Plusy i minusy wdrożenia Six Sigma w firmie produkcyjnej

15 maja 2024

W 1986 roku, firma Motorola wdrożyła nową strategię biznesową, polegająca na wdrożeniu metody Six Sigma, co zostało przyjęte z mieszanymi reakcjami. Niektórzy zatem postrzegali ją jako rewolucyjną strategię, która znacznie poprawi wydajność i będzie jedną z metod doskonalenia procesów. Inni odrzucali ją jako skomplikowany proces, który nie doprowadzi do poprawy zysków, co jest podstawowym celem każdego biznesu. Kilka dekad później strategia ta stopniowo ewoluowała w rewolucyjne narzędzie, które koncentruje się przede wszystkim na identyfikowaniu i eliminowaniu przyczyn błędów oraz wad w procesach produkcyjnych, mających na celu spełnienie lub przekroczenie wymagań klientów.

Rewolucja jakości: sukcesy i wyzwania Six Sigma

W swojej publikacji z 1999 roku „Why Should Statisticians Pay Attention To Six Sigma”, Snee Ronald opisuje Six Sigma jako strategię biznesową, która ma na celu rozróżnienie i wyeliminowanie przyczyn awarii, wad lub błędów w procesach biznesowych, zwracając szczególną uwagę na wyniki, które są krytyczne dla konsumentów. Od czasu wprowadzenia jej przez Motorolę, jest ona również szeroko stosowana jako miara jakości, która dąży do wyeliminowania wad poprzez zastosowanie metod statystycznych. Przyjęte pomiary opierają się na strategiach procesowych, podkreślających redukcję zmienności, co teoretycznie powoduje ulepszenia w rzeczywistym procesie.

Początkowo opór i sceptycyzm wobec metody Six Sigma był stosunkowo duży, a większość organizacji i menedżerów unikała jej ze względu na postrzeganą złożoność statystyczną. Z czasem ich postrzeganie zmieniło się, ponieważ firmy coraz częściej dostosowywały i testowały ogólną metodologię w celu poprawy swoich działań. Jak dotąd wiele organizacji przetestowało tę metodologię, o czym świadczy badanie przeprowadzone przez University of Nebraska-Lincoln w celu ustalenia podstawowych czynników wpływających na wdrażanie Six Sigma przez organizację i późniejszy długoterminowy sukces.

Wyniki badania wykazały znaczącą różnicę między firmami, które z powodzeniem wdrożyły analizę Six Sigma, a tymi, które jeszcze tego nie zrobiły. 64% tych pierwszych w przeważającej mierze zwiększyło swoje zyski o ponad 100%, podczas gdy 64% tych drugich odnotowało stosunkowo niskie zyski. Co ciekawe, 81% firm, które jeszcze nie wdrożyły z powodzeniem podejścia Six Sigma, odnotowało znacznie wyższe zyski przed pełnym przyjęciem tej strategii.

Przeczytaj również: Metody i narzędzia zarządzania jakością w procesie produkcji: klucz do sukcesu i konkurencyjności

Korzyści Six Sigma

Po pierwsze, wdrożenie Six Sigma rozpowszechnia metodologię progresywnego doskonalenia procesów na wszystkich poziomach organizacji. Po wprowadzeniu jej do kultury firmy, poszczególne operacje będą z czasem ulegać poprawie dzięki systemowi, który ściśle monitoruje procesy, w konsekwencji identyfikując i korygując pojawiające się problemy.

Kultura identyfikowania i eliminowania potencjalnych usterek przed ich wystąpieniem, w przeciwieństwie do naprawiania ich po wystąpieniu, pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze, które w przeciwnym razie zostałyby wydane na poprawki Ostatecznie przekłada się to na zwiększenie zysków i zmniejszenie kosztów operacyjnych w organizacji. Według raportu opublikowanego przez General Electric, ich firma była w stanie zaoszczędzić ponad 8 miliardów dolarów w latach 1999-2002 dzięki identyfikacji i eliminacji takich błędów.

Ponieważ Six Sigma w dużej mierze opiera się na zbieranych, najczęściej w systemach informatycznych – jak np. ERP 4FACTORY, danych, można wygodnie i komfortowo przyglądać się swoim procesom w czasie rzeczywistym. Gdy trend pomiarowy zaczyna osiągać dolne lub górne limity kontrolne, jesteśmy w stanie zidentyfikować problem i szybko podjąć odpowiednie działania. Oczywiście po dokładnym zmierzeniu, udokumentowaniu i zrozumieniu bieżącego procesu. W przypadku, gdy zrewidowany proces nie przyniesie wymaganych rezultatów, zespół Six Sigma będzie gotowy do jego analizy, a następnie skorygowania wszelkich pojawiających się problemów.

Posiadanie zespołu dedykowanych ekspertów ds. jakości daje przewagę nad innymi firmami, które w przeciwieństwie do nich wykonują zadania związane z monitorowaniem i poprawą jakości równolegle z innymi pracami. Systematyczne zatrudnianie doświadczonych pracowników i profesjonalne szkolenia Lean Six Sigma w firmie poprawia wydajność procesu ciągłego szkolenia nowo zatrudnionych pracowników.

Wreszcie, dokumentując procesy i korzyści projektów six sigma, tworzy się bazę wiedzy i platformę edukacyjną, na której eksperci i inni pracownicy mogą dzielić się doświadczeniami umożliwiając ulepszanie procesów biznesowych, poprawę wydajności i eliminowanie marnotrawstwa.

Przeczytaj również: Wdrożenie metodyki LEAN podstawą optymalizacji przedsiębiorstwa

Wady Six Sigma

Co ciekawe, ze względu na to, że Six Sigma jest strategią poprawy jakości, a nie redukcji kosztów, niekoniecznie musi prowadzić do oszczędności kosztów. W niektórych przypadkach prowadzi nawet do zwiększenia kosztów produkcji. Dzieje się tak dlatego, że oszczędności wynikające z eliminacji zwracanych produktów, kosztownych przeróbek i wadliwych produktów są jedynie produktem ubocznym doskonalenia procesu. Z czasem postępująca poprawa jakości może prowadzić do wzrostu kosztów ogólnych i kapitałowych, niwelując tym samym początkowe oszczędności.

Należy również pamiętać, że Lean Manufacturing nie jest synonimem Six Sigma. Dodanie ściślejszych tolerancji, lepszego sprzętu produkcyjnego, ulepszonych systemów testowania i kontroli jakości ostatecznie pochłania więcej zasobów i zwiększa złożoność procesów produkcyjnych. Lean Six Sigma wykorzystuje podejście, które koncentruje się na hybrydzie tych dwóch aspektów, ale niestety wymaga głębszej analizy danych w celu porównania operacji i ich wyników, co często prowadzi do konieczności wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych.

Przeczytaj również: Narzędzia lean management warte uwagi

Oczywiście można zrównoważyć większe koszty poprzez zwiększenie wartości produktów, mając nadzieję, że klienci będą skłonni zapłacić więcej (i kupić więcej) za produkty wyższej jakości, które spełniają standardy Six Sigma. Niestety, może się to jednak skończyć przegraną z tańszymi konkurentami, zwłaszcza w przypadku których klientom nie zależy na wyższej jakości. Natomiast na przykład klienci kupujący produkty lotnicze lub medyczne będą skłonni zapłacić dodatkowo za standardy jakości Six Sigma, podczas gdy osoby kupujące proste rzeczy np. papier do drukarki, prawdopodobnie nie zwrócą tak dużej uwagi na większą jakość otrzymaną dzięki Six Sigma. Należy więc ocenić rynek docelowy swojej firmy i przyjąć wymaganą strategię Six Sigma, która będzie zgodna z celami firmy, rynkiem, prognozami rozwoju czy ulepszaniem procesów biznesowych.

Źródło tekstu: QAD Blog

The Pros and Cons of Implementing Six Sigma In Your Company

Autor: Dominic Tramontana

Director of R&D, Enterprise Quality Management w QAD Inc.

Tłumaczenie i redakcja: DSR S.A.