Jak sztuczna inteligencja zmienia przemysł?

14 kwietnia 2021

Ai 4FACTORY

Firma DSR jako jedna z pierwszych w Polsce zajmujących się zastosowaniem sztucznej inteligencji w przemyśle została zaproszona do udziału w seminarium organizowanym przez Krakowski Park Technologiczny „Jak sztuczna inteligencja zmienia przemysł? W sieci trendów i innowacji”.

Podczas seminarium poszukiwano odpowiedzi na pytania:

  • Czy przemysł potrzebuje nowoczesnych technologii?
  • Jakie korzyści dla przedsiębiorców mogą przynieść cyfryzacja i automatyzacja?
  • W jaki sposób skutecznie i korzystnie wdrażać nowe technologie w przemyśle?

O tworzonych w ramach projektu wspieranego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju narzędziach AI 4FACTORY z pakietu oprogramowania DSR 4FACTORY opowiedzieli:

dr Paweł Dawid – Business Development Manager DSR S.A.

Ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pracę doktorską zatytułowaną „Strategie a modele biznesowe w sektorze usług systemów informatycznych klasy ERP” obronił w 2014 r. oraz uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Autor licznych artykułów naukowych w tematyce zarządzania strategicznego. Od 2008 r. jest związany z branżą informatyczną, specjalizując się we współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami produkcyjnymi.

oraz

prof. Tomasz Kajdanowicz – Kierownik Badań i Rozwoju Projektu AI 4FACTORY

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z wyróżnieniem na Politechnice Wrocławskiej, odpowiednio w 2008 i 2012 roku. Jego praca doktorska otrzymała nagrodę The Best Polish Ph.D. Dissertation Award in 2012/2013, European Association for Artificial Intelligence – Polish Chapter, 2014. Pełni funkcję profesora nadzwyczajnego na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Kieruje Katedrą Inteligencji Obliczeniowej. Był współprzewodniczącym i członkiem komitetu organizacyjnego wielu warsztatów i szkół letnich z zakresu Data Science, Sztucznej Inteligencji, Uczenia Maszynowego i Big Data. Regularnie pełni funkcję członka międzynarodowych komitetów programowych oraz recenzenta dla prestiżowych międzynarodowych czasopism i konferencji naukowych z zakresu sieci społecznych, uczenia maszynowego, obliczeń równoległych, zarządzania danymi i wiedzą, Big Data oraz przetwarzania języka naturalnego. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych z różnych dziedzin związanych z klasyfikacją wieloetykietową, klasyfikacją kolektywną, uczeniem maszynowym i głębokim, analizą sieci społecznych, systemami kolaboratywnymi i rekomendacyjnymi, Data Mining, systemami rekomendującymi, uczeniem reprezentacyjnym i Big Data. Ponadto zainicjował i prowadził kilkanaście projektów badawczych we współpracy z firmami komercyjnymi, w tym z dużymi międzynarodowymi korporacjami. Tomasz posiada certyfikat ITIL v3 Foundation oraz liczne certyfikaty zawodowe z zakresu zarządzania projektami oraz data science. Prowadził badania na Uniwersytecie Stanforda, USA, Uniwersytecie w Sydney, Australia, Uniwersytecie Notre Dame, USA oraz na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie. Jego zainteresowania badawcze obejmują analizę sieci społecznych i mediów, uczenie maszynowe oraz uczenie reprezentacji.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentów seminarium: