasie rzeczywistym i priorytetyzuje działania dla pracowników zajmujących się obsługą materiałów. Za pomocą wbudowanych w system ERP technologii automatycznych instrukcji uzupełniania stanów magazynowych materiałów można z powodzeniem zredukować koszty operacyjne.

Co dalej z traceability?

Zarządzanie magazynami ewoluuje. Dzięki oprogramowaniu umożliwiającemu dostępności danych w czasie rzeczywistym producenci mogą zwiększyć produktywność, zyskać większą efektywność i zgodność z nowymi zasadami identyfikowalności towarów. Obecnie dostępne są technologie, które oferują automatyzację procesów, takie jak: zautomatyzowane systemy przechowywania i wyszukiwania (ang. Automated Storage and Retrieval Systems – ASRS), pojazdy sterowane automatycznie (ang. Autonomous Guided Vehicles – AGV), rozszerzona rzeczywistość (ang. Augmented Reality) i uczenie maszynowe (ang. Machine Learning), z których wszystkie pomagają analizować ruchy zapasów na różnym etapie produkcji, wykryć w odpowiednim czasie nieprawidłowości i możliwości przestojów oraz optymalizować magazynowanie. QAD Adaptive ERP eliminuje ręczne procesy obsługi materiałów, aby dostosować się do wymagań nowoczesnej hali produkcyjnej i potrzeb klienta. Poprzez automatyzację ruchów materiałowych, zapewnia możliwość śledzenia produktów, dostarcza przejrzystości w czasie rzeczywistym, aby poprawić wydajność obsługi materiałów.

Odpowiednia cyfryzacja wszystkich magazynów i podmagazynów w przedsiębiorstwach produkcyjnych pomaga zredukować ilość pracy, zwiększyć produktywność, obniżyć koszty procesu produkcji i zwiększyć dokładność inwentaryzacji zapasów magazynowych: Liczby, które mają znaczenie dla produkcji: dokładność pomiaru stanu zapasów magazynowych.

Autor: Caleb Finch
Content Manager at QAD
tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.