ERP 4FACTORY wspiera inicjatywy zrównoważonego rozwoju

30 sierpnia 2021

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) termin „zrównoważona produkcja” odnosi się do zdolności zarządzania operacjami produkcyjnymi „w sposób odpowiedzialny pod względem środowiskowym i społecznym”. W 2021 roku mieliśmy do czynienia z rosnącym znaczeniem zrównoważonego rozwoju i zmniejszonym wpływie na środowisko w związku z takimi zjawiskami w przyrodzie jak np. pożary w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, wielkie powodzie w Europie czy fale upałów w Kanadzie. Niezależnie od tego, czy uważamy, że te wydarzenia są wynikiem globalnego ocieplenia, czy też nie, firmy produkcyjne zwiększają swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Oto kilka przykładów:

 • Na początku 2021 roku firma Apple ogłosiła modyfikację warunków wypłacania premii dla kadry kierowniczej w oparciu o wartości środowiskowe;
 • W 2020 r. Coca-Cola osiągnęła cel ograniczenia względnej emisji dwutlenku węgla o 25% do 2020 r. w stosunku do poziomu z 2010 r., a obecnie pracuje nad dalszymi redukcjami;
 • Ford zakomunikował 40% redukcję emisji dwutlenku węgla w ciągu ostatniej dekady, dzięki poprawie efektywności energetycznej i ochronie środowiska w procesach i w zakładach produkcyjnych;
 • W swoim raporcie o zrównoważonym rozwoju za rok 2020, Whirlpool ogłosił rekordowo niskie poziomy energochłonności i wodochłonności w swoich zakładach;
 • Saint-Gobain podkreślił w swoim raporcie za 2020 rok, że ograniczył zużycie ponad 10 milionów ton surowców naturalnych (m.in. piasku i gipsu);
 • W 2020 r. notowana na giełdzie NASDAQ biotechnologiczna firma Biogen zobowiązała się do przejścia na całkowicie elektryczną flotę pojazdów do 2025 r. i dołączyła do międzynarodowej inicjatywy EV100, aby pomóc w upowszechnianiu i przyspieszeniu proekologicznych zmian.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Strategia zrównoważonego rozwoju dla producentów

Coraz częściej będziemy świadkami podejmowania szerokiego zakresu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach produkcji, od motoryzacyjnego, poprzez żywności i napojów, aż po medyczny i farmaceutyczny. Trend zrównoważonego rozwoju wykracza poza firmy, które dotychczas mogły pozycjonować się jako „zielone”, głównie ze względu na korzyści marketingowe. Podobnie jak firmy wymienione powyżej, wielu producentów ma obecnie określone cele zrównoważonego rozwoju i oddzielne raporty dotyczące tego tematu lub włącza te informacje do raportów rocznych. Korzyści wykraczają poza marketingową budowę przywiązania do marki oraz odpowiedzialnego biznesu i obejmują również:

 • zwiększoną wydajność operacyjną z redukcją odpadów i kosztów
 • zwiększoną przewagę konkurencyjną i dotarcie do nowych klientów
 • zwiększoną długoterminowo rentowność przedsiębiorstwa
 • większą zdolność reagowania na istniejące i nowe wymogi regulacyjne

Jak ERP 4FACTORY może wesprzeć wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Dzisiaj, producenci postrzegają zrównoważony rozwój jako wymaganą strategię korporacyjną dla długoterminowej rentowności i sukcesu biznesowego. Wiele z tych firm wykorzystuje informatyczne systemy wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem (ang. Enterprise Resource Planning – ERP), w celu zwiększenia wydajności produkcji, lepszej koordynacji popytu i podaży, monitorowania odpadów i dążenia do bardziej zrównoważonych praktyk środowiskowych i społecznych oraz wydajności.

Przyjrzyjmy się trzem obszarom, w których ERP 4FACTORY wspiera zrównoważony rozwój przedsiębiorstw:

 • Odpowiedzialne zaopatrzenie – system ERP 4FACTORY wspiera wysiłki zmierzające do identyfikacji, społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych, zrównoważonych źródeł materiałów. Coraz większa liczba producentów stawia sobie cele zwiększenia liczby dostawców, którzy spełniają określone standardy społeczne i środowiskowe. Na przykład Ford pracuje ze swoimi kluczowymi dostawcami w Chinach, Indiach, Tajlandii i RPA nad eliminacją emisji ponad 4,9 tysięcy ton dwutlenku węgla i zużycia 90 mln litrów wody w ciągu najbliższych trzech lat. Jeśli więc jakaś firma zdecyduje się na dodatkowy wysiłek poszukiwania bardziej zrównoważonych źródeł zakupu surowców i półproduktów w ramach swoich operacji w globalnym łańcuchu dostaw, wówczas system ERP 4FACTORY może wspierać w tych dążeniach i odgrywać kluczową rolę w dokładnej analizie, ocenie i monitorowaniu dostawców. Wspiera dokonanie właściwych wyborów w celu spełnienia założeń zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych.
 • Redukcja odpadów – nikt nie lubi marnotrawstwa, zwłaszcza producenci. Stałym obszarem ich zainteresowania jest więc eliminacja marnotrawstwa w całej organizacji i dążenie do ciągłego doskonalenia. Techniki „szczupłej produkcji” (ang. Lean Manufacturing) na przestrzeni ostatnich lat odegrały kluczową rolę w poprawie wydajności operacyjnej i zaoszczędzeniu pieniędzy. Wiele systemów ERP obsługuje podejście „Lean” do wydajności i redukcji odpadów, co skutkuje powstawaniem niższego śladu węglowego (ang. carbon footprint). W celu zwiększenia efektywności produkcji, ERP 4FACTORY zapewnia również niezbędny wgląd w kluczowe wskaźniki produkcyjne, takie jak np. OEE.
 • Wydajność łańcucha dostaw – łańcuch dostaw jest kolejnym obszarem, w którym istnieje możliwość poprawy w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Złożoność globalnych łańcuchów dostaw, brak komunikacji z partnerami handlowymi oraz pośpiech w spełnianiu wymogów dotyczących terminowości dostaw powodują niepotrzebną emisję gazów cieplarnianych. Weźmy pod uwagę skutki nadmiaru zapasów i niepotrzebnych wysyłek. Posiadanie kompleksowej kontroli nad ruchem zapasów i zamówień pomaga producentom łączyć zamówienia i ograniczać nieefektywne wysyłki. Praktycy wiedzą, że nieefektywne działania logistyczne zwiększają ślad węglowy łańcucha dostaw i czasami nie da się ich uniknąć. Poprawiając współpracę i efektywność łańcucha dostaw, można zmniejszyć liczbę kilometrów przebytych przez materiał lub produkt w ciągu całego cyklu jego życia i osiągnąć oszczędności w emisji dwutlenku węgla.

Zrównoważony rozwój jest tematem o rosnącym znaczeniu dla konsumentów, inwestorów, rządów i producentów na całym świecie i warto go promować. Ostatecznie zrównoważony rozwój produkcji i łańcucha dostaw zwiększa reputację firmy, dzięki etycznemu pozyskiwaniu materiałów, zmniejszeniu ilości odpadów na hali produkcyjnej i w całej organizacji, pokazując prawdziwą troskę o środowisko naturalne, dla przyszłych pokoleń. A system ERP 4FACTORY odgrywa w tym bardzo ważną rolę. Jedynie wtedy, gdy firmy zobowiążą się do bardziej zrównoważonych społecznie i środowiskowo praktyk ustanawiania skutecznych strategii i ambitnych celów biznesowych, możliwy jest ich zrównoważony wzrost.

Autor: Brent Dawkins
Director of Product Marketing w QAD Inc.
tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Przeczytaj także:

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne?