fbpx
Skontaktuj się z nami:
e-mail: dsr@dsr.com.pl    |    Tel: +48 71 889 05 60

Planowanie produkcji (APS)

APS: Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji

Simatic IT Preactor APS to rodzina produktów służących do zaawansowanego planowania produkcji oraz jej harmonogramowania. Z ponad 5000 sprzedanymi na całym świecie aplikacjami, Simatic IT Preactor APS należy do wiodących rozwiązań służących wsparciu harmonogramowania poprzez jego automatyzację. Produkty Simatic IT Preactor APS cechuje ogromna elastyczność i możliwości konfiguracyjne. Ułatwia to adaptację do różnorodnych potrzeb biznesowych. Wszystkie produkty są dostępne w ponad 20 wersjach językowych (w tym w języku polskim). DSR S.A. jest partnerem firmy Siemens i autoryzowanym dostawcą rozwiązań do planowania Simatic IT Preactor APS.

Produkcja a sprzedaż

Simatic IT Preactor APS jest rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych przedsiębiorców. Pozwala dostosować działanie do przyszłościowego myślenia, ponieważ w rozwoju każdego biznesu, także w branży produkcji, planowanie odgrywa kluczową rolę.

Każdorazowo elementem odniesienia do opracowywania przyszłych działań w branży produkcyjnej jest przewidywana prognoza sprzedaży, a co za tym idzie, powstały na jej bazie plan sprzedaży – od strony finansowej widziany jako planowane w czasie przychody. Planowanie sprzedaży opiera się na zupełnie odmiennych wskaźnikach niż planowanie produkcji. Podczas gdy w sprzedaży istotne znaczenie ma osiągnięcie konkretnych przychodów, to w produkcji chodzi o wytworzenie określonej liczby konkretnych wyrobów. Właśnie dlatego – dla pełnego zrozumienia oraz zintegrowania działań tych dwóch obszarów warto rozpatrywać planowanie produkcji i sprzedaży we wzajemnym odniesieniu do siebie. Umożliwiają to odpowiednie narzędzia, odznaczające się elastycznością, które pozwalają na dopasowanie rozwiązań pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań w planowaniu produkcji. Do takich rozwiązań należą właśnie produkty z rodziny Simatic IT Preactor APS.

Cechy produktów z rodziny Simatic IT Preactor APS:

 • dokładne modelowanie ograniczeń procesów produkcyjnych przedsiębiorstw
 • dzięki otwartej architekturze produkty dedykowane do planowania produkcji umożliwiają integrację z istniejącym w przedsiębiorstwie oprogramowaniem, takim jak systemy ERP/MRP, MES, SCADA, doskonale uzupełniając ich funkcjonalność,
 • dostarczają planistom łatwego w użyciu narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji i przeprowadzanie analizy „what if?”.

W czasach, kiedy Klienci oczekują szybszych terminów realizacji i dokładnego określania terminów dostaw, udokumentowane korzyści osiągane przez użytkowników Simatic IT Preactor APS, takie jak:

 • 15-20 % wzrost produktywności,
 • 40-50 % redukcja stanu surowców,
 • 40-50% redukcja produkcji w toku,
 • 50-90% poprawa terminowości dostaw

benefity te pozwoliły firmom produkcyjnym na sprostanie wymaganiom rynku, przy jednoczesnym osiągnięciu zwrotu z inwestycji w ciągu kilku tygodni, a nie kilku lat.

System Simatic IT Preactor APS daje planistom narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przy planowaniu produkcji, umożliwiające szybkie i poprawne odpowiedzi w analizach typu „co, jeśli?” (ang. “what if?”). W momencie wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia (np. awarii, opóźnionej dostawy materiałów lub nadejścia nowego, pilnego zamówienia), planista może natychmiast zobaczyć wpływ takiego zdarzenia na pozostałe zlecenia i przetestować rozwiązania problemów przed faktycznym podjęciem decyzji. Dzięki temu ma możliwość oceny poszczególnych ruchów w planowaniu produkcji i szansę na większą manewrowość ruchów.

Planowanie produkcji – opis rozwiązania

Nowoczesne oprogramowanie ERP jest samo w sobie kluczowym narzędziem w każdej branży przy planowaniu produkcji. Jednak dodanie systemu Simatic IT Preactor APS może sprawić, że system ERP zyska zupełnie inną klasę jakości bez ingerowania w jego pierwotne funkcje. Należy mieć na uwadze, że systemy ERP zazwyczaj nie posiadają danych niezbędnych do modelowania systemu na wystarczającym poziomie szczegółowości, aby zarządzać procesami odbywającymi się w hali produkcyjnej. Bazują one na planie długoterminowym, który nie zapewnia funkcji zarządzania i planowania produkcji z dzienną systematycznością. Może się wydawać, że system Simatic IT Preactor APS dubluje się z systemem ERP, lecz w rzeczywistości dostarcza on funkcji uzupełniających. System ERP jest dobry do kosztorysowania, sterowania zapasami i kontrolowania operacji w kluczowych procesach gospodarczych. Simatic IT Preactor APS natomiast sprawdza się w docieraniu do samej hali produkcyjnej w celu zarządzania poszczególnymi zleceniami czy zasobami w czasie rzeczywistym i na bazie planowania produkcji. Przy jego pomocy można generować realistyczne harmonogramy, uwzględniające wszystkie potencjalne lub aktualne ograniczenia w obszarze produkcji. System ten jest w stanie skutecznie zwiększyć przerób, zmniejszyć ilość produkcji w toku oraz stany magazynowe surowców.

Wiele firm sprzedających systemy ERP, zamiast opracowywać swoje własne systemy, oferuje system Simatic IT Preactor APS jako najlepsze w swojej klasie rozwiązanie APS (Advanced Planning and Scheduling). Firmy te sprzedają system Simatic IT Preactor APS, ponieważ funkcjonuje on na rynku od wielu lat i jest zainstalowany w dużej ilości firm, co jest dobrym wskaźnikiem zdolności produktu do spełniania potrzeb różnorodnych użytkowników końcowych.

Produkty Simatic IT Preactor APS to kompletne rozwiązania wykorzystywane do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji.

Każda wersja produktu jest w pełni kompatybilna z pozostałymi wersjami. Oznacza to, że na początku można zainstalować program w wersji podstawowej, a wraz z rozwojem przedsiębiorstwa aktualizować go do wersji wyższej. W ten sposób płacą Państwo tylko za to, czego potrzebujecie.

Zobacz także:

Dla QAD ERP

Nasza oferta dla użytkowników systemu QAD Application (MFG/PRO) obejmuje następujące produkty i usługi:

 • system Preactor klasy APS z przygotowanym interfacem do współpracy z różnymi wersjami systemu QAD,
 • konsulting biznesowy świadczony przez wieloletnich konsultantów systemu QAD oraz praktyków biznesu,
 • systemy zbierania danych w produkcji i obszarze gospodarki magazynowej w oparciu o system kodów kreskowych RF Express firmy Eagle (automated data collection – ADC), sprawdzający się planowaniu produkcji;
 • systemy MES (Manufacturing Execution System) do kontroli realizacji produkcji,
 • wdrożenia systemu QAD w oparciu o predefiniowane branżowe procesy skracające czas i koszty wdrożenia,
 • system zarządzania cyklem życia produktu PLM,
 • usługa zarządzania aplikacją QAD (AMS),
 • pierwszego wsparcia użytkowników QAD (rozszerzenie standardowego serwisu QAD).

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.