Wdrożenie metodyki LEAN podstawą optymalizacji przedsiębiorstwa

14 lipca 2020

Co to jest Lean Management

Koncepcja Lean Management, ale również Lean Manufacturing i Lean Production wywodzi się z lat 50. XX wieku. Narodziła się tuż po drugiej wojnie światowej. Kryzys oraz trudności w utrzymaniu wysokiego poziomu zapasów magazynowych wymuszały na przedsiębiorstwach produkcyjnych częste zmiany asortymentu na maszynach i przestawianie maszyn na coraz to nowe produkty.
Jednym z wyników wdrożenia Lean jest redukcja strat wywodzących się z marnotrawstwa. Źródeł marnotrawstwa można, a nawet należy doszukiwać się w zasadzie w każdym aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania produkcją. Wyeliminowanie takich niegospodarności jest źródłem optymalizacji procesów, a szczupłe zarządzanie przekłada się wprost na optymalizację działania całego przedsiębiorstwa i osiąganie zysków.
Lean nie jest tylko metodyką czy zbiorem narzędzi. Jest swojego rodzaju strategią zarządzania przedsiębiorstwem i sposobem na dostarczenie wyrobu o najwyższej jakości i cechach oczekiwanych przez klienta.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Główne narzędzia Lean

Metodologia Lean Manufacturing definiuje szereg narzędzi, których wdrożenie zapewnia przedsiębiorstwu realizację filozofii szczupłego zarządzania i pełne wykorzystanie profitów płynących z ssącego systemu zarządzania. Na rynku dostępny jest szereg narzędzie informatycznych wspierających wdrożenie narzędzi Lean.

Produkty DSR 4FACTORY

Produkty DSR 4FACTORY

DSR 4FACTORY będący modułowym rozwiązaniem składającym się z:

 • SFC 4FACTORY – nadzór and realizacją zleceń produkcyjnych, monitoring zleceń, kolekcja danych w czasie rzeczywistym, łatwy dostęp do danych w celu późniejszego raportowania
 • EAM 4FACTORY – zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (dział utrzymania ruchu), prewencyjne i predykcyjne działania (optymalizacja procesu produkcji), redukcja czasu przerw nieprodukcyjnych, redukcja kosztów napraw i serwisów, optymalizacja magazynu części zamiennych
 • CFG 4FACTORY – szybka i prawidłowa realizacja indywidualnych zamówień na podstawie dostępnych wariantów produktu konfigurowanych pod wymagania klienta końcowego, możliwa integracja z systemem ERP, redukcja strat wynikających z braku kompatybilności elementów BOMu, wyższa jakość dokumentacji technicznej, skrócenie czasu wytworzenia dedykowanego produktu dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta.
 • MPS 4FACTORY – wsparcie w planowaniu produkcji przy wykorzystaniu dynamicznego harmonogramu z generacją zleceń produkcyjnych, integracja z systemami zarządzania produkcją (ERP, APS, MES, SFC), optymalizacja procesów produkcyjnych, minimalizacja stanów magazynowych produkcji w toku,
 • IOT 4FACTORY – monitorowanie pracy maszyn w czasie rzeczywistych, możliwość rejestracji parametrów produkcji w sposób automatyczny, automatyczne wyznaczanie wskaźnika OEE w czasie rzeczywistym, automatyzacja produkcji niewymagająca oprogramowania.

jest idealnym wsparciem i stabilną podstawą każdego wdrożenia związanego z Lean Management.

Przeczytaj również: Zrozumienie zasad Lean Manufacturing czyli odchudzanie produkcji

Jak wdrożyć w zakładzie Lean Management?

Jedynym sposobem, aby zakład produkcyjny działał w myśl koncepcji Lean Management jest obranie ścieżki ciągłego doskonalenia. Początek tej drogi jest w gestii najwyższej kadry zarządzającej. Kolejnym etapem jest przekazanie zasad Lean pracownikom oraz początek budowy kultury szczupłej pracy w przedsiębiorstwie. Dopiero po tym etapie jest czas na wdrażanie narzędzi Lean Management (np. 5S, Justi In time, TPM i innych). Wdrażając wybrane narzędzia Lean Management warto sięgnąć również po narzędzia informatyczne, które nie tylko ułatwiają wdrożenie, ale umożliwiają łatwy nadzór, weryfikację i wprowadzanie zmian. DSR 4FACTORY jest systemem, który wspiera w bardzo szerokim zakresie wdrożenie Lean Management. Dzięki inwestycji w jeden system przedsiębiorstwo może wykorzystywać moduły do wdrożeń szeregu narzędzi Lean Management.

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie modułów DSR 4FACTORY wykorzystywanych w trakcie wdrożeń wybranych narzędzi Lean Manufacturing:

Zestawienie produktów DSR 4FACTORY w kontekście Lean Manufacturing

Ile kosztuje wdrożenie Lean Management oparte o DSR 4FACTORY?

Wyznaczenie kosztorysu wdrożenia Lean Management jest nie tyle trudne co w zasadzie niemożliwe bez ustalenia konkretów typu:

 • jaki jest stan wyjściowy przedsiębiorstwa?
 • jakie są cele?
 • jakiej wielkości jest przedsiębiorstwo?

Oparcie się w trakcie wdrożenia o rzetelne dane oraz wsparcie systemem DSR 4FACTORY znacznie skraca czas wdrożenia Lean Management, obniża koszty utrzymania i zdecydowanie ułatwia ciągłe doskonalenie, będące ciągłym elementem życia przedsiębiorstwa według Lean.

Po jakim czasie widać efekty wdrożenia Lean Management opartego o DSR 4FACTORY?

Pierwsze efekty wdrożenia zauważyć można już w trakcie samego wdrożenia. Łatwość obsługi narzędzi DSR 4FACTORY czy choćby dane zbierane w sposób rzeczywisty łatwe do wizualizacji skracają czas wdrożenia redukując nakłady finansowe niezbędne do poniesienia przez przedsiębiorstwo produkcyjne. Wdrożenie narzędzi DSR 4FACTORY wspomaga uporządkowanie pracy i systematyzację procedur i procesów produkcyjnych już w trakcie wdrażania.

Mapowanie strumienia wartości pierwszym krokiem do optymalizacji przedsiębiorstwa- narzędzia DSR 4FACTORY

Podstawą analizy źródeł marnotrawstwa według Lean Management jest strumień wartości. Wszelkie czynności w przedsiębiorstwie można podzielić według metodologii szczupłego zarządzania na:

 • dodające wartość dla klienta (za to klient jest gotowy zapłacić)
 • niedodające wartości dla klienta i zbędne w procesie (straty)
 • niedodające wartości dla klienta, ale niezbędne w procesie (straty niezbędne do osiągnięcia wartości dodanej)

Wszystkie czynności dodające wartość dla klienta realizowane w ramach całego procesu łączą się w jeden strumień wartości. Prawidłowa identyfikacja tych wartości oraz zdefiniowanie pełnego strumienia wartości pozwalają na eliminację strat (wzrost efektywności) prowadząc w efekcie do optymalizacji procesów produkcyjnych.
Podstawą do zmapowania strumienia wartości musi być dogłębna znajomość procesu. Wiedza ta oparta musi być na rzetelnych danych w obecnych warunkach pochodzących najczęściej z systemów informatycznych. Rozwiązanie DSR 4FACTORY łącząc znajomość specyfiki działań przedsiębiorstw produkcyjnych oraz wiedzę i doświadczenie specjalistów IT z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewnia stabilne źródło rzetelnych danych będących podstawą do zarządzania produkcją. Mapowanie strumienia wartości w oparciu o dane pochodzące z DSR 4FACTORY zapewnia:

 • eliminację czynności niedodających wartości dla klienta (minimalizacja strat)
 • optymalizację procesów wytwórczych
 • szczupłe zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
 • automatyzację procesów, do których realizacji nie jest niezbędne świadome działanie człowieka

W kolejnych wpisach poruszane zostaną zagadnienia Lean Management w kontekście produktów DSR 4FACTORY, czyli:

https://www.dsr.com.pl/wskaznik-oee-z-punktu-widzenia-realizacji-zasad-kaizen-i-lean-production/

https://www.dsr.com.pl/rola-5s-w-prawidlowej-organizacji-miejsca-pracy/

 

Kinga Dębska
Project Manager

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Przeczytaj także:

System ERP w firmie produkcyjnej? – co powinieneś wiedzieć zanim się na niego zdecydujesz ?

Planowanie a harmonogramowanie produkcji – na czym polega różnica?

Metody harmonogramowania produkcji

5 grzechów głównych wdrażania systemu ERP dla firm produkcyjnych