Czym charakteryzuje się zaawansowany i elastyczny system produkcyjny?

4 lutego 2022

Rodzaje systemów produkcyjnych

Przemysł produkcyjny stale się rozwija, co wymaga od producentów szybkiego reagowania na zmiany w branży i silnego zaangażowania w efektywność w każdym aspekcie działalności, aby pozostać konkurencyjnym. Zaawansowana produkcja odnosi się do wykorzystania innowacyjnych technologii do tworzenia nowych produktów, udoskonalania istniejących produktów i wykonywania czynności produkcyjnych, które poprawią jakość i proces produkcji w celu zapewnienia producentom przewagi konkurencyjnej. Większość ludzi wyobraża sobie miejsce pracy w firmie produkcyjnej jako fabrykę, w której surowce są przetwarzane na gotowy produkt za pomocą zmechanizowanych i ręcznych technik produkcyjnych. Jest to tradycyjna produkcja, która opiera się na wykorzystaniu linii produkcyjnych oferujących niewielką lub żadną elastyczność. Produkty, takie jak stal i części samochodowe są najczęściej uważane za te, które są wytwarzane tradycyjnie, ale jednak potrafią szybko wdrażać innowacyjne i zaawansowane technologie. Zaawansowana produkcja, jednakże, jest bardziej wyrafinowanym rodzajem produkcji, zazwyczaj bliżej związanym z takimi branżami jak lotnicza, medyczna i farmaceutyczna. Zaawansowana produkcja charakteryzują odpowiednie nakłady na badania i rozwój, zaawansowane umiejętności i wiedza pracowników, skalowane oraz dynamiczne i elastyczne procesy produkcyjne FMS (ang. Flexible Manufacturing System).

Przeczytaj także: Czym jest Przemysł 4.0 i jak zmienia produkcję?

Celem zaawansowanego systemu produkcji jest zwiększenie produkcji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, jakości, zdolności reagowania na zmiany rynkowe i elastyczności. Zaawansowana produkcja ma również na celu skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, zmniejszenie zapasów materiałów, ich wartości oraz ilości jednostkowych. W obliczu rosnącej popularności produkcji cyfrowej, wdrożenie oprogramowania zaawansowanej produkcji jest obecnie niezbędne do osiągnięcia sukcesu każdej firmy produkcyjnej.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Przykłady zaawansowanych technologii produkcyjnych

Lista zaawansowanych technologii produkcyjnych jest obszerna i obejmuje m.in. takie obszary jak:

W przypadku zastosowania automatyki i robotyki otrzymujemy np. możliwość podnoszenie większych ciężarów, bardziej precyzyjne i dokładne ruchy robocze w dodatku łatwe do powtórzenia w dużej liczbie jednostek produkcyjnych. Automaty i roboty są również bardzo pomocne przy wykonywaniu bardziej niebezpiecznych zadań.

Metody wytwarzania addytywnego, takie jak druk 3D, selektywne spiekanie laserowe (ang. PDF, Powder Bed Fusion) czy modelowanie z osadzaniem topionego materiału (ang. FDM, Fused Deposition Modelling) są w stanie tworzyć bardzo złożone konstrukcje. Pomaga to producentom zmniejszyć liczbę możliwych punktów awarii w systemie, jednocześnie zmniejszając wagę, złożoność prac, problemy z odprowadzaniem ciepła i wiele innych czynników spowalniających produkcje.

Integracja sieciowa i informatyczna zwana internetem rzeczy (ang. IoT, Internet of Things) pozwala na dostęp do internetu we wszystkich aspektach produkcji, zapewniając natychmiastowe powiadomienie w przypadku wystąpienia problemu. Integracja ta pomaga producentom w dokonywaniu napraw prewencyjnych zamiast napraw reaktywnych, oszczędzając ich czas i pieniądze.

Każdy z tych zaawansowanych procesów produkcyjnych odgrywa więc cenną rolę w pomaganiu producentom w bezpieczniejszej i wydajniejszej pracy.

Przeczytaj także: Jaki jest stan transformacji cyfrowej w przemyśle wytwórczym?

Główne branże wykorzystujące zaawansowany i elastyczny system produkcyjny

Zaawansowane i elastyczne systemy produkcyjne są i będą potrzebne we wszystkich gałęziach przemysłu, choć niektóre z nich już teraz przodują w eksperymentowaniu i wdrażaniu zaawansowanych technologii produkcyjnych.

Branże, które obecnie przodują w zaawansowanej produkcji to:

  • Motoryzacja
  • Farmaceutyki i wyroby medyczne
  • Produkty konsumenckie
  • Elektronika i zaawansowane technologie

Korzyści z zastosowania nowoczesnych procesów produkcyjnych

Niezależnie od branży, zaawansowane technologie produkcyjne są wartościowe w wielu aspektach biznesowych. Do najważniejszych korzyści należą:

  • Lepsza jakość produktów – precyzja, spójność i ogólna wydajność zaawansowanych procesów produkcyjnych prowadzi do tego, że jakość produktów jest większa, są bardziej niezawodne, szybciej dostępne i przystępne cenowo.
  • Inteligentniejsze zarządzanie zasobami – zaawansowana produkcja pomaga w odchudzaniu produkcji poprzez automatyzację zadań produkcyjnych, dzięki czemu personel może skupić się na bardziej innowacyjnych projektach.
  • Skrócenie czasu produkcji – elastyczność oraz zoptymalizowane planowanie i harmonogramy związane z zaawansowaną produkcją pozwalają na lepsze i szybsze reagowanie na potrzeby rynku.
  • Innowacyjność – gdy procesy produkcyjne są bardziej zautomatyzowane i efektywne kosztowo, główne zasoby mogą być bardziej skoncentrowane na badaniach i rozwoju, co pozwala na wprowadzanie na rynek nowych i atrakcyjnych produktów.

Przeczytaj także: Z doświadczeń wdrożeń zaawansowanego systemu APS do planowania produkcji u producentów opakowań z tworzyw sztucznych

Rozwiązania dla firm korzystających z zaawansowanych systemów produkcyjnych

Kolejną korzyścią płynącą z zaawansowanej produkcji jest to, że może ona sprawić, iż małe i duże firmy znajdą się na bardziej wyrównanym polu bitwy rynkowej. Podczas gdy liczba pracowników i dostępna przestrzeń produkcyjna danego producenta może mieć duży wpływ na ogólną wydajność, posiadanie zaawansowanych systemów zarządzania produkcją, które zapewniają najlepsze dopasowanie zasobów do potrzeb, może uczynić mniejszą firmę bardziej konkurencyjną i to niezależnie od innych czynników, pozwalając jej wyprzedzić większe firmy, które wolniej wdrażają zaawansowane technologie produkcji.

System planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. ERP, Enterprise Resources Planning), a w szczególności ERP 4FACTORY na bazie QAD Adaptive ERP, pozwala firmom każdej wielkości być bardziej konkurencyjnymi i wydajnymi na wszystkich etapach produkcji, od łańcucha dostaw do hali produkcyjnej. ERP 4FACTORY pomaga producentom dostosować się i lepiej prosperować w ciągle ewoluującym krajobrazie przemysłowym, dostarczając narzędzi do szybkich zmian w obliczu nieuniknionych zakłóceń biznesowych i być wystarczająco elastycznym dla zmieniającego się nieustannie środowiska biznesowego.

Caleb Finch

Content Manager w QAD Inc.

tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Przeczytaj także:

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne?

Wskaźnik OEE – jak obliczać i interpretować wyniki?